SVERIGE: Allvarliga uppgifter – läkare anmäls

2023 03 13

En läkare i Sverige har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som en säkerhetsrisk.

Den anmälde läkaren har de senaste året varit inblandad i flera fall där patienter fått fördröjda diagnoser, rapporterar Läkartidningen.

Upptäcker nya fel

Läkaren har stängts av från sin tjänst.

Under avstängningen har arbetsgivaren upptäckt nya fel i läkarens arbete.  

– Det har bland annat handlat om sena diagnoser av proppar i lungan och spridd cancersjukdom, framhåller Läkartidningen.

I det senare fallet kontaktade en tidigare cancerpatient vårdcentralen i Mellansverige på grund av smärtor i bröstkorg och skulderblad, torrhosta, nedsatt aptit och trötthet. 

Patienten fick utskrivet smärtstillande och rekommenderades att vända sig till en fysioterapeut.

Fyra månader senare visade det sig att patienten hade en tumör i lungan.

Enligt läkarens arbetsgivare har den avstängda läkaren inte insett allvaret i situationen.

– Hen tycks inte förstå vikten av att dokumentera korrekt i journalen, uppger arbetsgivaren enligt Läkartidningen.

Flera fel

Arbetsgivaren rapporterar även om flera andra allvarliga brister i läkarens arbete.

Det handlar bland annat om:

- Kopior av svar på undersökningar som inte åtgärdats.

- Ett röntgensvar som hittades i en pappershög efter flera månader. I svaret framkom det att ytterligare utredning rekommenderades. Patienten diagnostiserades senare med metabaserad lungcancer.

- Läkaren har även erbjudit så kallade PRP-injektioner utan vetenskapligt stöd. PRP-injektioner är en experimentell behandling där patientens egen koncentrerade blodplasma injiceras i behandlingsområdet. En mindre vanlig behandlingsmetod som fortfarande betraktas som kontroversiell.

Ifrågasätter läkarlegitimationen

Läkarens tidigare arbetsgivare ifrågasätter nu hur läkaren överhuvudtaget kunnat få läkarlegitimation.

Enligt arbetsgivaren har läkaren visat på ”bristande omdöme, kunskapsluckor och bristande förmåga att utöva läkaryrket”.

Läkaren själv uppges vara oförstående inför anklagelserna.

I anmälan framhåller läkaren att det är "patienten, arbetsbelastningen eller andra yttre faktorer som orsakat avvikelserna", rapporterar Läkartidningen.

Det gör Ivo

Inspektionen för vård och omsorg bedriver tillsyn inom bland annat sjukvården för att säkerställa patienternas välmående.

– Tillsyn innebär att IVO granskar om en viss verksamhet ger vård och omsorg med god kvalitet och säkerhet. Syftet med IVO:s tillsyn är att bidra till en säkrare och bättre vård och omsorg, framhåller myndigheten.

Foto: S. Bughdaryan

Text: Redaktionen