Hur länge smittar man efter att man fått covid-19? – Här är svaret

2022 01 31

I takt med att väldigt många svenskar nu smittats av coronaviruset och drabbats av covid-19 kommer det en mängd frågor till 1177 Vårdguiden.

En intressant fråga är vem det är som driver 1177.

Drivs av Inera

Svaret är att 1177 Vårdguiden drivs av bolaget Inera, på uppdrag av SKR, Sveriges regioner och kommuner.

Inera i sin tur ägs av SKR Företag samt Sveriges regioner och kommuner. Verksamheten bedrivs i aktiebolagsform och ingår i SKR-koncernen.

Utan kommersiella intressen

– Verksamheten drivs utan kommersiella intressen varför reklam och sponsring inte förekommer, framhåller 1177 Vårdguiden på sin webbsida.

En mycket aktuellt fråga just nu är hur länge man smittar efter att man fått covid-19 och det är en av de frågor som nu ställs till 1177.

När är man smittfri

Svaret finns även på Folkhälsomyndighetens webbsida och i dag besvarades även frågan i SVT.

– Vårt barnbarn har haft covid-19. Det är 8 dagar sedan han insjuknade, han har varit symptomfri i 5 dagar. Hans mamma har covid-19 nu. Kan vårt barnbarn komma och hälsa på oss? Det undrade Kerstin i SVT i morse.

Minst två dagars symtomfrihet

Överläkare Magnus Gisslén vid Sahlgrenska Sjukhuset besvarade frågan i TV-sändningen.

– Ja det kan han göra. Så länge ni inte träffar hans mamma så är det ingen risk att bli smittad. Han är absolut inte smittsam nu när det gått åtta dagar och han har haft minst två dagars symtomfrihet så är det inga problem.

Återinsjuknar inte

Överläkare Gisslén fick sedan en följdfråga.

– Man behöver inte vara orolig för att mamman och sonen har olika coronavarianter, löd frågan.

Gisslen gav ett rakt svar.

– Nej det behöver man inte vara. Det är ingen risk att han återinsjuknar igen utan där kan man vara helt lugn.

Hemma minst 5 dagar

Folkhälsomyndigheten besvarar också den viktiga frågan kring hur länge man smittar. Så här lyder informationen på Folkhälsomyndigheten webbsida.

– Om du testats positiv för covid-19 ska du stanna hemma minst fem dagar efter att du fick de första symtomen. De två sista dygnen ska du känna dig bra och inte ha feber. Du ska följa de förhållningsregler du fått från hälso- och sjukvården.

– Du kan betrakta dig som frisk och gå tillbaka till arbetet, skolan eller annan verksamhet om du känner dig bra efter denna tid, även om du har kvar vissa symtom som till exempel snuva, hosta, eller lukt- och smakbortfall.

– Om du har tagit ett test som visar att du har covid-19, men inte har symtom, räknas de fem dagarna som du ska stanna hemma från den dag testet togs.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens svar här.

Läs mer om 1177 Vårdguiden här.

Foto: U. Majnun

Text: Redaktionen