Färre patienter behöver intensivvård – tack vare vaccineringen

2021 12 04

Av de 307 personer som sjukhusvårdas för covid-19 i Sverige är 24 inlagda på intensivvårdsavdelning vilket är lägsta andelen hittills under pandemin.

Detta framgår av SvD:s nya sammanställning som med andra ord visar att av de som blir så pass sjuka att de måste söka sjukhusvård så är det rekordmånga som inte behöver läggas in på intensiven.

En vaccinationseffekt

– Att färre är inlagda på iva är definitivt en vaccinationseffekt. Det kunde man se redan i slutet av våren 2021. När stora delar av de känsligaste grupperna hade blivit vaccinerade såg man att inflödet på iva var mindre, även om det fortfarande fanns en hel del patienter inom slutenvården, säger stabsläkare Fatimah Dabo Pettersson som är  medicinskt sakkunnig inom krisberedskap och katastrofmedicin på Socialstyrelsen till SvD.

Var uppe nära 25 %

Statistiken om en låg andel på intensiven kommer från i onsdags förra veckan och motsvarar att cirka 8 % av alla sjukhuspatienter ligger på intensiven. Det kan jämföras med att 10 – 15 % av alla patienter låg på intensiven under andra och tredje vågen redovisar SvD.

Och i april 2020 låg nära 25 % på intensiven.

Nu ökar smittspridningen igen

Just nu ökar smittspridningen i Sverige men det är ännu osäkert i hur pass stor utsträckning det även kommer att leda till att fler behöver vårdas på sjukhus. En viss uppgång har setts i en del regioner men det tar några dagar från smitta till dess att man behöver vård och det är för tidigt att säga hur omikron kommer att påverka utvecklingen.

Rejäl uppgång senaste dagarna

I går onsdag hade antalet covidpatienter på intensiven ökat från 24 till 41 enligt Svenska Intensivvårdsregistret.

Antalet sjukhusvårdade covidpatienter totalt har under november ökat från 213 till 289 enligt tidningen.