Varningen: Ryssland vill starta krig i annan världsdel

2023 10 13

För exakt 597 dagar sedan inleddes ett nytt krig i Europa.

Rysslands diktator Vladimir Putin beordrade en fullskalig och oprovocerad invasion av grannlandet Ukraina den 24 februari 2022.

Sedan dess har de ukrainska styrkorna stått emot den ryska krigsmaskinen – som hade förväntat sig att operationen skulle vara över på ett par dagar.

Mycket tack vare att västvärlden slutit upp med militärt, ekonomiskt och humanitärt bistånd till Ukraina.

Varnar: "Ryssland vill starta krig"

Den senaste veckan har rubrikerna skiftat från kriget till Ukraina till det som nu pågår i Mellanöstern mellan Israel och  palestinska Hamas.

En katastrof som Putin inte är sen med att dra fördel av, varnar Ukrainas president Volodymyr Zelensky.

– Ryssland är intresserade av att starta krig i Mellanöstern, så att en ny källa till smärta och lidande kan undergräva världens sammanhållning, öka oenigheten och motsättningarna och därmed hjälpa Ryssland att förstöra friheten i Europa, säger Zelensky enligt CNN.

Jämför Hamas med Putin

Det var under veckans Natomöte i Bryssel som den ukrainska ledaren var inbjuden att tala.

Zelensky berättar att han ser flera likheter mellan Hamas attack mot Israel och de som hans eget land fått utstå i ett och ett halvt års tid.

– Vi är i kriget, vi förstår vad det innebär att utsättas för en terroristattack.

– Terrorister som Putin, eller som Hamas, försöker hålla fria och demokratiska nationer som gisslan och de vill ha makt över dem som söker frihet. Terroristerna kommer inte att förändras, de måste bara förlora. Och det betyder att vi måste vinna, det kräver tålamod, det kräver stadigt och kontinuerligt stöd.

Rysslandsexperten tveksam

Analytikern Hanna Notte, Eurasienchef vid James Martin Center for Nonprofileration Studies och expert på både Rysslands utrikes- och säkerhetspolitik samt Mellanöstern, bekräftar att Ryssland har långvariga vänskapsband med både Hamas och Iran.

Men hon delar inte uppfattningen att Putin direkt skulle tjäna på Israelkriget.

Tvärtom skulle det kunna bli komplicerat då Ryssland har tajta diplomatiska relationer även med Israel.

Särskilt krångligt skulle det bli om kriget sprider sig till intilliggande länder, menar Hanna Notte.

– Jag är inte säker på att Ryssland skulle glädjas åt ett Iran-Israel-krig som skulle sluka Libanon och förmodligen Syrien, framhåller hon enligt Sky News.

– Ryssland har marin- och flygbaser i Syrien som tillåter dem att projicera makt i Mellanöstern och Nordafrika. Om det var ett större krig i regionen skulle Ryssland inte ha kapacitet eller bandbredd att hantera det. Och Moskva behöver inte den typen av krig.

Foto: President of Russia Office

Text: Redaktionen


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen