Viktig uppmaning från Folkhälsomyndigheten

2023 05 16

Många svenskar kan vara oskyddade mot mässling.

Svenskarna uppmanas se över huruvida de är skyddade mot mässling eller inte.

Detta eftersom många inte vet om de är skyddade, och personer födda under 1960-talet eller början av 1970-talet löper störst risk att vara oskyddade.

Har man inte redan gjort det uppmanar Folkhälsomyndigheten till att skydda sig mot mässling, uppger DN.

– Vi rekommenderar alla i befolkningen att vara skyddade mot mässling, oavsett om man ska åka utomlands eller inte. Mässling är en mycket smittsam sjukdom, säger Tiia Lepp, utredare på Folkhälsomyndigheten.

“Kan ge allvarliga komplikationer”

Vidare förklarar Lepp att mässling är vanligare i andra länder än i Sverige, och att ett bra tillfälle att vaccinera sig kan vara inför en eventuell utlandsresa.

– Det är en sjukdom som kan ge allvarliga komplikationer, som lunginflammation och hjärninflammation, så kallad encefalit. Risken för svåra komplikationer är dessutom högre hos vuxna och spädbarn, menar hon.

Mycket smittsam sjukdom

Mässling tillhör gruppen Paramyxovirus och är en mycket smittsam sjukdom.

Mässlingsvirus sprids via luften som droppar och personer kan smittas via luftvägarnas eller ögonens slemhinnor.

Allmän vaccination

Allmän vaccination mot mässling infördes i Sverige år 1971.

Dessförinnan var vaccinationstäckningen låg, och det finns svenskar som varken haft mässling eller blivit vaccinerade mot sjukdomen.

Feber och utslag

Sjukdomen kan bli så pass allvarlig att den blir livshotande, men eftersom vaccin mot mässling ingår i vaccinationsprogrammet för barn är den ovanlig i Sverige.

Symptomen handlar bland annat om hög feber och utslag på kroppen.

– Efter några dagar får du utslag. Utslagen brukar först märkas i ansiktet och sedan sprida sig till resten av kroppen. Utslagen kan se olika ut på olika hudtyper, förklarar Vårdguiden 1177.

Foto: Folkhälsomyndigheten

Text: Redaktionen