Varning i 3 län – Fara för allmänheten och stora materiella skador väntas

2021 10 05

Nu väntas så kraftiga skyfall att SMHI varnar för fara för allmänheten och stora materiella skador i tre olika län.

SMHI går därför ut med klass 2-varning med fokus på risk för översvämningar med anledning av det pågående ovädret som drar fram över Götaland och Svealand.

Klass 2 värre än klass 1

Klass 2-varningar är värre än klass 1-varningar och avser en väderutveckling som kan innebära fara för allmänheten, stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas även att hålla sig uppdaterad på väderutvecklingen som kan förvärras.

Totalt 9 varningar i 3 län

Det handlar om att regnmängderna riskerar fylla på befintliga vattendrag i följande tre län som totalt är föremål för 9 st varningar.

▪Dalarna – 2 st varningar

🔺 Uvån med biflöden – Mycket höga vattenflöden som uppkommer i snitt mellan vart 25:e år och vart 50:e år. Översvämningsproblem.

🔺 Sydvästliga delarna av länet – Tilltagande risker nedströms. Särskilt vid sjöar och dammar. Mycket höga vattenflöden som uppkommer i snitt mellan vart 25:e år och vart 50:e år. Översvämningsproblem.  P4 Dalarna varnar även gällande Västerdalsälven.

▪Värmland – 4 st varningar

🔺 Uvån med biflöden – Mycket höga vattenflöden som uppkommer i snitt mellan vart 25:e år och vart 50:e år. Översvämningsproblem.

🔺 Stora delar av länet – Tilltagande risker nedströms. Särskilt vid sjöar och dammar. Mycket höga vattenflöden som uppkommer i snitt mellan vart 25:e år och vart 50:e år. Översvämningsproblem.

🔺 Nedre halvan av Timsälven – Mycket höga vattenflöden som uppkommer i snitt mellan vart 5:e år och vart 25:e år. Översvämningsproblem.  

🔺 Övre halvan av Svartälven – Mycket höga vattenflöden som uppkommer i snitt mellan vart 5:e år och vart 25:e år. Översvämningsproblem.  

▪Örebro – 3 st varningar

🔺 Gränstrakterna mot Värmland – Tilltagande risker nedströms. Särskilt vid sjöar och dammar. Mycket höga vattenflöden som uppkommer i snitt mellan vart 25:e år och vart 50:e år. Översvämningsproblem.

🔺 Nedre halvan av Timsälven – Mycket höga vattenflöden som uppkommer i snitt mellan vart 5:e år och vart 25:e år. Översvämningsproblem.  

🔺 Övre halvan av Svartälven – Mycket höga vattenflöden som uppkommer i snitt mellan vart 5:e år och vart 25:e år. Översvämningsproblem.