BEKRÄFTAT: Svenska folket vägrar följa Riksbankens uppmaning

2023 10 25

Riksbankschefen Erik Thedeen har med emfas uppmanat landets bolånetagare att inte välja rörlig ränta.

– Mitt råd är att man ska binda räntan om man inte tål så mycket räntehöjningar. Det är en försäkring, sade Erik Thedeen till Dagens Nyheter tidigare under hösten.

"Exceptionellt många" lyder inte

Men den uppmaningen biter åtminstone inte på SBAB:s kunder.

Enligt nyligen framtagna siffror valde hela 89 procent av bankens nya kunder rörlig ränta i september.

Det är totalt sett en historiskt hög andel, trots att det skett en viss nedgång sedan toppnoteringen i maj.

– Då valde hela 96 procent rörlig ränta. Sedan dess har den andelen minskat månad för månad och landar nu på 89 procent. Samtidigt är det utifrån ett historiskt perspektiv fortfarande exceptionellt många som väljer rörlig ränta, säger Linda Hasselvik, SBAB:s privat- och boendeekonom, i ett pressmeddelande.

Litar inte på Riksbanken

Valet av ränta är inte den enda aspekten där SBAB:s kunder inte litar på Riksbankens omdöme.

När myndigheten i september höjde styrräntan på nytt flaggade man för att det inte var den sista vi kommer att få se under det kommande året.

– Prognosen för styrräntan visar att den kan komma att höjas ytterligare, framhöll Riksbanken i ett pressmeddelande då.

Analysen har delats av flera storbanker som tidigast pekar ut sommaren 2024 som tidpunkten då det vänder igen.

Tror tvärtom

Men den framtidsutsikten tror alltså inte en stor del av Sveriges bankkunder på.

– Nästan var fjärde bolånetagare tror att räntan kommer att sänkas tidigare än vad Riksbanken signalerar i sin prognos, säger Linda Hasselvik från SBAB.

Enligt banken är det en av förklaringarna till varför så många går emot rekommendationen om bunden ränta och istället väljer den rörliga motsvarigheten.

– Frågan är dock hur hushållen tolkar Riksbankens prognos: som en prognos att verkligen tro på, eller mer som en signal från Riksbanken att man minsann inte kommer att avisera en framtida sänkning av styrräntan förrän man verkligen är säker på att man har bitit huvudet av inflationen, säger Linda Hasselvik.

Regeringen: "Hushåll väljer fel ränta"

Nyligen gick regeringen ut med att man bekymras över att så stor andel av det svenska folket väljer rörlig ränta eller inte binder den över tillräcklgit lång tid.

– Det missgynnar särskilt dem med sämre eller mer osäkra ekonomiska förhållanden, sade Konjunkturinstitutets generaldirektör Albin Kainelainen till SvD som nu lägga fram nya förslag för att få fler att välja bundna räntor.

LÄS MER: Regeringen bekymrad – anser att hushållen gör fel val

Foto: J. van der Schaaf

Text: Redaktionen


Bekräftad smäll efter nyår

2023 12 07

Mängder med elkonsumenter står inför ännu en höjd avgift efter årsskiftet.

Hushållen i södra Sverige har inte haft det lätt den senaste veckan.

Kärnkraftsreaktorn Ringhals 4 stoppades i onsdags – och återstarten har skjutits fram flera gånger.

Senast ikväll kom beskedet att reaktorn kommer att gå på halvfart fram till och med fredag, vilket förstås fortsätter påverka elpriserna som sköt i höjden efter förra veckans avbrott.

Höjer elnätsavgiften

Nu måste elkonsumenter i de sydligare delarna av landet förhålla sig till fler dåliga nyheter.

Den 1 januari 2024 höjs elnätsavgiften för samtliga 280 000 kunder till energijätten Kraftringen, vilket bolaget bekräftar i ett internt mejlutskick på onsdagen.

– På grund av de stora investeringarna som har gjorts och kommer att göras, kostnadsutvecklingen av material och tjänster samt ökade abonnemangsavgifter från överliggande nätägare (E.ON), förklarar Kraftringen i mejlet.

Byter modeller

Enligt eljätten handlar det om en investering värd 1,9 miljarder kronor som ska stabilisera elleveranser de kommande fem åren.

