Google förvarnar: kommer börja radera mejlkonton

2023 11 16

Google kommer att inleda en stor utrensning av Gmailkonton.

Jätteföretaget går nu ut och förvarnar folk som registrerat sig på Gmail att de i värsta fall riskerar att bli av med sina konton om de inte agerar inom de närmsta veckorna.

Från och med 1 december inleds nämligen en gigantisk utrensning av mejlkonton som bedöms påverka säkerheten på Gmail negativt.

Det rapporterar New York Post.

Mottagliga för hackerattack

Åtminstone alla konton som inte använts på två år är i farozonen för att raderas.

Det beror på att äldre mejlkonton, som stått inaktiva under en längre period, är mer utsatta för hackerattacker än de som används aktivt.

– Eftersom glömda eller obevakade konton ofta förlitar sig på gamla eller återanvända lösenord som kan ha äventyrats, framhåller Ruth Kricheli, Googles produktchef, i ett blogginlägg.

När ett konto väl har äventyrats kan det användas för allt från identitetsstöld till en vektor för oönskat eller till och med skadligt innehåll, som spam.

Det här gäller

Google förstår om en del användare svettas av tanken på att deras konto skulle tas bort.

Till de som är oroliga har Ruth Kricheli ett specifikt råd.

– Det enklaste sättet att hålla ett Google-konto aktivt är att logga in minst en gång vartannat år.

– Om du nyligen har loggat in på ditt Google-konto, eller någon av våra tjänster, anses ditt konto vara aktivt och kommer inte att raderas.

Måste logga in på specifik tjänst

Utöver mejlkonton planerar Google även att rensa bland appar som Google Drive, Google Docs och Google Photos.

Även här handlar det om att säkerställa cyberskerheten.

När det gäller Google Photos måste dock användare specifikt logga in på just den appen för att behålla sina foton – för övriga tjänster räcker vilken Googlekanal som helst.

20 procent av världen

Uppemot 1,8 miljarder användare bedöms finnas på Gmail, enligt dataföretaget DemandSage.

Det motsvarar över 20 procent av världens befolkning.

Omkring 121 miljarder meddelanden skickas mellan dessa konton – varje dag.

Tjänsten grundades 2004 av Paul Bucheit och finns numera tillgänglig i 105 olika språk.

Utrensningen som inleds i december kommer enbart att gälla personliga Google-konton och inte de som är kopplade till organisationer, skolor eller företag.

Foto: J. Morgan

Text: Redaktionen


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen