VARNINGEN: ”Lika farligt som ett kärnvapenkrig”

2022 11 03

Artificiell intelligens kan orsaka en framtida katastrof i paritet med ett fullskaligt kärnvapenkrig.

Den slutsatsen drar en tredjedel av 327 AI-forskare som deltagit i en internationell enkätundersökning, rapporterar Vetenskapsradion.

Enligt forskarna är den stora risken ett framtidsscenario där AI blir smartare än skaparen och börjar handla utanför människans kontroll.

– Det är troligt att ett beslut som fattas av AI eller ett maskininlärningssystem kan orsaka en katastrof under detta århundrade som är minst lika farligt som ett fullskaligt kärnvapenkrig, säger en av forskarna enligt nyhetssajten ScienceNews.

”Onda saker”

Arne Ranta,  professor och avdelningschef vid institutionen för data- och informationsteknik på Chalmers universitet, anser att AI redan kan utgöra en risk.

– Man kan spekulera i om det i framtiden kommer att finnas en AI som har egen vilja, egna syften och som gör onda saker. Men risken för detta är ganska marginell. Jag är mycket mer orolig för att vi använder AI och automatiskt beslutsfattande utan att behålla den mänskliga kontrollen. Då kan de göra onda saker bara för att de är så dumma, säger han till Vetenskapsradion.

Flera varningar

Forskare har tidigare varnat för en utveckling av en särskilt ”kraftfull AI”.

Enligt forskning publicerad i Journal for Artificial Intelligence Research kan användning av en superintelligent AI leda till okontrollerbara konsekvenser.

– Flera forskare anser att en tillräckligt kraftfull AI kan skapa en lösning för att snabbare klara av en uppgift utan att ta hänsyn till att lösningen skulle riskera att äventyra mänskligheten, uppger ScienceNews.

I sitt uppdrag skulle en sådan AI kunna ignorera allt ansvar och endast följa sina ”egna intressen",  framhåller nyhetssajten. 

Artificiell intelligens

Utvecklingen och intresset för AI har ökat i en hastig takt. Numera är många typer av teknik beroende av AI och många företag runt om i världen använder sig av artificiell intelligens.

Enligt sajten Techworld beror den snabba utvecklingen på fem saker:

  1. Det finns numera stor tillgång till stora datamängder, vilket underlättar att skapa många typer av AI-lösningar.
  2. Relativt sett billiga molntjänster gör det möjligt att skapa AI-lösningar till en rimlig kostnad.
  3. Ett stort utbud av ramverk och verktyg förenklar arbetet med att bygga lösningar.
  4. Riktigt snabba processorer som är anpassade till AI gör det möjligt att köra helt nya lösningar.
  5. Intresset är självgenererande. Mycket intresse föder ännu mer intresse.

Fakta AI

Vad är AI?

  • Artificiell generell intelligens är ett område som går ut på att maskiner ska klara av allt som människor klarar av.
  • Den typ av AI-lösningar som tilldrar sig intresse från näringslivet i dag handlar mer om att bygga lösningar för att lösa specifika problem. Artificiell generell intelligens kallas ibland för ”stark AI” eller ”full AI”.
  • Den mer problemorienterade varianten kallas för ”svag AI”.
  • Källa: Techworld

Foto: O. Beard resp P. Photography

Text: Redaktionen


Jättesmäll för Marabou

2024 05 24

Det populära chokladmärket Marabous ägare Mondelez har åkt på en rejäl snyting.

Chokladjätten, som även äger Toblerone och Oreo, tvingas betala 337,5 miljoner i euro i böter, motsvarande nästan fyra miljarder svenska kronor.

Bakom beslutet står EU-kommissionen.

Kommissionen slår fast att Mondelez snedvridit konkurrensen på marknaden i 22 fall genom att begränsa den gränsöverskridande handeln inom EU – bland annat har chokladjätten hindrat återförsäljare att inhandla produkter från EU-länder med lägre priser.

Tvingats betala överpris 

Agerandet har lett till att konsumenter tvingats betala överpris för Mondelez produkter, eftersom återförsäljare hindrats från att pressa ner priserna.

Det framhåller Margrethe Vestager, EU:s kommissionär för konkurrens, i ett uttalande.

– Vi finner att Mondelez olagligt har begränsat återförsäljare från att köpa dessa produkter från medlemsstater där priserna är lägre.

