Förväntad rusning – i riktning mot Sverige

2023 09 23

Sverige kan förvänta sig en entusiastisk tillströmning av människor inom en snar framtid.

Samhället har förändrats.

Vi jobbar inte längre fysiskt i samma utsträckning som förr och behovet av att vila ut sig på semestern finns inte på samma sätt. 

Addera faktorer som pandemi, digitalisering och klimatmedvetenhet så blir följden en tydlig trend i en stor del av samhällsekonomin: turistnäringen.

Folk slutar helt enkelt söka sig till storstäder och europeisk högsommarvärme och vänder istället blicken mot svenska turistmål i jakt på aktiviteter och upplevelser.

Den slutsatsen drar flera experter som Dagens industri talat med. 

– Skandinavien kan komma att profitera på klimatförändringarna, eftersom det är svalare på sommaren och mer snö på vintern, säger Johanna Danielsson som är vd på trend- och analysbolaget Kairos Future, till tidningen. 

Vill inte till värmeböljan 

Men redan nu är nyetableringen av Sverige som ett prioriterat turistmål konstaterad. 

Detta baserat på Mastercards rapport från augusti som visade hur bokningar till Sverige, men också våra nordiska grannländer och i viss mån Nederländerna, ökar med stor hastighet. 

– Faktorer som billigare flygpriser och svagare valutor i Skandinavien kan spela roll, menar Reuters korrespondenter Marianne Mannes och Rachel More i en artikel om ämnet. 

Även sommarens värmeböljor kring Medelhavsländerna verkar göra att turister vänder blickarna norrut istället.

"Svalare sommar lockar"

Att Sverige blir mer attraktivt som turistland på grund av extremvärmen i södra Europa är en bild som delas av experterna Di intervjuat.

– Klimatet blir mer lockande när vädret förändras, med svalare somrar och mer snö vintertid än övriga Europa, framhåller tidningen.

Valutakursen bidrar

För många utländska turister är det dock ekonomin som styr.

Och så länge kronan fortsätter ha en svag ställning till euron lär besökare från länder med starkare valutor flockas i Sverige.

– Ja, priserna är rätt låga. Eller åtminstone lägre än i Köpenhamn som vi besökte före Stockholm, säger en amerikansk turist i en intervju med Svenska Yle om ämnet.

Mat och kläder pekas bland annat ut som särskilt billigt.

Foto: M. Konig

Text: Redaktionen


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen