Flera nya virus upptäckta – kan smitta människor

2023 10 25

Åtta tidigare okända virus har upptäckts i Kina.

Efter den förödande coronapandemin som skördat sju miljoner dödsoffer är forskare världen över på tårna för att samma sak inte ska hända igen.

Och ett särskilt team av forskare, med ett specifikt uppdrag om att ligga steget före en framtida pandemi, rapporterar nu om en stor upptäckt på den kinesiska ön Hainan.

"Hög sannolikhet"

På ön, som ibland kallas för “Kinas Hawaii”, har man konstaterat åtta virus som fram till nu varit okända för mänskligheten.

Forskarna har publicerat sin upptäckt i den ansedda tidskriften Virologica Sinica.

Bland de virus man hittat finns bland annat två pestvirus som kan orsaka gula febern samt två papillomavirus från insekter som kan orsaka utbrott av könsvårtor och dödlig cancer hos människor.

Och upptäckten skapar oro bland de 21 forskare som ligger bakom publiceringen eftersom det råder “hög sannolikhet” att människor också riskerar att infekteras.

– Om dessa virus passerar barriären mellan arter är det mycket möjligt att de orsakar zoonos, framhåller forskarna, och syftar på när en sjukdom sprids från djur till människa.

Måste fortsätta studera

På Hainan bor cirka nio miljoner människor.

Ön ligger inte heller långt från Vietnam.

Enligt forskarteamet finns det sannolikt fler okända virus av liknande typer i andra delar av världen.

De understryker dock vikten av att fortsätta forskningen för att världen ska vara bättre rustad om den drabbas av en ny pandemi.

– Patogeniciteten och den associerade effekten av dessa virus på människor och djur bör utvärderas i ytterligare studier.

Släkt med covid-19

Bland de åtta virus som experterna fann finns också ett nytt astrovirus som orsakar diarrésjukdomar och maginfluensa.

Två upptäckta virus är så kallade parvovirus som orsakar influensaliknande symtom, i synnerhet hos barn.

Ett virus var ett coronavirus som forskarna kallar CoV-HMU-1, och som ingår i samma släkte som covid-19.

Tegnell: Världens nästa pandemi

I våras förutspådde Sveriges tidigare statsepidemiolog Anders Tegnell vad som sannolikt kan bli nästa pandemi att drabba världsbefolkningen.

Det är klart att livsmedelsburen inte är otänkbart med tanke på hur vi sprider livsmedel över hela världen. Och sen har vi ju förstås hiv och nu senast också monkeypox (apkoppor, red. anm.), så de sexuellt överförbara har ju också potential, sade han till SVT.

LÄS MER: Anders Tegnell förutspår nästa pandemi

Foto: CDC

Text: Redaktionen


Bekräftad smäll efter nyår

2023 12 07

Mängder med elkonsumenter står inför ännu en höjd avgift efter årsskiftet.

Hushållen i södra Sverige har inte haft det lätt den senaste veckan.

Kärnkraftsreaktorn Ringhals 4 stoppades i onsdags – och återstarten har skjutits fram flera gånger.

Senast ikväll kom beskedet att reaktorn kommer att gå på halvfart fram till och med fredag, vilket förstås fortsätter påverka elpriserna som sköt i höjden efter förra veckans avbrott.

Höjer elnätsavgiften

Nu måste elkonsumenter i de sydligare delarna av landet förhålla sig till fler dåliga nyheter.

Den 1 januari 2024 höjs elnätsavgiften för samtliga 280 000 kunder till energijätten Kraftringen, vilket bolaget bekräftar i ett internt mejlutskick på onsdagen.

– På grund av de stora investeringarna som har gjorts och kommer att göras, kostnadsutvecklingen av material och tjänster samt ökade abonnemangsavgifter från överliggande nätägare (E.ON), förklarar Kraftringen i mejlet.

Byter modeller

Enligt eljätten handlar det om en investering värd 1,9 miljarder kronor som ska stabilisera elleveranser de kommande fem åren.

