WHO varnar – yrkesgrupp i kris

2023 03 25

Världshälsoorganisationen konstaterar att det finns stora problem inom sjukvården.

Bemanningssituationen vad gäller hälso-och sjukvården i Europa och Centralasien är i kris.

Under de kommande åren kommer åtminstone 12 miljoner nya sjuksköterskor behövas enligt den internationella organisationen International Council of Nurses.

Ett högnivåmöte i den rumänska huvudstaden Bukarest slutade med att alla länder nu uppmanas investera i sina hälsosystem, rapporterar SR.

– Vi tittar på att behöva byta ut någonstans mellan 12 och 13 miljoner sjuksköterskor under de närmaste åren. Utmaningens omfattning är enorm, säger Howard Catton, chef för International Council of Nurses.

Flera strejker

Under de senaste åren har flera strejker inom yrkesgruppen ägt rum i Europa.

 Över hundra tusen läkare och sjuksköterskor strejkade förra året i Frankrike.

I Storbritannien har de största strejkerna någonsin ägt rum bland såväl läkare och sjuksköterskor som ambulanspersonal.

– Sjuksköterskorna tar inte lätt på strejkåtgärder. Det faktum att vi har drivit våra sjuksköterskor till denna punkt, vi borde titta på grundorsakerna till det, fortsätter Catton.

Global brist

Det finns en global brist på hälso-och sjukvårdspersonal.

I synnerhet gäller det sjuksköterskor och barnmorskor, som representerar 50 procent av den nuvarande bristen inom yrket.

Det absolut största behovet av sjuksköterskor och barnmorskor finns i Sydostasien och Afrika.

Viktig roll

För att uppnå målen gällande den globala hälsan måste det finnas tillräckligt många utbildade och kompetenta sjuksköterskor, menar världshälsoorganisationen.

– Sjuksköterskor spelar en avgörande roll för hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande och leverans av primär- och samhällsvård. De tillhandahåller vård i nödsituationer och kommer att vara nyckeln till att uppnå universell hälsoförbättring, framhåller WHO.

70 procent är kvinnor

I den globala arbetskraften är 70 procent av alla inom hälso- och sjukvård samt social arbetskraft kvinnor.

– Detta jämfört med 41 % inom alla sektorer. Sjuksköterskor- och barnmorskor utgör en betydande andel av den kvinnliga arbetskraften, förklarar WHO.

Foto: MedicAlert UK

Text: Redaktionen