Varning utfärdas för kraftiga skyfall i två län

2022 09 18

SMHI går ut med varning för rejäla regnoväder i samband åska i södra Sverige.

Ovädret som drar in i dag söndag är av sådan omfattning att SMHI utfärdar så kallad gul varning.

Risk för översvämningar

– Kraftiga regn- eller åskskurar rör sig in under eftermiddagen och kan lokalt ge stora regnmängder, meddelar SMHI.

Det kan bli stora regnmängder på mycket kort tid vilket gör att risken för översvämningar ökar.

– Risk för till exempel översvämmade källare och översvämmade dagvattensystem, framhåller SMHI.

Trafiken drabbas

Allmänheten kan påverkas på följande sätt:

- Trafiken kan gå långsammare än väntat vanligt.

- Risk för översvämmade vägar

- Risk för översvämmade källare

- Risk för översvämmade dagvattensystem

- Risk för översvämmade viadukter

Varning utfärdas för två län

SMHI framhåller att det är två olika län som man utfärdar varning för:

- Hallands län – den södra delen som omfattar Laholm, Halmstad och Getinge med omnejd

- Skåne län – den västra halvan från Ystad, Tomelilla, Hörby, Hässleholm och Vittsjö och västerut.

– De lokala variationerna väntas bli stora och det är osäkert var de kraftigaste skurarna hamnar, uppger SMHI.

Skador på egendom väntas

– Stora lokala variationer kommer förekomma och exakt var de största regnmängderna kommer hamna är svårbedömt, framhåller SMHI.

Gul varning är den lägsta varningsgrader, orange är mittemellan och allra värst är röd varning.

Gul varning som nu är aktuellt innebär följande risker framhåller SMHI.

– Väderutveckling som kan medföra konsekvenser för samhället, vissa risker för allmänheten samt vissa skador på egendom och miljö.

– Störningar i en del samhällsfunktioner är förväntade. Personer och enskilda fastigheter kan drabbas av allvarliga skador.

Förebyggande åtgärder

– Allmänheten bör ha ökad uppmärksamhet avseende förväntad väderutveckling samt vidta förebyggande åtgärder om man bor eller vistas i utsatta områden eller på annat sätt tillhör en riskgrupp.

– Offentlig verksamhet och samhällsinstanser bör anpassa de verksamheter som är extra riskutsatta avseende förväntad väderutveckling.

Text: Redaktionen