VÄRLDEN: Fem miljarder myggor ska skydda 70 miljoner människor

2023 04 17

En enorm ”myggfabrik” ska upprättas i Brasilien.

Fabriken ska ta fram fem miljarder modifierade myggor varje år.

Myggorna ska infekteras med den så kallade ”Wolbachia-bakterien”.

En bakterie som slår ut det virus som leder till den förödande denguefebern. Brasilien har en av de högsta frekvenserna av dengueinfektion i världen och rapporterade mer än två miljoner fall 2022.

Anläggningen beräknas stå klar 2024.

– Det kommer att bli den största fabriken i världen som sysslar med detta, säger Scott O'Neill, chef för den ideella organisationen World Mosquito Program (WMP), till den vetenskapliga tidskriften Nature.

WMP arbetar tillsammans med en brasiliansk vetenskaplig institution med det ambitiösa projektet.  

Ska skydda 70 miljoner

Tanken är att myggorna ska skydda drygt 70 miljoner invånare från att smittas av sjukdomen.

– När de modifierade myggorna släpps ut i områden, som är angripna av myggor som sprider dengueviruset, sprids den resistenta bakterien till de arter som bär på viruset, uppger Nature.

Förhoppningen är att bakterien ska spridas till myggarten Aedes aegypti, vars bett ofta leder till insjunkande i denguefeber.

–  Aedes aegypti som infekterats med Wolbachia  är mycket mindre benägna att sprida sjukdomar. Bakterien konkurrerar ut de virus som insekten bär på, skriver Nature.

Positiva resultat

Tidigare studier har visat att metoden kan vara mycket framgångsrik.

Den mest omfattande studien genomfördes i den indonesiska staden Yogyakarta. När de modifierade myggorna släpptes fria minskade antalet fall av denguefeber med hela 77 procent.

I Brasilien, där de modifierade myggorna hittills har testats i fem städer, har resultaten varit mer blygsamma. 

I staden Niterói uppmättes en minskning av antalet denguefeberfall med 69 procent. I Brasiliens största stad, Rio de Janeiro, sjönk antalet fall med 38 procent.

Trots positiva resultat från tidigare myggutsläpp räknar forskare med att det kommer bli utmanande att använda tekniken i en så stor skala.

I områden med en större mängd vilda myggor kan det ta lång tid innan smittspridningen dämpas. 

Det kan även bli svårt att genomföra projektet i delar av Rio de Janiero eftersom vissa stadsdelar präglas av en omfattande våldsvåg.

– Men vi arbetar väldigt nära med människor i dessa samhällen. Det pågår ett långsamt arbete för att bygga upp ett förtroende, säger Scott O'Neill till Nature.

Fakta denguefeber

- Det tar oftast mellan två och tio dagar från smittotillfället till att du blir sjuk. Sjukdomen börjar oftast snabbt.

- Du får ett eller flera av följande symtom vid denguefeber:

  • Röda ögon.
  • Hög feber med frossa och svettningar.
  • Kraftig huvudvärk.
  • Muskel- och ledvärk.

- Du blir oftast feberfri inom en vecka, men sjukdomen kan bli livshotande. Du kan då behöva vård på sjukhus. Många känner sig tröttare än vanligt upp till en månad efteråt.

- En del personer som får denguefeber blir sämre efter att först ha blivit bättre. Detta beror på att små blodkärl har blivit sköra och att blödningar då uppstått i huden, slemhinnor och inre organ. 

Källa: Vårdguiden 1177

 

 

Foto: W. Hasselmann

Text: Redaktionen