50 000 nya jobb i Sverige

2023 08 29

Industrins gröna omställning kommer att skapa cirka 50 000 nya jobb i Sverige.

Det skriver Teknikföretagens och Industriarbetsgivarnas ekonomer i en färsk rapport.

Siffran är högre än vad som tidigare beräknats.

”En underskattning”

Beräkningarna har hittills visat att planerade satsningarna på grön omställning inom batteritillverkning skulle generera totalt drygt 28 000 nya jobb. 

Men i den nya sammanställningen tillkommer 12 000 nya jobb inom gruvindustrin och dessutom väntas bilindustrins hittills planerade satsningar på produktion av elbilar skapa nära 9 000 nya jobb.

Sammantaget innebär det att den gröna omställningens satsningar kommer skapa närmare 50 000 nya jobb.

Siffran tycks dessutom vara i underkant.

– Uppskattningen måste ändå ses som en underskattning. Här räknas alltså inte de ytterligare jobb som skulle kunna skapas av fler investeringar i grön omställning i Sverige, som exempelvis i utvinning av kritiska mineral, säger Teknikföretagens chefekonom, Mats Kinnwall.

Han tillägger:

– En av de viktigaste slutsatserna vi kan dra ur den här analysen är industrins stora betydelse som jobbskapare, även för en mycket stor del av det som klassas som tjänstejobb.

Ny analysmetod

Den nya siffran har tagits fram med hjälp av en input/output-analys (I/O).

Enligt Teknikföretagen ger analysmetoden en mer  rättvisande bild av hur många jobb som industrin skapar och hur många jobb i Sverige som är utsatta för internationell konkurrens.

– Framför allt visar den hur tätt sammanflätad varu- och tjänsteproduktion är. Nära 40 procent av näringslivets totala förädlingsvärde i Sverige producerades tack vare efterfrågan på näringslivets exportprodukter, framhåller organisationen.

Fakta sysselsättning inom industrin i Sverige

- Totalt sysselsätter industrin omkring 800 000 personer, såväl direkt som indirekt.

- För varje direkt jobb inom industrin skapas ytterligare 1,1 jobb, sysselsättningsmultiplikatorn uppgår till 2,1.

- Industrins andel av Sveriges BNP ligger på omkring 20 procent.

Källor: Teknikföretagens resp  Industriarbetsgivarnas ekonomer

Foto: ThisisEngineering RAEng

Text: Redaktionen