18 fartyg skickas ut – två Natoländer på plats i Sverige

2023 10 11

Under gårdagen meddelade Finlands regering att en gasledning i Finska viken troligen har utsatts för sabotage.

Skadorna på ledningen orsakades av ”extern aktivitet”.

Det framhöll Finlands presidentkansli i ett uttalande.

Enligt flera experter och bedömare är det troligt att Ryssland ligger bakom sabotaget.

Rysslandsexperten Marko Eklund tror att det är Rysslands reaktion på Finlands medlemskap i Nato.

– Ryssland en av få aktörer som har resurser att utföra ett dylikt sabotag på Östersjön. Området är dessutom bekant för ryssarna sedan flera århundraden tillbaka, framhåller experten enligt Yle.

Marko Eklund berättar även att den ryska Östersjöflottan har specialtrupper som är tränade för att kunna utföra operationer på djupt vatten.

18 fartyg skickas ut

Kort efter det misstänkta sabotaget mot gasledningen i Finska viken inleder den svenska Försvarsmakten en storskalig övning tillsammans med marina enheter från Natoländerna Finland och Storbritannien.

Syftet med övningen, som går under namnet Marinövning Höst 2023, är att träna på att tillsammans upptäcka och bemöta olika typer av undervattenshot.

18 fartyg deltar i övningen som tar plats i Stockholms skärgård och Gotska sjön.

Ska upptäcka undervattenhot

Tillsammans med Finland och Storbritannien ska den svenska marinen öva på att upptäcka och hantera potentiella undervattenshot mot Sverige.

– Marinen har en väl utvecklad förmåga att upptäcka och bemöta olika undervattenshot.

– Genom den här övningen får dels våra besättningar, sensor- och vapenoperatörer mängdträning, och dels träning i att lösa den här typen av uppgifter tillsammans, både i sammansatta förband och tillsammans med andra nationer.

Det berättar kommendör Anders Bäckström, som är chef för 4.sjöstridsflottiljen.

Stärkt beredskap

Den finska och svenska flottan har sedan i våras stärkt beredskapen  för att förhindra ryska attacker mot ländernas energinät.

Ryska ytfartyg har upptäckts i närheten av vindkraftsparker och undervattensledningar.

– Vi är övertygade om att Ryssland har gjort det, kartlagt målen på något sätt, sa svenska marinens befälhavare Ewa Skoog Haslum till Iltalehti.

På frågan om det finns risk för att Ryssland saboterar och förstör undervattensledningar, svarade befälhavaren:

– Absolut. De är ett sätt att genomföra en insats mot oss.

Fakta Marinövning Höst 2023

- Vad: Syftet med övningen är att träna på att tillsammans upptäcka och bemöta olika typer av undervattenshot.

- När: 11–18 oktober

- Var: Stockholms skärgård och Gotska sjön

- Vilka deltar: Tredje- och Fjärde sjöstridsflottiljen, Första ubåtsflottiljen, Stockholms amfibieregemente, Marinbasen, Helikopterflottiljen, Ledningsregementet, Kustbevakningen samt marina enheter från Finland och Storbritannien. Totalt ingår 18 fartyg, samt landbaserad personal. Sammanlagt deltar cirka 500 personer från marinen.

Källa: Försvarsmakten

Foto: Jimmie Adamsson Försvarsmakten

Text: Redaktionen


SVERIGE: Nu höjs pensionen – för hundratusentals svenskar

2023 12 06

Från och med 1 januari 2024 så kommer cirka 155 000 svenskar få en höjd pension.

Det meddelar försäkring- och pensionsbolaget Folksam.

Företaget har beslutat att inflationssäkra pensionen.  

Cirka 65 000 kunder hos företaget med förmånsbestämd tjänstepension inom ramen för KTP 2 kommer att få sin pension höjd med 6,48 procent.

Tjänstepensionen kommer även att höjas med motsvarande procentsats för cirka 90 000 kunder där pensionen inte betalats ut än.

Dessutom kan drygt 2 600 arbetsgivare räkna med premiereduceringar på 30 procent under 2024.

”Stor skillnad”

Folksam motiverar beslutet med att man vill säkerställa att pensionerna inte ”äts upp av inflationen”.

– I dessa tider när allt fler märker av den rådande ekonomiska oron och stigande priser kan höjningen av tjänstepensionen med över sex procent göra stor skillnad.

