Folkhälsomyndigheten slår larm

2022 11 24

Bland personer som har ekonomiska problem är det tre gånger så vanligt med psykiska besvär jämfört med de som har det bättre ställt.

Det visar ny statistik från Folkhälsomyndigheten.

Myndighetens rapport presenteras samtidigt som Konsumentverket meddelar att svenska hushåll kan räkna med 20 procent dyrare mat och dubbelt så dyra elräkningar nästa år. För en familj med två vuxna och två barn i skolåldern, 6-9 respektive 10-13 år, beräknas utgifterna enbart för livsmedel landa på drygt 10 700 kronor i månaden.

Det kan slå hårt mot svenskar som redan lever på marginalen.

Mer än vad tionde svensk

Folkhälsomyndigheten statistik visar att tolv procent av Sveriges befolkning har de senaste åren haft  svårigheter att klara de löpande utgifterna för mat, hyra och räkningar. I ett längre perspektiv har andelen med psykiska besvär ökat, och den är särskilt hög bland de som har en ansträngd ekonomisk situation.

– Det är fler i denna grupp som uppger att de har psykiska besvär. År 2022 var andelen som uppgav stress, svåra besvär av ängslan, oro eller ångest och suicidtankar tre gånger högre bland de som hade ovanstående ekonomiska problem än bland övriga, framhåller myndigheten.

Vidare fastslår Folkhälsomyndighetens statistik att var femte person, 20 procent, uppgav svåra besvär av ängslan, oro eller ångest, vilket kan jämföras med sex procent av de som hade det bättre ställt.

Förutspår dyster utveckling 

– Vi vet att ekonomiska problem har samband med psykiska besvär, och det sambandet är dubbelriktat. Ungefär hälften av gruppen med någon form av ekonomiska problem svarade dessutom att de har en långvarig sjukdom. Att ha hälsoproblem kan inverka på arbetsförmågan och därmed påverka privatekonomin. Dessutom kan ekonomiska problem i sig påverka den psykiska hälsan negativt, säger Hillevi Busch, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Hon understryker att den senaste tidens inflation och prisökningar kan leda till att fler får det svårare att klara de löpande utgifterna.

– De ökade kostnaderna för mat, el, transport och annat drabbar ju alla, men de med mindre ekonomiska marginaler drabbas extra hårt. Att inte veta om pengarna ska räcka till det mest nödvändiga är mycket stressande, och kan påverka både den kroppsliga och psykiska hälsan. Det är för tidigt att säga hur utvecklingen påverkar den psykiska hälsan i befolkningen i stort, eftersom det är fler faktorer än ekonomisk trygghet som är viktiga, säger Hillevi Busch.

Foto: T. Barbhuiya

Text: Redaktionen


Akut uppmaning från Google: Till alla som använder Google Chrome

2024 05 17

Google har släppt en akut säkerhetsuppdatering till webbläsaren Google Chrome.

Det meddelar företaget på torsdagen.

Det är tredje gången på en vecka som Google tvingas åtgärda ett akut säkerhetsproblem i den populära webbläsaren.

Techjätten är fåordig om vad problemet handlar om och eventuella konsekvenser för användare.  

– Google är medvetet om att en exploatering för CVE-2024-4947 finns, skriver företaget i ett meddelande.

Det rör sig dock om ett allvarligt säkerhetshot.

Hotnivån är satt till hög, uppger tidningen Forbes.

Uppmanar användare

Den nya säkerhetsuppdateringen kommer automatiskt att installeras hos samtliga Google Chrome-användare.

Akutåtgärden har följande nummer: 124.0.6367.207/.208

 För att kontrollera att man tagit del av uppdateringen uppmanas användare vidta följande åtgärder:

Uppdatera Google Chrome manuellt eller kontrollera att den automatiska uppdateringen har tillämpats och starta sedan om webbläsaren.

Så uppdaterar du Google Chrome

  1. Öppna Chrome på datorn.
  2. Klicka på de tre punkterna uppe till höger
  3. Klicka på ”Hjälp” och sedan ”Om Google Chrome”
  4. Klicka på ”Uppdatera Google Chrome” (om alternativet inte finns har du redan den senaste versionen)
  5. Klicka på ”Starta om”

Har varnat för webbläsare

Sårbarheten som upptäckts är den tredje under en vecka som Google behövt korrigera.

Tidigare i år gick ett flertal forskare ut och varnade användare av Chrome på grund av stora mängder tillägg i webbläsaren som används aktivt efter installation för att söka sparade lösenord och stjäla dem.

En del, inklusive annonsblockerare och shoppingappar, har laddats ned flera miljoner gånger av användare världen över.

LÄS MER: Forskare varnar användare av Google Chrome

Foto: Firmbee

Text: Redaktionen


BEKRÄFTAT: Jätteförändring för alla som tankar bilen i Sverige

2024 05 17

Så sent som hösten 2023 hade Sverige de högsta dieselpriserna i hela Europa.

Ett halvår senare är läget helt omvänt.

Nu har Sverige lägst priser på både diesel och bensin i nästan hela Europa. Det visar nya siffror från bilistorganisationen M Sverige, rapporterar SVT.

Enbart Andorra, Liechtenstein samt några få länder i östeuropa har lägre drivmedelspriser än Sverige. 

– Jag tycker att det är en jätteintressant jämförelse för det brukar inte förhålla sig på det sättet. Men det är en klen tröst för den som tankar i Sverige när det ändå är ett högt pris, säger M Sveriges hållbarhetsansvariga Carl-Erik Stjernvall till tv-kanalen.

Tre kronor lägre

När prissänkningarna började träda i kraft vid årsskiftet var efterfrågan hög. Dieseln tog slut vid pump på flera ställen och från Norge vallfärdade bilister till Sverige för att tanka.

Och för den som ska ut och bila genom Europa i sommar är det alltså fortsatt värt att tanka på hemmaplan så mycket det går.

Just nu är dieselpriset drygt tre kronor lägre än exempelvis i samtliga av Sveriges grannländer, och samma ska gäller alltså nästan överallt för bensin. 

Utsläppen ökar

Den kraftiga förändringen får också två förändringar, att färre köper elbil och att utsläppen ökar.

Det senare konstaterades av regeringen själva när man i höstas gick fram med att utsläppen totalt sett kommer att öka med uppemot 10 miljoner ton fram till 2030 med nuvarande politik.

Klimatminister Romina Pourmokhtari (L) har tidigare påtalat att man måste titta längre än så. Att avskaffa några klimatmål är inte aktuellt.

– Sverige ska föra en ambitiös och effektiv klimatpolitik som når klimatmålen. Den här budgeten ska inte ses som hela svaret på att vi når dit, framhöll hon till DN i höstas.

"Riskfylld väg"

Men regeringens utsläppspolitik har fått kritik.

Förutom från oppositionen har också experter i Klimatpolitiska rådet vädrat sitt missnöje.

– Vi menar att regeringen leder in Sverige på en onödigt riskfylld väg. Planen visar inte hur vi når målen, varken på kort eller lång sikt, sade rådets vice ordförande tillika professor Björn Sandén till DN nyligen.

LÄS MER: Oväntat besked om bensin och diesel – räknar med kraftig förändring

Foto: Circle K

Text: Redaktionen