Föreslår krisåtgärd för Sveriges arbetare

2023 05 01

Vänsterpartiet vill gå fram med ett förslag, som enligt V skulle innebära 10 000 kronor extra till hushållskassan per år.  

Partiet vill återinföra karensersättningen.

Det skulle innebära att arbetare får rätt att ansöka om ersättning för karensavdrag.

– Varför ska arbetare som inte kan jobba hemma straffas med karensavdrag när de är sjuka? För många som kan jobba hemifrån är det enklare att undvika karensavdraget i dag, därför uppstår en orättvisa, framhåller Vänsterns partiledare Nooshi Dadgostar.

Ersatte karensdagen

Karensavdraget ersatte i januari 2019 den så kallade karensdagen.

Avdraget innebär att en arbetsgivare kan dra av  20 procent av den sjuklön som den anställde skulle ha fått under en genomsnittlig arbetsvecka.

För den som arbetar lika många timmar varje dag, fem dagar i veckan, blir effekten densamma som när karensdagens gällde. Då fick den som sjukanmält sig inte lön den första dagen.

”Oroliga tider”

Nooshi Dadgostar anser att det rådande ekonomiska läget i Sverige motiverar ett återinförande av karensersättningens.

– Det är oroliga tider i Sverige och situationen för många familjer och hushåll är svår. Varje extra krona till hushållskassan gör skillnad.

– I dagsläget blir det en omöjlighet för arbetare att vara sjuka när de är det – eftersom varje sjukdag innebär många hundralappar mindre i slutet av månaden. Sjuknärvaro leder dessutom till fler och längre sjukskrivningar, framhåller V-ledare och tillägger:

– Detta är ett förslag som alla politiska partier i riksdagen borde kunna vara överens om.

Enligt V skulle förslaget kosta staten 1,6 miljarder kronor. Ett genomsnittligt svenskt hushåll skulle enligt partiet spara cirka 10 000 kronor per år om karensersättningen återinförs.

Infördes tillfälligt 2020

Under 2020, när covid-19 härjade som värst, slopade den dåvarande S-regeringen karensavdraget tillfälligt och införde karensersättningen. Då var syftet att hindra folk från att gå till jobbet med förkylningssymptom.

Anställda som sjukskrev sig kunde ansöka om en ersättning hos Försäkringskassan på 700 kronor före skatt.

Egenföretagare kunde ansöka om 804 kronor före skatt.

Efter att regeringen lanserade förslaget fick Försäkringskassan in drygt 700 000 ansökningar på två månader, uppger SVT.

Foto: A. Choi resp C. Creators

Text: Redaktionen