I DAG: Tydligt steg närmare Natomedlemskap för Sverige

2022 03 14

I dag kom ett besked som innebär att Sverige tar ett klart steg närmare anslutning till världens mäktigaste försvarsallians – Nato.

ANALYS: Men det var inte Sveriges statsminister som tog steget, inte Sveriges regering och inte heller Sveriges riksdag.

Vårt kära grannfolk

Nej det var inte ens svenska folket som tog det viktiga steget. I stället var det vårt kära grannfolk i öster.

Finlands väljare levererade ett kraftigt besked i form av en ny opinionsmätning som läses noga både på bredden och tvären av alla finska partiledare och toppolitiker.

Stor majoritet

I en ny mätning av mätbolaget Taloustutkimus som utfördes för finska statstelevisionen YLE:s räkning svarar en stor majoritet av finska folket att de vill att Finland går med i Nato.

🟢 62 % säger JA

🔴 16 % säger NEJ

Från SD till S

Sveriges partier – hela vägen från Sverigedemokraterna och Moderaterna till Socialdemokraterna har om och om igen betonat vikten av att Sverige samordnar sig med Finland.

Och dagens besked innebär en klart ökad sannolikhet för att ännu fler finska partiledare vill inleda Finlands process att gå med i Nato.

Även kvinnorna

Mätningen visar att även kvinnorna i Finland vill gå med i Nato. Tidigare har de kvinnliga väljarna varit mer tveksamma i Finland men nu är de kvinnliga ja-sägarna i stor ledning över nej-sägarna.

🟢 71 % av männen säger JA

🔴 14 % av männen säger NEJ

🟢 53 % av kvinnorna säger JA

🔴 18 % av kvinnorna säger NEJ

8 av 9 partier säger ja

Och när det gäller partierna så är det nu bara Vänsterförbundets väljare där det inte råder en majoritet för Natomedlemskap

🟢 86 % Nya partiet Rörelse nu, liberala

🟢 82 % Samlingspartiet, liberalkonservativa

🟢 77 % Svenska Folkpartiet, liberala

🟢 67 % De Gröna

🟢 67 % Centerpartiet

🟢 65 % Sannfinländarna

🟢 60 % Kristdemokraterna

🟢 51 % Socialdemokraterna

🔴 39 % Vänsterförbundet

Ryssen två gånger

Finland vet en hel del om hur det är att ha den ryska diktaturen runt hörnet. De har haft det i urminnes tider. Och om Sverige tänker efter så vet vi en del om den saken också.

Båda de två senaste gångerna när Sverige tagit det dramatiska steget att stödja ett land i krig med vapen så var motståndaren ryssen.

◾2022 När ryssarna anföll Ukraina

◾1939 När ryssarna anföll Finland

Finlands Sak är Vår

Att det finska folket nu så tydligt och kraftfullt säger ja till Nato ökar pressen på Finlands regering, statsminister Sanna Marin och president Sauli Niinistö att agera i frågan genom att säga ja till Natomedlemskap.

Och eftersom Sveriges partier så tydligt deklarerat att Finlands Sak är Vår – även i Natofrågan – så ökar det i sin tur sannolikheten betydligt för att även Sverige går med i Nato.

Foto: Foto Försvarsministeriet Finland

Text: Redaktionen


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen