JUST NU: Dåliga nyheter för M-KD-L-SD-styret

2022 12 06

En ny undersökning visar att svenskarna inte tycker att regeringen gör ett bra jobb.

Sex av tio svenskar anser att regeringen inte levt upp till förväntningarna.

En ny mätning från Sifo pekar på att väljarna är negativt inställda till den nya regeringen som tillträdde för två månader sedan, uppger Expressen.

Nu finns det ju ofta större förväntningar på en ny regering än den kan införliva, men det är ingen positiv start för en regering att få de här siffrorna, säger Toivo Sjörén, på Kantar Public.

Många missnöjda

Undersökningen ställer ett antal frågor där svenska folket visar sitt missnöje.

På frågan om hur de tycker regeringen i allmänhet sköter sitt arbete svarade de så här:

Bra: 33%

Tveksam/vet ej: 9%

Dåligt: 57%

Siffrorna visar

På frågan om hur de tror en socialdemokratiskt ledd regering (med stöd av C, MP och V) skulle sköta sitt arbete svarade de så här:

Bra: 49%

Tveksam/vet ej: 8%

Dåligt: 44%

Jämför sidorna

På frågan om hur de tror en socialdemokratiskt ledd regering skulle göra ett bättre eller sämre jobb än den sittande moderatledda regeringen svarade de så här:

Bättre jobb: 44%

Sämre jobb: 30%

Varken bättre eller sämre jobb: 20%

Tveksam/vet ej: 6%

Könen tycker olika

Undersökningen visar även att endast tre procent av väljarna tycker att regeringen gör ett mycket bra jobb.

60 procent av männen tror att en socialdemokratiskt ledd regering skulle göra ett dåligt jobb samtidigt som 61 procent av kvinnliga väljare tror att de skulle göra ett bra jobb.

Tillträdde nyligen

Efter valet 2022 bildades en ny regering bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, med Sverigedemokraterna som stödparti.

Den nya regeringen har presenterat sina ambitioner i Tidöavtalet, en överenskommelse mellan partierna.

Tidöavtalet är över 60 sidor långt och innehåller knappt 200 reformförslag som ska “lösa de stora samhällsproblemen i Sverige”.

Foto: Viktor Adolfsson Moderaterna

Text: Redaktionen