– Dessutom kommer uppräkningen av intjänad pension och reduceringen av premierna bidra till att hålla nere pensionskostnaderna för nästan 2 600 arbetsgivare.

Det säger Katrin Röcklinger, chef Affärsområde Liv på Folksam. 

Under mitten av januari 2024 skickas utbetalningsbesked ut till Folksams kunder. Där kommer det nya pensionsbeloppet att framgå.

Större procentuell höjning 2022

Förra året genomförde Folksam en procentuell större höjning av pensionerna.

Tjänstepensionerna höjdes med 10,84 procent och premiereduceringar med 60 procent.

– Folksam är finansiellt starkt och allt överskott ska gå tillbaka till våra kunder i form av exempelvis återbäring eller sänkta premier.  Vi kan se tillbaka på ett antal år med bra avkastning på våra förvaltade pensionspengar inom dessa avtalsområden och därför genomför vi nu kraftiga sänkningar av premierna för många företag, sa Katrin Röcklinger då.

Folksams förändringar av pensionen 2024

 1. Privatpersoner, drygt 155 000 personer: 
  - Pensionstillägg och fribrev inom ramen för KTP 2 höjs med 6,48 procent vilket motsvarar inflationen det senaste året 
  - Sjukpensionstilläggen höjs med 6,48 procent inom KTP2, motsvarande siffra för KTP1 är 9,14 procent 
 2. Arbetsgivare, knappt 2 600 stycken: 
  - Premiereducering för ålderspension och familjepension med 30 procent  
  - Premiereducering för sjukpension med 95 procent (KTP2) och 80 procent (KTP1) 
  - Premiereducering för premiebefrielseförsäkringen med 90 procent (KTP2) och 15 procent (KTP1) 

Källa: Folksam

Foto: F. Arw

Text: Redaktionen


Bekräftad smäll efter nyår

2023 12 07

Mängder med elkonsumenter står inför ännu en höjd avgift efter årsskiftet.

Hushållen i södra Sverige har inte haft det lätt den senaste veckan.

Kärnkraftsreaktorn Ringhals 4 stoppades i onsdags – och återstarten har skjutits fram flera gånger.

Senast ikväll kom beskedet att reaktorn kommer att gå på halvfart fram till och med fredag, vilket förstås fortsätter påverka elpriserna som sköt i höjden efter förra veckans avbrott.

Höjer elnätsavgiften

Nu måste elkonsumenter i de sydligare delarna av landet förhålla sig till fler dåliga nyheter.

Den 1 januari 2024 höjs elnätsavgiften för samtliga 280 000 kunder till energijätten Kraftringen, vilket bolaget bekräftar i ett internt mejlutskick på onsdagen.

– På grund av de stora investeringarna som har gjorts och kommer att göras, kostnadsutvecklingen av material och tjänster samt ökade abonnemangsavgifter från överliggande nätägare (E.ON), förklarar Kraftringen i mejlet.

Byter modeller

Enligt eljätten handlar det om en investering värd 1,9 miljarder kronor som ska stabilisera elleveranser de kommande fem åren.

Kraftringen kommer också att byta beräkningsmodell för överföringsavgiften – från den som låg på fast pris per kilowattimme till en avgift som är baserad på timpris.

Även beräkningsmodellen för nätersättningen ändras till den rörliga varianten.

Elproducenter som matar in el i lokalnätet gör att vi som lokalnätägare får mindre elnätsförluster och därför också lägre elnätsförlustkostnader, framhåller Kraftringen.

Högsta priserna i Sverige

Kraftringen underhåller elnätet i både delar av Skåne och Småland.

Enligt Nils Holgersson-rapporten, som kartlagt avgifterna i alla Sveriges kommuner, hade elbolaget den dyraste elnätsavgiften i hela Sverige för ett år sedan.

Redan då försvarades det höga priset med investeringar.

– Generellt har vi en stabil och långsiktig prissättning. Under de senaste åren har vi ökat vår investeringstakt och framöver kommer vi att öka den ännu mer, sade bolagets ekonomidirektör Micke Andersson till SVT vid tillfället.

Enligt Kraftringen rider man dock inte på någon framgångsvåg med anledning av höga elpriser.

– Det är snarare så att vi påverkas negativt av de höga elpriserna, sade Micke Andersson förra vintern.

Foto: Tomas Ärlemo Svenska Kraftnät

Text: Redaktionen