Kraftringen kommer också att byta beräkningsmodell för överföringsavgiften – från den som låg på fast pris per kilowattimme till en avgift som är baserad på timpris.

Även beräkningsmodellen för nätersättningen ändras till den rörliga varianten.

Elproducenter som matar in el i lokalnätet gör att vi som lokalnätägare får mindre elnätsförluster och därför också lägre elnätsförlustkostnader, framhåller Kraftringen.

Högsta priserna i Sverige

Kraftringen underhåller elnätet i både delar av Skåne och Småland.

Enligt Nils Holgersson-rapporten, som kartlagt avgifterna i alla Sveriges kommuner, hade elbolaget den dyraste elnätsavgiften i hela Sverige för ett år sedan.

Redan då försvarades det höga priset med investeringar.

– Generellt har vi en stabil och långsiktig prissättning. Under de senaste åren har vi ökat vår investeringstakt och framöver kommer vi att öka den ännu mer, sade bolagets ekonomidirektör Micke Andersson till SVT vid tillfället.

Enligt Kraftringen rider man dock inte på någon framgångsvåg med anledning av höga elpriser.

– Det är snarare så att vi påverkas negativt av de höga elpriserna, sade Micke Andersson förra vintern.

Foto: Tomas Ärlemo Svenska Kraftnät

Text: Redaktionen


SVERIGE: Nu höjs pensionen – för hundratusentals svenskar

2023 12 06

Från och med 1 januari 2024 så kommer cirka 155 000 svenskar få en höjd pension.

Det meddelar försäkring- och pensionsbolaget Folksam.

Företaget har beslutat att inflationssäkra pensionen.  

Cirka 65 000 kunder hos företaget med förmånsbestämd tjänstepension inom ramen för KTP 2 kommer att få sin pension höjd med 6,48 procent.

Tjänstepensionen kommer även att höjas med motsvarande procentsats för cirka 90 000 kunder där pensionen inte betalats ut än.

Dessutom kan drygt 2 600 arbetsgivare räkna med premiereduceringar på 30 procent under 2024.

”Stor skillnad”

Folksam motiverar beslutet med att man vill säkerställa att pensionerna inte ”äts upp av inflationen”.

– I dessa tider när allt fler märker av den rådande ekonomiska oron och stigande priser kan höjningen av tjänstepensionen med över sex procent göra stor skillnad.

– Dessutom kommer uppräkningen av intjänad pension och reduceringen av premierna bidra till att hålla nere pensionskostnaderna för nästan 2 600 arbetsgivare.

Det säger Katrin Röcklinger, chef Affärsområde Liv på Folksam. 

Under mitten av januari 2024 skickas utbetalningsbesked ut till Folksams kunder. Där kommer det nya pensionsbeloppet att framgå.

Större procentuell höjning 2022

Förra året genomförde Folksam en procentuell större höjning av pensionerna.

Tjänstepensionerna höjdes med 10,84 procent och premiereduceringar med 60 procent.

– Folksam är finansiellt starkt och allt överskott ska gå tillbaka till våra kunder i form av exempelvis återbäring eller sänkta premier.  Vi kan se tillbaka på ett antal år med bra avkastning på våra förvaltade pensionspengar inom dessa avtalsområden och därför genomför vi nu kraftiga sänkningar av premierna för många företag, sa Katrin Röcklinger då.

Folksams förändringar av pensionen 2024

 1. Privatpersoner, drygt 155 000 personer: 
  - Pensionstillägg och fribrev inom ramen för KTP 2 höjs med 6,48 procent vilket motsvarar inflationen det senaste året 
  - Sjukpensionstilläggen höjs med 6,48 procent inom KTP2, motsvarande siffra för KTP1 är 9,14 procent 
 2. Arbetsgivare, knappt 2 600 stycken: 
  - Premiereducering för ålderspension och familjepension med 30 procent  
  - Premiereducering för sjukpension med 95 procent (KTP2) och 80 procent (KTP1) 
  - Premiereducering för premiebefrielseförsäkringen med 90 procent (KTP2) och 15 procent (KTP1) 

Källa: Folksam

Foto: F. Arw

Text: Redaktionen