Därför säger S-MP ja till undantag från månggiftesförbudet

2021 04 09

Socialdemokraternas och Miljöpartiets ja till undantag från förbudet mot utländska månggifte som väntas införas i Sverige får stöd från en rad tillfrågade aktörer.

Flera partier går emot S-MP-regeringen när det gäller totalförbud mot månggifte som ingåtts enligt utländsk lag. S-MP vill ha undantag i så kallade synnerliga skäl där ett förbud kan leda till allvarliga konsekvenser för en individ och många ställer sig frågan vad S-MP menar. I S-MP-regeringens förslag till riksdagen, den så kallade propositionen som lagts fram av justitieminister Morgan Johansson (S), framgår följande resonemang angående undantagen:

Enligt förslagstexten kan ett nekat erkännande få betydelse framför allt när det gäller makarnas inbördes ekonomiska förhållanden, till exempel kvinnans rätt till bodelning, underhåll eller arv.

S-MP-regeringen uttrycker i förslaget att syftet med förbudet är att skydda kvinnor mot att leva i äktenskap som är diskriminerande och inte är förenliga med kraven på likabehandling och S-MP vill även fortsättningsvis ha en mycket restriktiv syn på möjligheten till undantag.

Svaret på Moderaternas kritik om luddig text

Moderaterna kritiserar förslaget för att inte precisera vilka undantagsfallen är och S-MP för fram en förklaring kring detta i förslaget.

– En förutsättning för det generella erkännandeförbud som nu föreslås är att det inte kan förutses att det typiskt sett finns konsekvenser som motiverar ett undantag. Detta är det främsta skälet till att lagstiftaren tidigare valt att inte ange exempel på fall där det kan finnas synnerliga skäl. Varje sådant exempel leder lätt till att det uppfattas som ett typfall och därmed riskerar ventilens tillämpningsområde att bli bredare än avsett, menar S-MP-regeringen.

– Att en kvinna genom erkännandeförbudet inte längre kan få ekonomisk kompensation genom bodelning eller arv är inte i sig ett tillräckligt skäl för att tillämpa ventilen och erkänna äktenskapets rättsverkningar. I många fall kan individen klara sig ekonomiskt utan denna ersättning. När hon inte kan det så kan samhället eller hennes omgivning i övrigt ofta hjälpa till, anser regeringen som landar i att det får överlåtas på rättstillämpningen att avgöra när det finns synnerliga skäl, framgår det i S-MP-propositionen.

S-MP får stöd från flera aktörer

I S-MP-förslaget om undantag framhålls det att de flesta remissinstanserna säger ja till förslaget eller invänder inte emot det och till dessa hör bland annat Domstolsverket, Falu kommun, Helsingborgs tingsrätt, Migrationsverket, Skatteverket, Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor, Sveriges kristna råd och Sveriges advokatsamfund.

[forminator_poll id="2961"]

Jättesmäll för Marabou

2024 05 24

Det populära chokladmärket Marabous ägare Mondelez har åkt på en rejäl snyting.

Chokladjätten, som även äger Toblerone och Oreo, tvingas betala 337,5 miljoner i euro i böter, motsvarande nästan fyra miljarder svenska kronor.

Bakom beslutet står EU-kommissionen.

Kommissionen slår fast att Mondelez snedvridit konkurrensen på marknaden i 22 fall genom att begränsa den gränsöverskridande handeln inom EU – bland annat har chokladjätten hindrat återförsäljare att inhandla produkter från EU-länder med lägre priser.

Tvingats betala överpris 

Agerandet har lett till att konsumenter tvingats betala överpris för Mondelez produkter, eftersom återförsäljare hindrats från att pressa ner priserna.

Det framhåller Margrethe Vestager, EU:s kommissionär för konkurrens, i ett uttalande.

– Vi finner att Mondelez olagligt har begränsat återförsäljare från att köpa dessa produkter från medlemsstater där priserna är lägre.

– Detta gjorde det möjligt för Mondelez att sätta högre priser, vilket har slagit mot konsumenterna, som fått betala mer för choklad, kex och kaffe, säger Vestager och beskriver den olagliga metoden som ett betydande bekymmer för EU-invånare.

