Varning utfärdas angående sociala medier

2023 05 23

USA:s generalläkare går ut med en varning angående barns konsumtion av sociala medier.

Många konsumerar dagligen sociala medier i olika former med sina mobiltelefoner och datorer.

Användningen har sjunkit i åldrarna, och det är inte ovanligt för ungdomar och barn att tillbringa många timmar om dagen på sina mobiltelefoner.

Nu går den amerikanska generalläkaren Vivek Murthy ut med en varning angående barnens konsumtion av sociala medier, och menar att mer forskning behövs om ämnet.

– Vi är mitt i en psykisk hälsokris bland ungdomar, och jag är orolig för att sociala medier bidrar till den skada som barnen upplever, säger Murthy till CNN.

“Djup risk”

Förekomsten av sociala medier bland barn och ungdomar innebär en “djup risk för skada”, menar generalläkaren.

Det finns inte tillräcklig forskning angående huruvida det är säkert överhuvudtaget för ungdomar att konsumera sociala medier.

– Alltför länge har vi lagt hela bördan av att hantera sociala medier på axlarna hos föräldrar och barn, trots att dessa plattformar är utformade av några av de mest begåvade ingenjörerna och formgivarna i världen för att maximera den tid som våra barn spenderar på dem, fortsätter Murthy.

Ny sammanställning

I en ny sammanställning från den information som finns tillgänglig använder upp till 95 procent av barn i USA mellan 13 och 17 år gamla sociala medier.

En tredjedel uppger att de använder det nästan konstant.

Många barn under 13 bedöms också konsumera mycket innehåll.

Tydligt samband

Även i Sverige är konsumtionen av sociala medier bland barn och ungdomar mycket hög.

I en rapport från Statens medieråd framkommer att det finns ett tydligt samband mellan omfattande användning av sociala medier och psykiska besvär.

Det visar sig redan i åldersgruppen 9-12.

Särskilt flickor

När det kommer till just den åldersgruppen märks sambandet särskilt hos flickor.

– Rapporten kunde konstatera att det generellt fanns samband mellan fler psykiska besvär och mer omfattande användning av exempelvis sociala medier, mobilen och internet, framhåller Statens medieråd.

Foto: T. Mossholder

Text: Redaktionen