SVENSKT GLÄDJEBESKED: Kan bota flera former av cancer

2023 01 09

En ny behandlingsmetod mot cancer ska för första gången testas i Sverige.

Och det är mycket höga förhoppningar på metoden, som ska kunna bota cancerformerna leukemi, lymfkörtelcancer och myelom, en form av cancer i benmärgen. Det rapporterar SVT.

Skånes universitetssjukhus i Lund blir först ut att använda behandlingen, som beskrivs som “ett helt annat sätt att angripa cancer”.

– Jag ser det här som ett paradigmskifte, säger Mats Jerkeman, professor och överläkare på onkologiska kliniken i Lund, till tv-kanalen.

Kan bota 50 procent

Det handlar om en ny cellterapibehandling som kallas CAR-T.

Till skillnad från andra metoder använder sig behandlingen av kroppens egna immunförsvarsceller för att angripa cancerceller.

Metoden erbjuder möjlighet för tidigare obotliga patienter att nu behandla sin sjukdom, och man räknar med att bota drygt hälften av dem.

– För den patientgruppen så är det här verkligen ett stort genombrott, säger Mats Jerkeman.

Kan finnas biverkningar

Samtidigt lyfter professorn ett varningens finger för vissa biverkningar.

En av dem kan liknas vid blodförgiftning vilket kan leda till intensivvård under ett par dagar. Det handlar dock om övergående och tillfällig vård, betonar Mats Jerkeman.

Än så länge har 20 patienter genomgått den nya cellterapibehandlingen i Lund.

Det finns inga åldersgränser – den enda riktlinjen är att patienter med nedsatt hjärt- eller njurfunktion ska undvika behandlingen.

75 000 tumörer 2021

Under 2021 rapporterades över 75 000 maligna tumörer för mer än 68 000 individer till cancerregistret i Sverige, enligt Socialstyrelsen. 

Det är en uppgång i antalet jämfört med året tidigare.

Kvinnor drabbas huvudsakligen av bröstcancer och för män är det prostatacancer som dominerar.

Stora förhoppningar

När det gäller leukemi, en av de cancerformer som CAR-T ska behandla, upptäcker man ungefär 700 nya fall varje år, uppger Cancerfonden.

– Kronisk leukemi drabbar framför allt äldre personer. Mer än hälften av patienterna är 60 år eller äldre. Akut leukemi förekommer i alla åldrar, framhåller organisationen.

Hos barn står leukemi för ungefär en fjärdedel av de cirka 300 cancerfall som drabbar barn under 15 år varje år.

Förhoppningen är att CAR-T ska kunna användas även för att behandla även andra former av cancer i framtiden, förklarar Mats Jerkeman för SVT.

Foto: J. Alp, Region Uppsala

Text: Redaktionen