Hur länge smittar man efter att man fått covid-19? – Här är svaret

2022 01 31

I takt med att väldigt många svenskar nu smittats av coronaviruset och drabbats av covid-19 kommer det en mängd frågor till 1177 Vårdguiden.

En intressant fråga är vem det är som driver 1177.

Drivs av Inera

Svaret är att 1177 Vårdguiden drivs av bolaget Inera, på uppdrag av SKR, Sveriges regioner och kommuner.

Inera i sin tur ägs av SKR Företag samt Sveriges regioner och kommuner. Verksamheten bedrivs i aktiebolagsform och ingår i SKR-koncernen.

Utan kommersiella intressen

– Verksamheten drivs utan kommersiella intressen varför reklam och sponsring inte förekommer, framhåller 1177 Vårdguiden på sin webbsida.

En mycket aktuellt fråga just nu är hur länge man smittar efter att man fått covid-19 och det är en av de frågor som nu ställs till 1177.

När är man smittfri

Svaret finns även på Folkhälsomyndighetens webbsida och i dag besvarades även frågan i SVT.

– Vårt barnbarn har haft covid-19. Det är 8 dagar sedan han insjuknade, han har varit symptomfri i 5 dagar. Hans mamma har covid-19 nu. Kan vårt barnbarn komma och hälsa på oss? Det undrade Kerstin i SVT i morse.

Minst två dagars symtomfrihet

Överläkare Magnus Gisslén vid Sahlgrenska Sjukhuset besvarade frågan i TV-sändningen.

– Ja det kan han göra. Så länge ni inte träffar hans mamma så är det ingen risk att bli smittad. Han är absolut inte smittsam nu när det gått åtta dagar och han har haft minst två dagars symtomfrihet så är det inga problem.

Återinsjuknar inte

Överläkare Gisslén fick sedan en följdfråga.

– Man behöver inte vara orolig för att mamman och sonen har olika coronavarianter, löd frågan.

Gisslen gav ett rakt svar.

– Nej det behöver man inte vara. Det är ingen risk att han återinsjuknar igen utan där kan man vara helt lugn.

Hemma minst 5 dagar

Folkhälsomyndigheten besvarar också den viktiga frågan kring hur länge man smittar. Så här lyder informationen på Folkhälsomyndigheten webbsida.

– Om du testats positiv för covid-19 ska du stanna hemma minst fem dagar efter att du fick de första symtomen. De två sista dygnen ska du känna dig bra och inte ha feber. Du ska följa de förhållningsregler du fått från hälso- och sjukvården.

– Du kan betrakta dig som frisk och gå tillbaka till arbetet, skolan eller annan verksamhet om du känner dig bra efter denna tid, även om du har kvar vissa symtom som till exempel snuva, hosta, eller lukt- och smakbortfall.

– Om du har tagit ett test som visar att du har covid-19, men inte har symtom, räknas de fem dagarna som du ska stanna hemma från den dag testet togs.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens svar här.

Läs mer om 1177 Vårdguiden här.

Foto: U. Majnun

Text: Redaktionen


Råttkaos väntas i svensk stad på torsdag – “Kommer vara påtagligt”

2024 04 14

En kommande strejk kan vara på väg att ställa till det rejält i Skåne.

Det handlar om fackförbundet Kommunals krav på SKR om förbättringar gällande bland annat lönevillkor och regler för dygnsvila.

På torsdag nästa vecka lär medlemmarna gå ut i strejk.

Det handlar om över 5 000 medlemmar på 750 arbetsplatser runt om i landet.

Fruktar kaos

Strejken berör flera olika områden.

Bland annat renhållningsarbetare, där nästan alla renhållningsarbetare i Lund ingår i varslet.

Därför fruktar nu staden råttkaos och överfulla soptunnor i och med strejken.

Det rapporterar TV4.

“Kommer bli påtagligt”

Andra yrkesgrupper som berörs är bland annat lokalvårdare och måltidspersonal.

Just renhållningsarbetarnas deltagande i strejken väntas leda till obehagliga utmaningar.

– Det kommer ju att bli överfulla tunnor. Vi ser råttor varje dag, så det är något som kommer att bli påtagligt om det blir strejk, säger Nicklas Kryger som arbetar med saken i staden, till TV4.

Har krävt ordning

Fackförbundet kommunal framhåller att strejken kommer att utbryta om parterna inte kommer överens.

– Kommunal har i årets avtalsförhandlingar bland annat krävt ordning och reda i löneprocesserna, där Kommunal menar att ett skriftlighetskrav vid lönesättning och utbetalning av ny lön i tid, borde vara rena hygienfaktorer i Sveriges största kollektivavtal. Vilket motparten inte velat tillmötesgå, förklarar fackförbundet.

– Kommunal har även krävt att ett helhetsgrepp tas för att skapa hållbara arbetstider, samt förbättringar i dygnsviloregleringarna för bland annat räddningstjänst och LSS-verksamhet. Villkor som motparten i stället vill försämra.  

“Rimliga krav”

Vidare menar man att det inte rör sig om någonting taget ur luften.

– Medlemmarna i Kommunal kräver inga fantasier. Vi har haft rimliga krav. I en svår ekonomisk tid tar vi ansvar för att få ner inflationen och inte bära in yrkanden som är kostnadsdrivande. SKR och Sobona har ändå inte kunnat gå oss till mötes, säger Malin Ragnegård, ordförande Kommunal.

Foto: J. Cotten

Text: Redaktionen


Ny lag börjar gälla i dag lördag – påverkar elbilsägare

2024 04 13

Från och med i dag förenklas betalningen vid laddstationer.

EU-parlamentet fattade beslut om den nya lagen redan sommaren 2023, och på lördagen börjar den gälla.

Nu ska betalningen vid laddstationer förenklas.

Detta genom att införa krav på att erbjuda kortbetalning vid alla nya laddplatser.

Det rapporterar Teknikens värld.

Blir mer tillgängligt

Syftet med lagförändringen är att göra laddning för elbilar mer tillgängligt för alla.

Det hela innebär att det inte längre kommer ställas krav på registrering, brickor eller speciella kort.

Från och med den 13 april måste alla nyinstallerade laddstationer erbjuda alternativet kortbetalning.

Har ställts krav

Under en längre tid har konsumenter ställt krav på att förenkla elbilsägande på olika sätt för att skynda på utvecklingen vad gäller elektrifieringen av fordonsflottan.

Just laddningen är en av de saker som man har menat varit underprioriterat.

De som har elbil vill i högre utsträckning se att tillgängligheten vad gäller laddstationer över hela landet måste förbättras.

Detta som en delåtgärd i arbetet med elektrifieringen av samhället.

Elektrifieringen viktig

Regeringen vill satsa på utbyggnaden av laddinfrastrukuren.

– Elektrifieringen av transportsektorn är central för att Sveriges klimatmål och åtaganden inom EU ska nås, framhöll regeringen i höstas.

– Därför satsar regeringen nu på laddinfrastruktur för både lätta och tunga fordon för att skapa förutsättningar för elektrifierade vägtransporter.

– En omfattande och snabb elektrifiering av vägtransporterna krävs för att transportsektorn ska kunna nå i princip noll utsläpp av växthusgaser. 

– För elbilar behöver det finnas tillgång till publik och icke-publik laddning i hela landet, för invånare i allt från gles- och landsbygd till städer.

“Av yttersta vikt”

Ebba Busch är en som har tryckt på vikten av utbyggnaden.

– Vi behöver ersätta fossila transporter och minska hushållens transportkostnader, det är av yttersta vikt för Sveriges konkurrenskraft och den gröna omställningen, har hon sagt.

Foto: My Energy

Text: Redaktionen