CARL BILDT: ”Vi måste förbereda oss på dåliga scenarier”

2022 09 05

Sveriges tidigare stats- och utrikesminister Carl Bildt anser att Rysslands och Vladimir Putins framtid är svår att sia om.

– Vi måste förbereda oss på både dåliga och lite bättre scenarier, säger han i en intervju med SvD.

– Så länge Putin kan skapa bilden av att han har förutsättningar att föra det här kriget till någon typ av acceptabel slutpunkt från rysk sida, tror jag att han kommer att sitta kvar. Förloras den bilden, kan det kollapsa rätt snabbt. Han spelar ju på en rätt brutal historienostalgi och storrysk nationalism, fortsätter Carl Bildt och betonar att en sådan kollaps kan ta många former.

En tyst opinion

Enligt Bildt finns det redan ett ganska stort missnöje mot Putin hos många relativt högt uppsatta ryssar.

Men motståndet har än så länge inte vädrats offentligt.

– Men det finns väldigt många som i det tysta tycker att detta är dårskap, och som vet att om detta fortsätter, kommer det att föra Ryssland i fördärvet. Förhoppningen är i alla fall, att när Putin på ett eller annat sätt lämnar scenen, att det till en början blir ett slut på kriget och konfrontationen, och återstarten av en rimligare utveckling i Ryssland. Vi måste förbereda oss på både dåliga scenarier och lite bättre, säger Carl Bildt till SvD.

Putins mål med kriget

Sveriges före detta statsminister har tidigare uttalat sig om Vladimir Putins mål med kriget i Ukraina.

I en intervju med Expressen varnade Carl Bildt för att Putins ambitioner sträcker sig utanför den ukrainska gränsen.

– Hans mål är ett nytt storryskt imperium som med sin makt skapar sig ökat inflytande även utanför dess gränser. Han talar ju själv i termer också av en förändrad världsordning. Och det skulle ju bli en världsordning där makten snarare än rätten styr, sa han till tidningen.

Han betonade att det är vitalt att västvärlden fortsätter att stödja Ukraina så att landets militär kan stå emot den ryska aggressionen.

– Om Ukraina skulle krossas eller kapitulera blir det förvisso inte fred. Då inleds en ny fas i konfrontationen. Det är därför det är så oerhört viktigt att Putin misslyckas. Det räcker visserligen inte för att åstadkomma en bestående fred - men det är en alldeles avgörande förutsättning, sa Bildt till Expressen.

Foto: Riksdagen resp President of Russia

Text: Redaktionen