Fantastiskt resultat – Bäst i världen

2021 03 20

Norden är världens lyckligaste område!

De fem nordiska länderna dominerar 2021 års upplaga av The World Happiness Report, som stöds av FN och som utförs av Analytics Researcher Gallup som bett invånare i 149 länder att mäta sin egen lycka.

Vårt grannland Finland toppar listan för fjärde året i rad och tillsammans med Sverige, Norge, Danmark och Island intar Norden fem av de åtta främsta platserna. Det enda icke-europeiska landet bland de 10 bästa är Nya Zeeland.

Socialt stöd, personlig frihet och korruption är några av kriterierna och det land som hamnar i botten är krigshärjade Afghanistan följt av fyra länder i Afrika; Lesotho, Botswana, Rwanda och Zimbabwe. Flera länder i Asien tillhör de nationer som ökade mest 2021 jämfört med 2020.

Finland får höga poäng för bland annat ömsesidig tillit vilket har hjälpt till att rädda liv och levebröd under pandemin, rapporterar BBC News. Finland har även haft ett mycket lågt antal dödsfall jämfört med andra länder, bara drygt 800.

Här är Världens Lyckligaste Land-listan 2021:

❤ 1, Finland
❤ 2, Island
❤ 3, Danmark
❤ 4, Schweiz
❤ 5, Nederländerna
❤ 6, Sverige
❤ 7, Tyskland
❤ 8, Norge
❤ 9, Nya Zeeland
❤ 10, Österrike
       149, Afghanistan
[forminator_poll id="2084"]