Beskedet som hela Sverige bör jubla över

2021 05 12

Framtidstron bland Sveriges exportföretag är just nu uppe på den bästa nivån som någonsin har uppmätts. Då exporten är av väldigt stor vikt för Sveriges samhällsekonomi  indikerar de glada siffrorna en positiv utveckling för hela landet framöver.

Exportchefindex som mäter 225 exportchefers syn på marknadsläget idag och tre månader framöver registrerar nu de högsta resultaten sedan mätningarna började.

– Vi har ett rekordtryck nu i svensk exportindustri. Den högsta uppmätta nivå som vi har sett sedan vi påbörjade de här mätningarna 2007, säger Business Swedens chefekonom Lena Sellgren till SR.

Första kvartalet låg exportchefindex på 65 och nu sker en kraftig ökning upp till 71 på en skala där 50 står för gränsen mellan pessimism och optimism. Det innebär att optimismen nu till och med är större än den gamla rekordnoteringen från 2010.

– Asien fortsätter att vara tillväxtmotor med en ytterligare uppgång i index för förväntad exportefterfrågan från regionen. De risker vi ser i närtid är kopplade till förseningar i vaccinationerna, men även brist på insatsvaror och tillgång till frakt vilket allt fler företag ser som överhängande problem. Detta reflekteras i den kraftiga uppgången i andelen företag som väntar sig ökade leveranstider. Det mesta talar dock för att exportföretagens optimism består, förklarar Lena Sellgren, chefekonom, Business Sweden.

ANALYS

Den rekordhöga optimismen bland Sveriges exportföretag är ett väldigt positivt besked för hela landet. Sverige är ett mycket exportberoende land och enligt Svenskt Näringslivs senaste uppdatering i Ekonomifakta står Sveriges export för ett värde som motsvarar hela 44 % av BNP. En rejäl uppgång för Sveriges exportföretag innebär fler nya jobb och starkare statsfinanser vilket gynnar hela Sverige.

 
[yop_poll id="34"]