EKONOMI: Dystert uttalande från toppchef

2023 04 06

Den globala ekonomins tillväxt väntas sakta in ordentligt.

Under de senaste åren har världsekonomin präglats av stora utmaningar.

Coronapandemin, kriget i Ukraina, hög inflation och efterföljande räntehöjningar har ställt till det ordentligt.

Nu uttalar sig den internationella valutafondens chef Kristalina Georgieva om framtidsutsikterna, och menar att den globala ekonomin går mot den långsammaste tillväxten sedan 1990.

– Hittills har vi visat oss vara motståndskraftiga klättrare. Men vägen framåt, och särskilt vägen tillbaka till robust tillväxt, är tuff och dimmig. Repen som håller oss samman kan vara svagare nu än de var för bara några år sedan, säger hon enligt The Guardian.

Svag tillväxt

Världens centralbanker har höjt styrräntan ordentligt vilket lett till att lånekostnaderna ökat kraftigt för hushåll och företag.

I takt med detta spås nu en inbromsning för världsekonomin, och den globala tillväxten bedöms ligga omkring 3 procent de kommande fem åren, den lägsta siffran sedan 1990.

Georgieva menar att efterskalven från pandemin såväl som det pågående kriget i Ukraina är starkt bidragande orsaker.

De flesta ekonomier

Hon understryker även att så många som 90 procent av alla utvecklade ekonomier kan komma att uppleva en nedgång i tillväxttakten detta år.

Aktiviteten i USA och Europa bedöms ha slagits hårt av de höjda räntorna.

Dock förklarar hon att centralbankerna måste fortsätta kampen mot inflationen.

– Det kan inte finnas en robust tillväxt utan prisstabilitet, och inte heller utan finansiell stabilitet. Och i dessa dagar behöver båda politikernas uppmärksamhet, säger Georgieva.

Viktigt forum

Sveriges riksbank beskriver den internationella valutafonden som ett “viktigt forum” för det internationella samarbetet.

Valutafonden har ansvar över att bevaka medlemsländernas ekonomier och arbeta för ekonomisk tillväxt och stabilitet i världen.

Många länder

Många länder har behövt höja styrräntan på grund av inflationen.

I Sverige har den på kort tid nått 3,0 procent, någonting som försvårar det ekonomiska läget för många.

Foto: J. Appel

Text: Redaktionen