Därför klarar en del covid-19 mycket bättre än andra i samma ålder

2021 11 07

En del som drabbas av covid-19 klarar sig betydligt bättre än andra som drabbas trots att de är i samma ålder och har mycket annat gemensamt och nu visar en ny studie vad som kan vara orsaken.

Gymnastik- och idrottshögskolan har genomfört en stor studie baserad på nästan 280 000 män och kvinnor i åldrarna 18 – 80 år för att få närmare fakta kring hur det kan slå så olika när man smittas av coronaviruset.

Omfattar en rad olika parametrar

Mellan åren 1992 och 2020 har personerna genomfört en hälsoprofilbedömning som omfattar en rad olika tester och mått inklusive konditionstest på cykel, mätning av vikt, längd, midjemått och blodtryck och frågor avseende levnadsvanor och hälsoupplevelser.

Låg kondition och övervikt

– Intressant var att låg kondition, övervikt och rökning förklarar en stor del av den förhöjda risk för allvarlig covid-19 som sågs hos personer i mer socioekonomiskt utsatta grupper, säger docent Elin Ekblom Bak i Gymnastik- och idrottshögskolans pressmeddelande. Hon är en av de ansvariga forskarna.

Två till tre gånger högre risk

Studierna visar att svag kondition, högt BMI och högt midjemått innebar så mycket som två till tre gånger högre risk för att insjukna i allvarlig covid-19. Samtidigt framgår det att hög stress ökar risken med hela 36 %.

– Att god kondition är kopplad till minskad risk för allvarlig covid-19 hos personer med fetma och högt blodtryck stämmer överens med den forskning som finns på andra sjukdomsutfall, som hjärt-kärlsjukdom och vissa cancerformer, säger Amanda Lönn som är studiens så kallade sisteförfattare.

Viktigt fynd

Gymnastik- och idrottshögskolan fastslår att resultatet som kastar nytt ljus på varför grupper med låg utbildning och låg inkomst och arbetaryrken är av stort värde för att ha möjlighet att arbeta förebyggande.
– Detta är ett viktigt fynd, då man i många sammanhang gör en förenklad koppling mellan socioekonomi och sjukdomsrisk, utan att närmare studera vad som egentligen är själva orsaken till att ohälsa och sjukdom uppkommer, säger Elin Ekblom Bak.

Sämre sedan 1990-talet

Skolans forskargrupp har även konstaterat att andelen med både låg kondition och fetma har mer än fördubblats, från 2,1 procent till 5,3 procent sedan mitten av 1990-talet. Dessutom har kombinationen av hög kondition och normalvikt minskat från 13,2 procent till 9,3 procent.
– Dessa resultat belyser det akuta behovet av brett förebyggande arbete för att öka den fysiska aktiviteten, och därmed den framtida motståndskraften för såväl viruspandemier som vanliga livsstilsrelaterade sjukdomar.

Studien är ännu ett bevis på konditionens betydelse för hälsan och hur viktigt det är att testa kondition, framhåller Elin Ekblom Bak vid Gymnastik- och idrottshögskolan.

Foto: J. Hill


Oväntad uppmaning till alla med trädgård inför sommaren

2024 05 19

En expert vill att de med trädgård slutar upp med att rycka ogräs.

Sommaren närmar sig och många med trädgård börjar tillbringa allt mer tid utomhus.

Då är det vanligt att gå och leta efter ogräs som man rycker upp och kastar bort för att se till att trädgården är grön och fin.

Nu går en expert ut med en uppmaning till alla som gör så, och rekommenderar motsatsen.

Det rapporterar TV4.

Flera anledningar

Det är av flera anledningar som man bör undvika att ta bort ogräset, menar herbalisten Lisen Sundgren.

Dels menar hon att mycket av ogräset faktiskt är ätbart, och att man kan skapa en hörna på tomten tillägnad åt just ogräs.

– If you can't beat them, eat them, säger Lisen Sundgren till TV4.

Bland det ätbara ogräset nämner hon bland annat tistel, maskrosblommor som kan strös över soppa och brännässlor som man kan göra soppa eller pesto på.

Drar till sig insekter

En annan anledning till att ha kvar ogräset är att det drar till sig pollinerande insekter och skapar liv i trädgården.

– Då kan man gå och plocka sin mat och så är det surr, man vill ju att det ska låta i trädgården. Det blir ju väldigt sterilt med bara gräsmatta och odlade blommor som inte drar till sig pollinerande insekter.

Flera tips

För den som försöker etablera en trevlig trädgård finns flera tips att följa.

– En trädgård blir både spännande och mer intressant om kontraster mellan olika växters växtsätt får samverka och på så vis framhäva varandra, säger Blomsterlandets trädgårdsmästare Linda Schilen.

– Ett sätt att göra detta på är att låta formklippta ligusterklot eller idegranshäckar möta livfullt prydnadsgräs eller skira perenner. 

Insekter lockas

Schilen pekar ut just att insekter dras till den typen av trädgårdar.

– En bonus är att även insekter trivs i den här stilen av trädgårdar, vildvuxna perenner som blommar lockar insekter som pollinatörer och vintergröna växter blir fina övervintringsboplatser åt många nyttodjur.

En levande trädgård bedöms därmed vara bra av flera anledningar.

Foto: M. le Breton

Text: Redaktionen


UPPGIFTER: Trisslotter stoppas i butiker

2024 05 17

Det kan bli betydligt krångligare för den som vill köpa en Trisslott i framtiden.

Den populära skraplotten kan förbjudas i fysiska butiker.

– En nyligen presenterad utredningen vill i praktiken sätta stopp för trissförsäljningen i dagligvaruhandeln.

Det säger Pär Bygdeson, vd för Livsmedelshandlarna, i ett uttalande på branschorganisationens Youtubekanal.

Stopp för betalkort

Bygdeson hänvisar till regeringens utredning ”Ett nytt förbud mot spel på kredit”.

I utredningen föreslås det att ett förbud ska införas mot att licenshavare och spelombud tillåter eller medverkar till att spel om pengar betalas med krediter.

– Det man vill göra är att förbjuda spel på kredit, vilket kan tyckas vara lovvärt, men som förslaget är formulerat innebär det att det blir stopp för allt att spel på kredit, inklusive alla former av betalkort, säger Pär Bygdeson och tillägger:

– Om det här förslaget går igenom riksdagen kommer den som säljer Trisslotter, eller andra spel i butik enbart kunna ta emot betalning via kontanter eller swish.

Livsmedelshandlarna ska kommentera utredningens förslag i ett remissvar som ska skickas till regeringen senast torsdagen den 23 maj. 

Pär Bygdeson konstaterar att organisationen kommer uppmana regeringen att ändra förslaget.  

– Från Livsmedelshandlarnas sida kommer vi att påpeka problemen med detta och begära att alla betalsätt ska vara godkända vid köp av spel i fysisk butik.

Fakta: Trisslotten

- Sveriges mest sålda skraplott

- Lanserades 1986

- Det säljs omkring 300 000 Trisslotter varje dag

- Under 2022 blev antalet miljonvinster på Triss 88 stycken. Det totala vinstvärdet för samtliga Trisslotter uppgick till 182 300 000 kronor

- Rent statistiskt behöver du köpa 32 876 Trisslotter innan du får en vinst på 10 000 kronor eller mer, vilket skulle kosta 986 280 kronor

Källor: Svenska Spel, Compricer resp CasinoWings

Foto: Svenska Spel

Text: Redaktionen