– Detta gjorde det möjligt för Mondelez att sätta högre priser, vilket har slagit mot konsumenterna, som fått betala mer för choklad, kex och kaffe, säger Vestager och beskriver den olagliga metoden som ett betydande bekymmer för EU-invånare.

– Det är ett centralt bekymmer för europeiska medborgare, som blir ännu mer uppenbart i tider med hög inflation där många pressas hårt ekonomiskt. Det handlar också om kärnan i det europeiska projektet: den fria rörligheten för varor på den inre marknaden.

Bra samarbete – ändrar bötesbeloppet

EU har utrett Mondelez sedan 2019.

Margrethe Vestager konstaterar att företagets överträdelser är ”mycket allvarliga”.

Trots de hårda orden har det ursprungliga bötesbeloppen sänkts eftersom Mondelez visat prov på god samarbetsvilja under utredningen.

– Vi har ett samarbetsförfarande som innebär att företag som erkänner överträdelser och samarbetar kan få ett minskat bötesbelopp. Detta förfarande leder till avsevärda fördelar när det gäller snabbhet och förmåga att hitta en effektiv lösning av ärenden, säger Vestager och tillägger:

– Mot bakgrund av detta har kommissionen beslutat att minska Mondelez böter med 15 procent.

Foto: Mondelez Int press photo

Text: Redaktionen


ICA-partner i konkurs – efter jättesatsning

2024 05 23

I slutet av 2022 presenterade Ica-koncernen en ”viktig satsning för en levande landsbygd”.

Kunder i Norrtälje kommun fick möjlighet att beställa hem livsmedel som levereras med drönare.  Projektet var ett samarbete mellan Ica Gruppens innovationshubb, Norrtälje kommun och drönarbolaget Aerit.

– Vi är väldigt glada över det här projektet i samarbete med några av Sveriges ledande institutioner. Vi hoppas kunna visa att Aerits tjänster kan förbättra livet för personer på landsbygden, sa Alexander Perrien, vd för Aerit, när projektet lanserades.

Kraschar efter jättesatsning 

Över ett år senare lanserade drönarbolaget sin nästa stora satsning.

I mars 2024 uppgav Aerit att man inleder ett jätteprojekt med Foodora och Tele2 som skulle ”påskynda drönarleveranser över hela Europa”.

– Vi är entusiastiska över att gå samman med Foodora och Tele2 för att påskynda tillgängligheten av drönarleveranser över hela Europa. Dagens tillkännagivande innebär att vårt uppdrag, att erbjuda utsläppsminskande tillgång till varor och tjänster genom att dra nytta av våra toppmoderna drönarnätverk, tar ett språng in i framtiden, kommenterade vd:n Alexander Perrien.

I ett första steg har invånare i Värmdö Kommun kunnat ta del av Aerits drönarleveranstjänster genom sina Foodora-konton.

Men nu upphör verksamheten.

Aerit går i konkurs. I ett pressutskick skriver drönarbolaget att man saknar nödvändig finansiering för att kunna fortsätta.

– Trots betydande framsteg har nuvarande ekonomiska utmaningar lett fram till det här svåra beslutet, framhåller bolaget. 

Ta över tekniken 

Som en del av konkursförfarandet kommer tillgångar i bolaget att erbjudas till försäljning, inklusive alla delar inom Aerits drönarutveckling.

– Intresserade parter kommer att ha möjlighet att förvärva dessa tillgångar och fortsätta utvecklingen av drönarlogistiklösningar, utan att behöva ta över några skulder från konkursföretag, skriver bolaget.

”Oerhört stolta”

Vd Alexander Perrien har kommenterat beskedet.

– Vi är oerhört stolta över den påverkan vi har haft på det svenska ekosystemet och drönarbranschen som helhet. Vårt banbrytande team har flyttat berg i de mest utmanande miljöer. Vi fortsätter att ha höga förhoppningar om en mer rättvis och hållbar framtid, men Aerit kommer inte att vara en del av det, åtminstone inte i sin senaste form. 

Vd:n hoppas att nya aktörer kan ta drönartekniken framåt.

– Vi tror att tekniken och visionen som vi utvecklat kan fortsätta att frodas och ha en betydande inverkan på logistikens framtid under ett nytt ägandeskap.  

Foto: Ica-Gruppen 

Text: Redaktionen