Vill miljardsatsa på fler vårdplatser och ambulanser på landsbygden

2022 02 04

Sverige har lägst antal vårdplatser per invånare i hela EU och nu behövs kraftfulla insatser inom sjukvården.

Det framför i dag Annie Lööf på Centerns digitala kommun- och regiondagar som inletts i Linköping.

Lägst antal vårdplatser

– Vi har idag lägst antal vårdplatser per invånare i hela EU och många människor får inte den vård de har rätt till. Nu behövs kraftfulla insatser för att öka kapaciteten inom vården, säger partiledare Annie Lööf.

Världsklass – men inte tillgängligheten

Centern menar att Sverige har en sjukvård i världsklass men att det är tillgängligheten som brister.

– Många får inte den vård de har rätt till vid den tid de behöver, anser centerledaren.

Fem centerförslag

Centern presenterade idag fem förslag för att stärka svensk sjukvård.

◾Införa en platsmiljard för fler vårdplatser i hela landet.

◾Ge IVO i uppdrag att stödja regionerna i arbetet med fler vårdplatser.

◾Satsa ännu mer på karriärtjänster för sjuksköterskor och undersköterskor.

◾Införa chefsutbildning för bättre arbetsmiljö.

◾Införa en kompetensutvecklingsgaranti för vårdens medarbetare.

Ambulanser på landsbygden

– Dessa förslag blir ytterligare ett steg framåt för att skapa en närmare och mer tillgänglig vård. För en utbyggd primärvård med rätt till fast läkarkontakt, fler ambulanser på landsbygden och en ännu bättre möjlighet till vård i hemmet, säger Annie Lööf i samband med kommundagarna.

Morot för sjukhusen

Partiet hoppas att den så kallade platsmiljarden ska ge positiva resultat.

– De sjukhus som klarar målet om maximalt 90 procents beläggning får ta del av de avsatta pengarna. På så sätt skapas en morot för sjukhusen att anställa mer personal och förbättra medarbetarnas villkor, för att se till att kapaciteten kan öka, förklarar partiet.

Satsning på undersköterskor

Centerpartiet föreslår också att det statliga bidraget till så kallade karriärtjänster tredubblas, och att satsningen även ska gälla för undersköterskor. Syftet är att fler ska få chansen att utvecklas, öka sin kunskap och dessutom höja sin lön.

Foto: Region Uppsala

Text: Redaktionen