Därför klarar en del covid-19 mycket bättre än andra i samma ålder

2021 11 07

En del som drabbas av covid-19 klarar sig betydligt bättre än andra som drabbas trots att de är i samma ålder och har mycket annat gemensamt och nu visar en ny studie vad som kan vara orsaken.

Gymnastik- och idrottshögskolan har genomfört en stor studie baserad på nästan 280 000 män och kvinnor i åldrarna 18 – 80 år för att få närmare fakta kring hur det kan slå så olika när man smittas av coronaviruset.

Omfattar en rad olika parametrar

Mellan åren 1992 och 2020 har personerna genomfört en hälsoprofilbedömning som omfattar en rad olika tester och mått inklusive konditionstest på cykel, mätning av vikt, längd, midjemått och blodtryck och frågor avseende levnadsvanor och hälsoupplevelser.

Låg kondition och övervikt

– Intressant var att låg kondition, övervikt och rökning förklarar en stor del av den förhöjda risk för allvarlig covid-19 som sågs hos personer i mer socioekonomiskt utsatta grupper, säger docent Elin Ekblom Bak i Gymnastik- och idrottshögskolans pressmeddelande. Hon är en av de ansvariga forskarna.

Två till tre gånger högre risk

Studierna visar att svag kondition, högt BMI och högt midjemått innebar så mycket som två till tre gånger högre risk för att insjukna i allvarlig covid-19. Samtidigt framgår det att hög stress ökar risken med hela 36 %.

– Att god kondition är kopplad till minskad risk för allvarlig covid-19 hos personer med fetma och högt blodtryck stämmer överens med den forskning som finns på andra sjukdomsutfall, som hjärt-kärlsjukdom och vissa cancerformer, säger Amanda Lönn som är studiens så kallade sisteförfattare.

Viktigt fynd

Gymnastik- och idrottshögskolan fastslår att resultatet som kastar nytt ljus på varför grupper med låg utbildning och låg inkomst och arbetaryrken är av stort värde för att ha möjlighet att arbeta förebyggande.
– Detta är ett viktigt fynd, då man i många sammanhang gör en förenklad koppling mellan socioekonomi och sjukdomsrisk, utan att närmare studera vad som egentligen är själva orsaken till att ohälsa och sjukdom uppkommer, säger Elin Ekblom Bak.

Sämre sedan 1990-talet

Skolans forskargrupp har även konstaterat att andelen med både låg kondition och fetma har mer än fördubblats, från 2,1 procent till 5,3 procent sedan mitten av 1990-talet. Dessutom har kombinationen av hög kondition och normalvikt minskat från 13,2 procent till 9,3 procent.
– Dessa resultat belyser det akuta behovet av brett förebyggande arbete för att öka den fysiska aktiviteten, och därmed den framtida motståndskraften för såväl viruspandemier som vanliga livsstilsrelaterade sjukdomar.

Studien är ännu ett bevis på konditionens betydelse för hälsan och hur viktigt det är att testa kondition, framhåller Elin Ekblom Bak vid Gymnastik- och idrottshögskolan.

Foto: J. Hill