Kraftringen kommer också att byta beräkningsmodell för överföringsavgiften – från den som låg på fast pris per kilowattimme till en avgift som är baserad på timpris.

Även beräkningsmodellen för nätersättningen ändras till den rörliga varianten.

Elproducenter som matar in el i lokalnätet gör att vi som lokalnätägare får mindre elnätsförluster och därför också lägre elnätsförlustkostnader, framhåller Kraftringen.

Högsta priserna i Sverige

Kraftringen underhåller elnätet i både delar av Skåne och Småland.

Enligt Nils Holgersson-rapporten, som kartlagt avgifterna i alla Sveriges kommuner, hade elbolaget den dyraste elnätsavgiften i hela Sverige för ett år sedan.

Redan då försvarades det höga priset med investeringar.

– Generellt har vi en stabil och långsiktig prissättning. Under de senaste åren har vi ökat vår investeringstakt och framöver kommer vi att öka den ännu mer, sade bolagets ekonomidirektör Micke Andersson till SVT vid tillfället.

Enligt Kraftringen rider man dock inte på någon framgångsvåg med anledning av höga elpriser.

– Det är snarare så att vi påverkas negativt av de höga elpriserna, sade Micke Andersson förra vintern.

Foto: Tomas Ärlemo Svenska Kraftnät

Text: Redaktionen


SVERIGE: Nu höjs pensionen – för hundratusentals svenskar

2023 12 06

Från och med 1 januari 2024 så kommer cirka 155 000 svenskar få en höjd pension.

Det meddelar försäkring- och pensionsbolaget Folksam.

Företaget har beslutat att inflationssäkra pensionen.  

Cirka 65 000 kunder hos företaget med förmånsbestämd tjänstepension inom ramen för KTP 2 kommer att få sin pension höjd med 6,48 procent.

Tjänstepensionen kommer även att höjas med motsvarande procentsats för cirka 90 000 kunder där pensionen inte betalats ut än.

Dessutom kan drygt 2 600 arbetsgivare räkna med premiereduceringar på 30 procent under 2024.

”Stor skillnad”

Folksam motiverar beslutet med att man vill säkerställa att pensionerna inte ”äts upp av inflationen”.

– I dessa tider när allt fler märker av den rådande ekonomiska oron och stigande priser kan höjningen av tjänstepensionen med över sex procent göra stor skillnad.

– Dessutom kommer uppräkningen av intjänad pension och reduceringen av premierna bidra till att hålla nere pensionskostnaderna för nästan 2 600 arbetsgivare.

Det säger Katrin Röcklinger, chef Affärsområde Liv på Folksam. 

Under mitten av januari 2024 skickas utbetalningsbesked ut till Folksams kunder. Där kommer det nya pensionsbeloppet att framgå.

Större procentuell höjning 2022

Förra året genomförde Folksam en procentuell större höjning av pensionerna.

Tjänstepensionerna höjdes med 10,84 procent och premiereduceringar med 60 procent.

– Folksam är finansiellt starkt och allt överskott ska gå tillbaka till våra kunder i form av exempelvis återbäring eller sänkta premier.  Vi kan se tillbaka på ett antal år med bra avkastning på våra förvaltade pensionspengar inom dessa avtalsområden och därför genomför vi nu kraftiga sänkningar av premierna för många företag, sa Katrin Röcklinger då.

Folksams förändringar av pensionen 2024

 1. Privatpersoner, drygt 155 000 personer: 
  - Pensionstillägg och fribrev inom ramen för KTP 2 höjs med 6,48 procent vilket motsvarar inflationen det senaste året 
  - Sjukpensionstilläggen höjs med 6,48 procent inom KTP2, motsvarande siffra för KTP1 är 9,14 procent 
 2. Arbetsgivare, knappt 2 600 stycken: 
  - Premiereducering för ålderspension och familjepension med 30 procent  
  - Premiereducering för sjukpension med 95 procent (KTP2) och 80 procent (KTP1) 
  - Premiereducering för premiebefrielseförsäkringen med 90 procent (KTP2) och 15 procent (KTP1) 

Källa: Folksam

Foto: F. Arw

Text: Redaktionen