SVENSKT GLÄDJEBESKED: Kan bota flera former av cancer

2023 01 09

En ny behandlingsmetod mot cancer ska för första gången testas i Sverige.

Och det är mycket höga förhoppningar på metoden, som ska kunna bota cancerformerna leukemi, lymfkörtelcancer och myelom, en form av cancer i benmärgen. Det rapporterar SVT.

Skånes universitetssjukhus i Lund blir först ut att använda behandlingen, som beskrivs som “ett helt annat sätt att angripa cancer”.

– Jag ser det här som ett paradigmskifte, säger Mats Jerkeman, professor och överläkare på onkologiska kliniken i Lund, till tv-kanalen.

Kan bota 50 procent

Det handlar om en ny cellterapibehandling som kallas CAR-T.

Till skillnad från andra metoder använder sig behandlingen av kroppens egna immunförsvarsceller för att angripa cancerceller.

Metoden erbjuder möjlighet för tidigare obotliga patienter att nu behandla sin sjukdom, och man räknar med att bota drygt hälften av dem.

– För den patientgruppen så är det här verkligen ett stort genombrott, säger Mats Jerkeman.

Kan finnas biverkningar

Samtidigt lyfter professorn ett varningens finger för vissa biverkningar.

En av dem kan liknas vid blodförgiftning vilket kan leda till intensivvård under ett par dagar. Det handlar dock om övergående och tillfällig vård, betonar Mats Jerkeman.

Än så länge har 20 patienter genomgått den nya cellterapibehandlingen i Lund.

Det finns inga åldersgränser – den enda riktlinjen är att patienter med nedsatt hjärt- eller njurfunktion ska undvika behandlingen.

75 000 tumörer 2021

Under 2021 rapporterades över 75 000 maligna tumörer för mer än 68 000 individer till cancerregistret i Sverige, enligt Socialstyrelsen. 

Det är en uppgång i antalet jämfört med året tidigare.

Kvinnor drabbas huvudsakligen av bröstcancer och för män är det prostatacancer som dominerar.

Stora förhoppningar

När det gäller leukemi, en av de cancerformer som CAR-T ska behandla, upptäcker man ungefär 700 nya fall varje år, uppger Cancerfonden.

– Kronisk leukemi drabbar framför allt äldre personer. Mer än hälften av patienterna är 60 år eller äldre. Akut leukemi förekommer i alla åldrar, framhåller organisationen.

Hos barn står leukemi för ungefär en fjärdedel av de cirka 300 cancerfall som drabbar barn under 15 år varje år.

Förhoppningen är att CAR-T ska kunna användas även för att behandla även andra former av cancer i framtiden, förklarar Mats Jerkeman för SVT.

Foto: J. Alp, Region Uppsala

Text: Redaktionen


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen