Allvarligt meddelande om Ringhals kärnkraftverk

2023 05 17

Det finns “allvarliga brister” på Ringhals kärnkraftverk.

Bristerna gäller strålsäkerheten på nämnda kraftverk, framhåller Strålsäkerhetsmyndigheten i ett pressmeddelande.

Den nya bedömningen innebär att myndighetens sänker sitt betyg från förra årets "tillfredsställande" till enbart en “acceptabel” nivå.

– Det finns delar av verksamheten som fungerar väl, men vi har identifierat en negativ utveckling för säkerhetsarbetet i stort under en längre tid, säger Anne Edland, som är enhetschef för tillsynssamordning på Strålsäkerhetsmyndigheten, i samma utskick.

Måste agera

Enligt den bedömnings som gjorts är det inga enskilda händelser som leder till degraderingen av omdömet.

Istället är det en sammantagen bild av hur händelser har uppstått – och hur de har hanterats.

Nu måste Ringhals anstränga sig för att komma till rätta bristerna.

– Myndigheten anser att det är av stor vikt att bolaget kommer till rätta med dessa brister, säger Anne Edland.

"Allvarliga händelser"

Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten finns det fungerande barriärer med täta primärsystem och inneslutningar inom Ringhals anläggningar.

– Under det senaste året har det dock inträffat flera händelser som myndigheten bedömer som allvarliga, framhålls i pressmeddelandet.

Detta ska ha berott på en följd av problem som inträffat i verksamheten och sedan påverkat anläggningen negativt.

Påtalade förra året

Redan i november förra året förelade man Ringhals att vidta åtgärder, framför allt kopplat till hur kärnkraftverket styrs.

– Vi vill vara tydliga med att vi fortsatt har ett förtroende för Ringhals AB och ser inga hinder för en fortsatt säker drift av anläggningarna utan risker för allmänhet och miljö, säger Anne Eland och tillägger:

– Vårt mål är att det vi pekat ut ska kunna hjälpa bolaget att stärka strålsäkerheten.

Flera bakslag

Ringhals har under det senaste året drabbats av flera bakslag.

Bland annat har reaktorn Ringhals 4 varit avstängd och dessutom upplevt problem som fick skjuta fram återstarten flera gånger.

Fakta Ringhals 3 och 4

  • Tillsammans står Ringhals 3 och 4 för cirka 13 procent av det svenska elbehovet.
  • Ringhals har sedan starten 1974 producerat drygt 800 TWh.
  • Ringhals kärnkraftverk ligger på västkusten, cirka två mil norr om Varberg.
  • Ringhals ägs av Vattenfall.
  • Källa: Ringhals kärnkraftverk

Fakta avvecklingen av Ringhals 1 och 2

  • Vattenfalls styrelse tog 2015 beslut om förkortade drifttider för Ringhals 1 och 2. Tidigare planerades drift av anläggningarna i 50 år, till 2025 respektive 2026. Beslutet innebär en avveckling 2019-2020, sex år tidigare än planerat.
  • Ringhals 2 togs ur drift den 30 december 2019 och Ringhals 1 den 31 december 2020. Reaktorerna är nu permanent avställda, vilket innebär att de enligt lag aldrig får tas i drift igen.
  • Rivningen av Ringhals 1 och 2 ger upphov till ungefär 340 000 ton avfall. 5-10 procent av detta är radioaktivt och omhändertas och förvaras enligt gällande regelverk och beprövade metoder. Miljöskadligt material såsom asbest och olja omhändertas enligt gällande regelverk och skickas i de flesta fall till deponi.
  • Källa: Vattenfall

Foto: Annika Örnborg

Text: Redaktionen