– Det är ett centralt bekymmer för europeiska medborgare, som blir ännu mer uppenbart i tider med hög inflation där många pressas hårt ekonomiskt. Det handlar också om kärnan i det europeiska projektet: den fria rörligheten för varor på den inre marknaden.

Bra samarbete – ändrar bötesbeloppet

EU har utrett Mondelez sedan 2019.

Margrethe Vestager konstaterar att företagets överträdelser är ”mycket allvarliga”.

Trots de hårda orden har det ursprungliga bötesbeloppen sänkts eftersom Mondelez visat prov på god samarbetsvilja under utredningen.

– Vi har ett samarbetsförfarande som innebär att företag som erkänner överträdelser och samarbetar kan få ett minskat bötesbelopp. Detta förfarande leder till avsevärda fördelar när det gäller snabbhet och förmåga att hitta en effektiv lösning av ärenden, säger Vestager och tillägger:

– Mot bakgrund av detta har kommissionen beslutat att minska Mondelez böter med 15 procent.

Foto: Mondelez Int press photo

Text: Redaktionen


ICA-partner i konkurs – efter jättesatsning

2024 05 23

I slutet av 2022 presenterade Ica-koncernen en ”viktig satsning för en levande landsbygd”.

Kunder i Norrtälje kommun fick möjlighet att beställa hem livsmedel som levereras med drönare.  Projektet var ett samarbete mellan Ica Gruppens innovationshubb, Norrtälje kommun och drönarbolaget Aerit.

– Vi är väldigt glada över det här projektet i samarbete med några av Sveriges ledande institutioner. Vi hoppas kunna visa att Aerits tjänster kan förbättra livet för personer på landsbygden, sa Alexander Perrien, vd för Aerit, när projektet lanserades.

Kraschar efter jättesatsning 

Över ett år senare lanserade drönarbolaget sin nästa stora satsning.

I mars 2024 uppgav Aerit att man inleder ett jätteprojekt med Foodora och Tele2 som skulle ”påskynda drönarleveranser över hela Europa”.

– Vi är entusiastiska över att gå samman med Foodora och Tele2 för att påskynda tillgängligheten av drönarleveranser över hela Europa. Dagens tillkännagivande innebär att vårt uppdrag, att erbjuda utsläppsminskande tillgång till varor och tjänster genom att dra nytta av våra toppmoderna drönarnätverk, tar ett språng in i framtiden, kommenterade vd:n Alexander Perrien.

I ett första steg har invånare i Värmdö Kommun kunnat ta del av Aerits drönarleveranstjänster genom sina Foodora-konton.

Men nu upphör verksamheten.

Aerit går i konkurs. I ett pressutskick skriver drönarbolaget att man saknar nödvändig finansiering för att kunna fortsätta.

– Trots betydande framsteg har nuvarande ekonomiska utmaningar lett fram till det här svåra beslutet, framhåller bolaget. 

Ta över tekniken 

Som en del av konkursförfarandet kommer tillgångar i bolaget att erbjudas till försäljning, inklusive alla delar inom Aerits drönarutveckling.

– Intresserade parter kommer att ha möjlighet att förvärva dessa tillgångar och fortsätta utvecklingen av drönarlogistiklösningar, utan att behöva ta över några skulder från konkursföretag, skriver bolaget.

”Oerhört stolta”

Vd Alexander Perrien har kommenterat beskedet.

– Vi är oerhört stolta över den påverkan vi har haft på det svenska ekosystemet och drönarbranschen som helhet. Vårt banbrytande team har flyttat berg i de mest utmanande miljöer. Vi fortsätter att ha höga förhoppningar om en mer rättvis och hållbar framtid, men Aerit kommer inte att vara en del av det, åtminstone inte i sin senaste form. 

Vd:n hoppas att nya aktörer kan ta drönartekniken framåt.

– Vi tror att tekniken och visionen som vi utvecklat kan fortsätta att frodas och ha en betydande inverkan på logistikens framtid under ett nytt ägandeskap.  

Foto: Ica-Gruppen 

Text: Redaktionen