Förskola “tystade” ettåring – polisanmäls

2023 07 07

En medarbetare på en förskola i Blekinge har blivit polisanmäld.

Anledning är en uppseendeväckande bestraffningsmetod som riktades mot en skrikande ettåring.

För att “tysta” förskolebarnet tog medarbetaren fram en blomspruta och sprutade vatten i ansiktet på barnet, rapporterar Sydöstran.

"Vet inte vad som är värst"

Det var på en privatskola i Blekinge som incidenten ägde rum.

Bestraffningen skedde för två veckor sedan – men först häromdagen har ettåringens mamma blivit informerad.

Information som vårdnadshavaren tog emot med bestörtning.

– Jag vet ärligt talat inte vad som är värst. Det min son utsattes för, eller att förskolan informerade mig först efter två veckor? frågar hon sig enligt lokaltidningen.

Bryter ihop

En annan person på förskolan gjorde efteråt en kränkningsanmälan.

I den framhålls det att pedagogen sprutade ned barnet med vatten i syfte att få honom att sluta skrika då han var upprörd och ledsen.

Sedan händelsen har det lilla barnet förändrat sitt beteende, berättar mamman.

– Nu har han vattenskräck och bryter ihop och gråter när vi ska gå in i badrummet.

Ångrar sig

Medarbetaren har erkänt tilltaget, skriver Sydöstran. Tidningen framhåller också att personen ångrar sig.

Förskolans verksamhetschef uppger att pedagogen har tagits ur tjänst och att arbetsrättsliga åtgärder har vidtagits.

Händelsen beskrivs som “totalt oacceptabel” av verksamhetschefen.

Polisanmäls för ofredande

Utöver den interna kränkningsanmälan har incidenten även anmälts till polisen av barnets mamma.

Rubriceringen är ofredande, ett brott som definieras enligt följande av Åklagarmyndigheten på dess hemsida:

– Den som exempelvis antastar eller kastar sten på någon, eller på annat sätt beter sig hänsynslöst, gör sig skyldig till ofredande. Som ofredande räknas också till exempel telefonterror och mobbning.

"Normalstraffet är dagsböter"

Straffet för ofredande är böter till fängelse i högst ett år, men det är mycket ovanligt att man döms till fängelse.

– Normalstraffet är istället dagsböter, skriver advokaten Johan Gynnhammar på juristsajten Justly.

En annan juridisk rådgivare, Nora Shamurad, förklarar hur man ska tolka den fysiska antastningen av den brottsliga gärningen.

– Fysiskt antastar innebär inom ramen av ofredande kroppsliga förnärmanden som ej medför kroppsskada eller smärta. För upprepade och oönskade eller störande kontakter är av betydelse antalet kontakter, tidpunkten för kontakterna och hur de skett och vad de inneburit, framhåller Nora Shamurad på sajten Lawline.

Arkivfoto: A. Gimre

Text: Redaktionen