I NATT: Natoland varnar för rysk ”attack”

2023 11 17

Finlands regering har beslutat att  stänga en del av Finlands östra gräns.

Gränsövergångsställena i Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra och Niirala stängs från och med den 18 november 2023.

Detta efter ett ökat antal migranter utan giltiga resedokument har försökt ta sig in i Finland via Ryssland.

Personerna har tillåtits korsa Ryssland, trots att de saknar  Schengen-visum eller uppehållstillstånd.

– Vi har agerat beslutsamt och snabbt för att läget vid östgränsen inte ska försämras. Under förra valperioden gjordes ändringar i gränsbevakningslagen just med tanke på denna typ av situationer. Nu har vi använt verktygen i lagen, säger Finlands statsminister Petteri Orpo.

Den finska regeringen betonar att det finns tecken på att en främmande stats myndigheter eller andra aktörer har bidragit till att personer olagligt kommit över gränsen till Finland.

– Genom att stänga gränsövergångsställen vid östgränsen sätter vi stopp för olaglig inresa till Finland. Regeringen är redo att vid behov vidta mer kraftfulla åtgärder, säger inrikesminister Mari Rantanen.

Natoland slår larm

Nu varnar ett nytt land för samma sak som Finland.

Natomedlemmen Estland har noterat att antalet papperslösa migranter ökat markant vid landets östra gränsövergångar. Personerna försöket ta sig in i landet via Ryssland.

Egert Belitšev, biträdande chef för estniska gränsstyrkorna, beskriver flyktingströmmen som en slags hybridkrigsföring från Ryssland.

– Indikationen från våra finska kollegor är att dessa människor får hjälp från den ryska sidan, antingen av myndigheter eller av den organiserade brottsligheten, som också organiserar transporter till gränsen, säger han till nyhetskanalen ERR.

Beskrivs som rysk ”attack”

Egert Belitšev beskriver situationen vid gränsen som en rysk ”migrationsattack”.

Nu går han ut med en varning till den ryska sidan.

– Vi övervakar situationen noga. Vi är redo att reagera och vidta åtgärder om det behövs, säger han och tillägger:

– Vi har genomfört många övningar och tränat för att hantera dessa situationer. Planerna finns på plats.

"Migrantvapen"

Ryssland har tidigare styrt ett stort antal migranter mot sin västra gräns. Senast år 2015.

– Nu försöker man eventuellt igen utöva påtryckning med ett migrantvapen av det här slaget.

Det säger Sinikukka Saari, forskningschef vid Utrikespolitiska institutet i Finland, till Yle.

Foto: President of Russia Office

Text: Redaktionen


Kraftig branschvarning – 800 000 kan förlora jobbet

2023 12 09

Staten måste omedelbart agera för att rädda 800 000 personers arbete.

Den kraftiga varningen kommer nu i samband med en omfattande omställning inom industrin.

Om en sådan överhuvudtaget ska vara möjlig krävs inte bara fossilfri och leveranssäker el – det krävs också till konkurrenskraftiga priser.

– Det är en förutsättning för Sveriges roll som ledande industrination och alldeles avgörande för de 800 000 personer som jobbar i industrin, framhåller arbetsgivarorganisationen IKEM, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, i ett pressmeddelande.

Vädjar till statsministern

Varningen kommer efter att Industrirådet, som representerar samtliga parter inom industrin, släppt rapporten “Elektrifiering är nyckeln till framgång”.

I rapporten lyfts det fram förslag på reformer – som ska innebära snabba och kraftiga utbyggnader av elproduktion och elnät i Sverige.

Nu vädjar IKEM till statsministern och regeringen att agera.

– Om staten inte möter behovet så riskerar företagen att tvingas lämna Sverige, säger Malin Johansson, energi- och klimatansvarig i organisationen.

– Det är en stor riskfaktor för de 800 000 personer som jobbar i industrin, och ytterligare 80 000 i underleverantörsledet.

Två alternativ

IKEM understryker att det är helt avgörande för näringslivet att genomgå klimatomställningen.

Men som läget ser ut just nu ser man bara två scenarier utspela sig.

– Antingen tar staten ansvar för svensk elförsörjning genom en kraftig utbyggnad av näten, säger Malin Johansson

– Då kan en konkurrenskraftig och grön industri blomstra. 50 000 nya jobb kommer att skapas och Sverige kan upprätthålla sin roll som ledande industrination, säger Malin Johansson.

"Regeringen ska inte förvänta sig"

Det andra alternativet är betydligt värre, enligt IKEM, och innebär stora konsekvenser.

– Men får företagen inte den fossilfria el som krävs, som kemiindustrin i Västra Götaland, så blir det heller ingen omställning, betonar organisationens klimatansvariga vidare.

– Då ska regeringen inte heller förvänta sig att företagen kommer kunna investera och finnas i Sverige, avslutar Malin Johansson.

Foto: Armin Dröge Regeringskansliet

Text: Redaktionen


UPPGIFTER: Betydande förändring för användare av Swish

2023 12 08

Den som vill använda betalningsappen Swish för större betalningar kan behöva tänka om.

Mycket tyder på att det kommer att bli betydligt svårare att höja sin Swishgräns.

Detta eftersom antalet bedrägeriförsök via Swish har ökat markant.

Nu kan Sverige storbanker tvingas att agera och ändra sina rutiner för betalningsappen.

Det framhåller Hans Lindberg, som är vd på Svenska bankföreningen.

– Jag skulle gissa att vi får se mer åtstramning, att det blir svårare för bankkunderna att höja sina Swishbelopp. Det måste finnas mer trögheter än det finns i dag, säger han till SR Ekot.

Stämningsansökan mot Nordea

Hans Lindbergs nya bedömning presenteras endast en dag efter att Konsumentombudsmannen, KO, lämnat in en stämningsansökan mot Nordea med anledning av att en kund lurats att swisha över 100 000 kronor till en bedragare.

Nordeakunden John-Erik blev uppringd av en bedragare som påstod att han utsatts för id-kapning och att 100 000 kronor hade försvunnit från hans bankkonto.

Bedragaren hävdade att det enda sättet att få tillbaka pengarna var att göra en ”makuleringstransaktion” via Swish. Numret som angavs för Swish-överföringen visade sig dock kontrolleras av bedragaren. Pengarna gick därmed förlorade.  

Nu ska KO pröva om mannen kan ha rätt till ersättning från Nordea.

– För att få John-Eriks sak prövad av domstol har KO beslutat att bevilja så kallat KO-biträde och där talan nu har väckts vid Stockholms tingsrätt, framhåller man i ett uttalande.

Ändrade villkor kunde stoppat bedragaren

Svenska bankföreningens Hans Lindberg anser att nya Swishrutiner för storbankerna skulle kunna förhindra bedrägerier som det som John-Erik utsattes för.

– Vid en transaktion på över 5 000 spänn borde bankerna reagera och kräva att kunden måste ta kontakt för att kunna genomföra betalningen, säger han till radion.

Fakta KO-biträde

- KO-biträde innebär att myndigheten går in som konsumentens ombud i en tvist mot ett företag och att staten står för rättegångskostnaderna om konsumenten skulle förlora målet.

- KO-biträde är en ovanlig åtgärd och något som myndigheten bara beviljar när ett fall är av stor principiell betydelse.

Källa: Konsumentverket

Foto: Swish 

Text: Redaktionen