Finansministern riktar uppmaning till bankkunder

2023 03 09

Sveriges finansminister uttalar sig om det hårda räntetrycket.

Under det gångna året har såväl inflationen som den svenska styrräntan ställt till det för konsumenter.

Hushåll och företag kämpar med de höga räntorna och ytterligare räntehöjningar är att vänta.

Nu riktar finansminister Elisabeth Svantesson (M) en uppmaning till bankernas kunder, rapporterar SVT.

– Det finns en ventil för de som har de allra tuffast. Man kan vända sig till sin bank och få en paus på sina amorteringar, säger hon.

Klättrat snabbt

På kort tid har den svenska styrräntan klättrat till 3,0 procent i syfte att sänka inflationen.

Riksbankschef Erik Thedéen tror att riksbanken kommer att höja styrräntan ytterligare i april.

Detta samtidigt som han efterlyser en diskussion om hushållens skuldsättning, uppger SR.

“Kommer fortsätta stiga”

I år förfaller 72 procent av svenskarnas totala lån varav merparten är bolån.

Samtidigt som svenska hushåll kämpar med den ekonomiska situationen understryker finansministern att kampen mot inflationen är central.

– Och mitt svar, det jag kan göra åt detta, är att fortsätta bekämpa inflation. Gör vi inget åt den så kommer ju räntorna fortsätta att stiga, säger hon.

Det vill oppositionen

Oppositionsledaren anser att regeringen bör agera mot bankerna på grund av det ekonomiska läget.

– De kan kalla till sig bankerna för det är inte läge för bankerna att ha stora marginaler på svenskarnas bolån, menar Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.

Så fungerar det

Under tider då inflationen är hög i landet kan riksbanken använda sig av styrräntan som ett viktigt instrument.

Genom att höja eller sänka styrräntan påverkar riksbanken andra räntor i Sverige vilket påverkar efterfrågan i den svenska ekonomin och därmed inflationen.

– En högre styrränta leder till att bankerna i sin tur höjer sina räntor. När bankräntorna stiger handlar människor och företag inte lika mycket eftersom det blir dyrare att låna pengar, förklarar riksbanken.

Foto: H. Nyström Regeringskansliet

Text: Redaktionen