JUST NU: FHM larmar – hepatit hos barn

2022 05 10

Folkhälsomyndigheten har fått rapporter om nio misstänkta fall av inflammation i levern akut hepatit med okänd orsak hos barn.

De aktuella fallen som har anmälts har rapporterats vidare till den Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC, bekräftar FHM i ett pressmeddelanden.

Enligt myndigheten rör det sig om en form av akut hepatit men utan känd orsak.

Folkhälsomyndigheten uppmanar vårdgivare att vara uppmärksamma på fall av akut hepatit, främst hos barn, där orsaken till sjukdomen inte är fastställd.

Spridda över landet

De fall som har rapporterats in är spridda över landet. Personerna har insjuknat under perioden november 2021 till april 2022.

Liknande fall har rapporterats från bland annat Storbritannien, Irland, Nederländerna, Danmark, USA och Japan, uppger FHM.

– Att ett barn drabbas av akut hepatit med okänd orsak är mycket ovanligt men förekommer. Folkhälsomyndigheten undersöker om fallen som vi ser nu representerar en ökning av akut hepatit med okänd orsak eller inte, säger statsepidemiolog Anders Lindblom.

Följer utvecklingen noga

FHM betonar att de följer utvecklingen noga i Sverige. Även Världshälsoorganisationen WHO och smittskyddsinstitutioner i andra länder följer utvecklingen noggrant och fallen utreds för att se om det finns någonting gemensamt som kan förklara sjukdomen.

–  Folkhälsomyndigheten har informerat vården i Sverige om utvecklingen för att uppmärksamma på patienter med symtom som behöver utredas som misstänkt fall av hepatit med okänd orsak, säger Anders Lindblom.

Huvudhypotesen

FHM framhäver att en huvudhypotes är att det rör sig om infektion med adenovirus. Detta är dock inte fastställt.

–  Adenovirus är en stor grupp virus som kan orsaka både luftvägs- och tarminfektioner. Infektion med adenovirus är vanliga, men allvarliga infektioner är mycket ovanliga, skriver FHM.

Fakta hepatit

  • Det finns olika varianter av virusorsakad hepatit, de benämns från A till E och har främst gemensamt att de ger symtom från levern som yttrar sig på olika sätt.
  • Symtom på hepatit med okänd orsak kan vara att hud och ögonvitor blir gulaktiga (gulsot). De rapporterade fallen har ibland också haft kräkningar, diarré, blek avföring och illamående.
  • Källa: Folkhälsomyndigheten

Foto: Fusion Medical Animation

Text: Redaktionen