FN bekräftar oroväckande utveckling

2023 01 12

De senaste åtta åren har varit de varmaste som uppmätts globalt någonsin.

Den globala uppvärmningen tycks fortsätta på inslagen väg.

År 2022 är ett av de varmaste åren som någonsin uppmätts och de senaste åtta åren är de varmaste som dokumenterats av modern vetenskap, rapporterar The Guardian.

– De senaste åtta åren har varit de varmaste som dokumenterats globalt, drivet av stigande koncentrationer av växthusgaser och samlad hetta, uppger FN.

Så mycket varmare 

Det gångna årets snittemperatur var omkring 1.15 grader Celsius varmare än nivåer i den förindustriella eran. 

Varje årtionde sedan 1980-talet har varit varmare än det förra och de 10 varmaste åren någonsin har alla varit efter 2010.

– Om vi inte tar detta på allvar så kommer det få dödliga effekter runt om i världen. Extrema väder hotar vår tillvaro på planeten och vi behöver modiga beslut, säger Bill Nelson på NASA.

Stora konsekvenser

Under sommaren skedde enorma översvämningar i Pakistan som påverkade miljontals människor.

Översvämningarna ledde utöver många dödsfall och skador på egendom även till en matkris då de förstörde grödor i landet.

– Då vi fortsätter se mer och mer extremväder runt om i världen så är det upprörande att klimatåtgärder fortfarande inte prioriteras. Globala utsläpp av växthusgaser ökar, vilket innebär fara för oss alla, sade FN:s generalsekreterare Antonio Guterres efter översvämningarna.

Värmeböljor och bränder

Såväl rekordheta värmeböljor i Kina som skogsbränder i Europa har under året understrukit utmaningarna som världen står inför vad gäller klimatkrisen.

– Under 2022 upplevde vi flera dramatiska väderkatastrofer som tog alldeles för många liv och skadade hälsa, mat, energi, vatten och infrastruktur, säger Petteri Taalas hos Meteorologiska Världsorganisationen.

Närmare gränsen

Uppvärmningen når allt närmare den nedre gränsen i det globala klimatavtalet som slöts i Paris 2015.

FN understryker vikten av att länder måste arbeta tillsammans för att nå klimatmålen.

Foto: D. Ishan

Text: Redaktionen