Framgång i kamp mot dödlig sjukdom

2023 04 10

Forskare har nått ett potentiellt stort genombrott för att kunna bota bröstcancer på kort tid.

Hittills har forskningen enbart bedrivits på möss, men forskarna har genom en ny metod lyckats bota bröstcancer på djuren på blott två veckor.

Nu ökar förhoppningarna på att även människor som drabbas av sjukdomen ska kunna bli friskförklarade snabbare än någonsin, rapporterar The Sun.

Pyttelitet batteri

Lösningen har varit ett pyttelitet implanterat batteri i mössen. Batteriet är självuppladdande och räcker i uppemot 500 timmar.

Enheten svälter cancerceller på syre, någonting som i medicinska termer kallas för hypoxi. 

– Efter 14 dagar hade tumörerna i de fem mössen som fick både fungerande batteri och läkemedelsbehandling minskat med i genomsnitt 90 procent, säger Fan Zhang, professor vid Fudan University i Shanghai och huvudförfattare i den aktuella studien.

För fyra av mössen försvann tumören helt och hållet.

Ökar effektiviteten

Tekniken bidrog även till att öka effektiviteten hos specialläkemedel som injiceras mot områden med hypoxiska celler.

– Tumörer i de andra testmössen som inte hade kombinationen av batteriimplantat och läkemedel förblev antingen samma storlek eller ökade, säger Fan Zhang enligt The un.

7 500 drabbas årligen

Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer som drabbar kvinnor i Sverige.

År 2021 diagnostiserades 8 619 kvinnor med sjukdomen och av dessa avled 1 326 med bröstcancer som underliggande sjukdom, enligt en rapport från Socialstyrelsen.

Snittet ligger på över 7 500.

– Män kan också få bröstcancer, även om det är ovanligt. Drygt 60 män får bröstcancer varje år i Sverige. Behandling och prognos för bröstcancer hos män är samma som vid bröstcancer hos kvinnor, framhåller Cancerfonden på sin webbplats.

Behandling av människor lär dröja

I Storbritannien, som visserligen har fler invånare, är siffran ännu högre då 11 500 människor i snitt dör varje år på grund av bröstcancer.

Det lär dock dröja innan just den ovan nämnda behandlingsmetoden skulle kunna bli aktuell för människor.

Anledningen är att inducering av hypoxi i en tumör i sig kan vara cancerframkallande, varnar Randall Johnson, professor vid Cambridge University.

– Även om detta inte verkade inträffa hos dessa möss måste kostnaderna och fördelarna med batteriets användning hos människor utvärderas innan det kan börja användas som mänsklig behandling, säger han enligt The Sun.

LÄS MER: Svenskt glädjebesked: kan bota flera former av cancer

Foto: R. Florin

Text: Redaktionen