EFTER NATOBESKEDET: Finland varnar för militära åtgärder

2022 04 08

På torsdagen rapporterade flera medier i Finland att landet förbereder en ansökan om ett Natomedlemskap.

En ansökan till militäralliansen kommer troligtvis att ske i början av maj, rapporterade finska tidningen Iltalehti.

Ryssland kan svara

Putinregimen har tidigare varnat både Finland och Sverige för ”konsekvenser” om länderna närmar sig Nato. På torsdagskvällen framförde Kremls talesman Dmitry Peskov att Ryssland måste stärka sin västra flank om Sverige eller Finland går med i alliansen.

Finska generalmajoren Pekka Toveri, tidigare chef för underrättelsestaben i finska militären, konstaterar att det är möjligt att Ryssland kommer att använda sig av militära åtgärder under en pågående finsk ansökningsperiod, som beräknas vara mellan fyra månader och ett år.

Har slutat bry sig

– De senaste veckornas krigsförbrytelser i Ukraina visar att Ryssland inte längre bryr sig om vad någon tycker. Om Ryssland tror att något kan uppnås med militärt våld, ja, då kan de använda det, säger han till Svenska Yle.

Vidare menar han att det i sådana fall inte kommer att röra sig om marktrupper i Finland. Men den ryska militären har resurser över för att skapa utmaningar.

– Markstyrkorna är i Ukraina, men Ryssland har också luftvärn och marin.

Skrämseltaktik

Ett ytterligare scenario kan vara att Ryssland kommer att framställa Finland som ett större hot och eskalera sin skrämseltaktik.

– Vi kan inte utesluta att Ryssland skulle använda militärt våld, men det kan vara bara en liten del av åtgärderna. Man kan också använda diplomatiskt våld och skrämseltaktik. Särskilt skulle man kunna utnyttja situationen och måla upp Finland som en fiende, säger Hannah Smith, forskningschef vid det Europeiska centret för motverkandet av hybridhot, till Yle.

Kan få motsatt effekt

Men det är inte alls säkert att den ryska taktiken kommer att försvåra den finska ansökningsprocessen. Snarare kan det få en motsatt effekt, hävdar direktören för Utrikespolitiska institutet i Finland, Mika Aaltola.

Han konstaterar att ryska åtgärder troligtvis skulle påskynda en finsk ansökan.

– Finnarna kommer att reagera på ett motsatt sätt om ryssarna försöker påverka. Ryssarna kommer inte kunna att blockera ett finskt medlemskap, konstaterade han i finska talkshowen A-talk på torsdagskvällen.

Foto: Nato

Text: Redaktionen


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen