EKONOMI: Hutlösa prognoser för svenska hushåll

2022 11 24

Räkna med 20 procent dyrare mat och fördubblade elräkningar nästa år.

Det beskedet kommer från Konsumentverket som genomfört nya beräkningar som ligger till grund för 2023 års prognos.

– Vi ser en mycket kraftig kostnadsökning för hushållen sedan förra årets beräkning. Främst är det livsmedel och el som ökar i våra beräkningar, maten med runt 20 procent och elen nästan med 100 procent, säger Kristina Difs, handläggare på Konsumentverket i Karlstad, i ett pressmeddelande.

Över 10 000 kronor i månaden

De månatliga matkostnaderna  för en vuxen beräknas nästa år ligga på 3 400 kronor.

För en familj med två vuxna och två barn i skolåldern, 6-9 respektive 10-13 år, beräknas utgifterna enbart för livsmedel landa på drygt 10 700 kronor i månaden.

Uppskattningen baseras på en fyraveckorsmatsedel som följer de nordiska näringsrekommendationerna och de svenska kostråden från Livsmedelsverket, samt en prognos för prisutvecklingen under kommande år.

– Våra beräkningar utgår inte från någon lyxkonsumtion eller bara livets nödtorft. Vi försöker få fram så realistiska siffror som möjligt. Vi brukar få reaktioner både från dem som tycker att vi tar i för mycket, och de som inte förstår hur vi kan räkna så lågt, säger Kristina Difs till Konsumentverkets hemsida.

Avgör ersättningar

Konsumentverket tar varje år fram en prognos för hushållens kostnader det kommande år. I beräkningen inkluderar man bland annat mat, el, hygienartiklar, kläder och skor. 

Siffrorna, tillsammans med den riksnorm som regeringen fastställer, används exempelvis för att bestämma hur högt försörjningsstödet och andra ersättningar ska bli.

Höjde styrräntan

Under förmiddagen höjde Riksbanken som väntan styrräntan med 0,75 procentenheter till 2,5 procent. 

Den högsta nivån sedan 2008.

– Inflationen är fortfarande alldeles för hög. Den höga inflationen urholkar mångas köpkraft och gör det svårare för hushåll och företag att planera sin ekonomi, framhåller Riksbanken i ett pressmeddelande.

"Sämre tider väntar"

Dagens besked är ett hårt sådant för bolånetagare.

– Bankerna följer styrräntorna ganska exakt och direkt. De hushåll som har rörliga bolån kan räkna med en räntekostnadsökning kommande tiden och det kan ju påverka många hushåll, säger Shoka Åhrman, sparekonoom på SPP och Storebrand, till Aftonbladet.

Hon tillägger:

– Sämre tider väntar privatekonomin för alla svenskar, i synnerhet de med rörliga bolån eller små marginaler i sin ekonomi, som arbetslösa eller sjukskrivna.

Foto:  K. Spyroglou

Text: Redaktionen