I NATT: Jimmie Åkesson vittrar ministerpost

2022 09 12

Sverigedemokraterna ser ut att förverkliga opinionssiffrorna om att bli Sveriges näst största parti.

Veckorna innan valet seglade SD och Jimmie Åkesson om Moderaterna och var andra största parti i Sverige i mer eller mindre samtliga mätningar.

En opinion som av allt att döma befästs i valresultatet.

Med enbart ett hundratal valdistrikt kvar att sammanställa samlar SD 20,7 procent jämfört med Moderaternas 19,1.

“Kommer ha central position”

Och nu vittrar Jimmie Åkesson en plats i regeringen och eftertraktade ministerposter.

– Om det blir maktskifte kommer vi att ha en central position. Vår ambition är att sitta med i regeringen, säger han på partiets valvaka i natt.

– Vad vi ser som bäst för Sverige är en ny majoritetsregering med Sverigedemokraterna som bas, för ett nytt styre i Sverige.

“Går inte att bortse från”

Att SD blir större än M går inte obemärkt förbi om Ulf Kristersson (M) får bilda regering, vilket valresultatet i skrivande stund tyder på.

Det menar Jenny Madestam, statsvetare vid Försvarshögskolan och Södertörns högskola.

– Det påverkar naturligtvis. Det går inte att bortse ifrån att storleken har betydelse i förhandlingarna, säger hon till Dagens Nyheter.

Storleken spelar roll

Storleken på partierna gör att det kan bli besvärligt för Kristersson att inte delge SD ministerposter.

Någonting som M-ledaren vid flera tillfällen deklarerat inte skulle vara aktuellt.

– Det blir det för det blir svårare att motivera varför Sverigedemokraterna inte ska få ta plats i regeringen, säger Jenny Madestam.

"Vill att Jimmie ska bli statsminister"

Även Kristdemokraterna och Liberalerna har återkommande sagt nej till att Sverigedemokraterna ska ingå i en regering.

Inom SD är partiet dock övertygade om att så kommer att bli fallet.

– Det är klart att jag vill att Jimmie ska bli statsminister. Och blir han inte det så kanske han ska ha en ministerpost. Det är väl inte orimligt? Vi har flera från sannfinländarna här i dag. När de satt i regering så fick de utrikesposten till exempel, i deras första regeringssamarbete. Det är klart att kan man göra det i Finland så borde man kunna göra det i Sverige, säger SD:s partisekreterare Richard Jomshof till Svenska Dagbladet.

Försiktigt optimistisk

Ulf Kristersson har ännu inte ropat ut någon seger.

Hans regeringsunderlag leder med ett enda mandat i takt med att rösträkningen går in på upploppet.

Det var dock en optimistisk partiledare som talade till sina medlemmar natten till måndagen.

– Jag kommer att göra allt jag kan för att bilda en handlingskraftig regering, säger han i sitt tal på valvakan.

Foto: Sveriges Riksdag

Text: Redaktionen


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen