EUROPA: Sverige uppmärksammas internationellt

2023 05 03

Ett svenskt motorvägsprojekt drar plötsligt till sig uppmärksamhet från andra delar av Europa.

Världens första elektriska motorväg – som gör det möjligt för fordon att laddas samtidigt som de körs.

Det är det svenska projektet som nu i dagarna lyfts fram av Storbritanniens näst största tidning Daily Mail – som i runda slängar lockar cirka 24 miljoner läsare varje månad.

En stor anledning till uppmärksammandet är det EU-beslut som nyligen klubbats och som kommer att förbjuda nyproduktion av bensin- och dieselbilar efter 2035.

"Avkarbonisera transportsektorn"

I artikeln lyfter britterna upp att Jan Pettersson, direktör för strategisk utveckling på Trafikverket, välkomnar utvecklingen.

Projektet går som sagt i linje med att bilar ska stå för noll koldioxidutsläpp i framtiden.

– Elektrifieringen av motorvägarna är avgörande för att “avkarbonisera transportsektorn”, skriver Daily Mail och citerar Pettersson.

Två mil

Den världsunika sträckan går mellan Hallsberg och Örebro och täcker drygt två mil av E20.

Redan 2018 initierades projektet och ett konkret förslag lades fram om att elektrifiera nämnda del av den tungt trafikerade motorvägen.

– Bland de tänkta vägsträckningarna för en potentiell elvägspilot anses Hallsberg-Örebro vara den sträckan med störst potential, framhöll Trafikverket i en rapport vid tillfället.

– Det beror på att sträckan har en tydlig start- och slutpunkt i Örebro respektive Hallsberg.

Samarbetar internationellt

I brittisk press har det även noterats att ett första försök redan utförts på en tiokilometerssträcka mellan Arlanda flygplats, Stockholm och Rosersberg. 

Man uppmärksammar även att Sverige planerar ytterligare vägelektrifiering på drygt 300 mil lagom till 2045 och att man har börjat samarbeta med såväl Tyskland som Frankrike för att hitta nya framgångsrika metoder.

Större planer

Ambitionen med projektet mellan Hallsberg och Örebro har mycket riktigt också framställts som början på någonting större.

– Det är inte enbart tekniken som ska verifieras och demonstreras utan hela elvägssystemet med kringtjänster, betal- och accessystem med mera, sade Björn Hasselgren, projektledare vid Trafikverket, till SVT när förslaget offentliggjordes.

Arkivfoto: Kävlinge kommun

Text: Redaktionen