För sent och för dåligt – Hård kritik mot Sveriges hantering av pandemin

2021 10 30

Över 15 000 personer har förlorat livet och nu riktar den oberoende Coronakommissionen återigen kraftig kritik mot Sveriges hantering av pandemin.

I dag presenterades kommissionen andra delrapport och den behandlar inte minst Sveriges insatser för att begränsa smittspridningen.

Alldeles för långsamt

På punkt efter punkt sågas Sveriges åtgärder av Coronakommissionen som konstaterar att Sveriges hantering av pandemin var alldeles för långsam och dessutom bristfällig – för sent och för dåligt med andra ord.

– De inledande skyddsåtgärderna var otillräckliga för att stoppa eller ens kraftigt begränsa smittspridningen i landet, klargör kommissionen i sin rapport.

Haveri enligt kommissionen

Även Sveriges misslyckade försök att få till provtagning får hård kritik.

– Kommissionen anser att det knappast kan beskrivas som annat än ett haveri att en diskussion om ansvar och finansiering bidrog till att någon storskalig provtagning inte kom till stånd förrän den första vågen var över, slår kommissionen fast.

Många misslyckanden

Coronakommissionen slår fast att Sverige misslyckades på en rad olika punkter kopplat till pandemin uppger SVT:

-Sveriges åtgärder kom för sent

-Sveriges åtgärder var för bristfälliga för att stoppa eller ens kraftigt begränsa smittspridningen

-Pandemiberedskapen var för dålig

-Det var oklart vem som bar ansvar för helheten när det fäller smittskyddet

ANALYS

Bilden i Sverige i februari 2020 var att Sverige hade mycket goda förutsättningar att klara pandemin. Men det visade inte stämma. Äldreomsorgen, provtagningen, skyddsutrustningen, kollektivtrafiken, insatser i god tid, korrekt information, att lära sig och inte göra om samma misstag, ansvarstagande – på punkt efter punkt misslyckades Sverige med pandemin och dödstalen är fortfarande långt högre än många grannländer.

Oroväckande för framtiden

Det är nu otroligt viktigt att lära av misstagen och göra om alla de bitar som har misslyckats. För att det ska kunna ske är det centralt att ansvariga politiker medger misstagen och genomför förändringar så att inte Sverige lyckas lika dåligt vid nästa pandemi.

Så här långt präglas dock politiken inte av att man medger fel utan snarare att man skjuter ifrån sig ansvaret. Det är oroväckande för framtiden.

[yop_poll id="840"]