VÅRDKRIS: Så mycket mer får patienterna betala – stora skillnader

2024 03 10

När sjukvården krisar tvingas patienterna betala mer för vårdbesök, men det råder stora skillnader i hur mycket man måste betala.

Den svenska sjukvården befinner sig i kris.

Regionerna har ett pressat ekonomiskt läge.

Och nu ska patienterna vara med och betala mer när drygt hälften av regionerna höjer patientavgiften.

Men hur mycket man måste betala beror på var man bor.

Det råder stora skillnader mellan regionerna, visar en ny granskning.

Dyrast i Västernorrland

Patienten för akutsjukvård är allra högst i Västernorrland.

Där måste man betala 600 kronor för ett besök på akuten.

Det är en höjning med 50 kronor, och betydligt dyrare än de billigaste regionerna, Jönköping, Gävleborg och Kalmar, där man bara betalar 250 kronor, visar en granskning gjord av SVT.

Det är alltså stora skillnader i pris beroende på var i landet man bor.

– Det är problematiskt ur ett jämlikhetsperspektiv. Sjukvården ska enligt lag vara jämlik, efter behov, säger Naimi Johansson, forskare i hälsoekonomi vid Karolinska Institutet, till SVT.

Höjs i flera regioner

Det vanligaste är att ett besök på akuten kostar runt 400 kronor.

Det gör det bland annat i Stockholm.

I flera regioner höjs dock avgiften.

I Östergötland fördubblas den från 200 till 400 kronor.

I Västmanland kommer avgiften att höjas från 340 till 540 kronor i september, och i Västra Götaland höjs den från 300 till 400 kronor i april.

Totalt höjs patientavgiften på akuten i 11 av 21 regioner.

Överkonsumtion av akutvård

Ett av skälen till höjningarna sägs vara att regionerna har ett pressat ekonomiskt läge.

Ett annat skäl som ofta anges är att man vill förhindra onödig överanvändning av sjukvården.

– Vi har sett en överkonsumtion av akutvård historiskt, den behöver vi komma till rätta med, säger Åsa Bellander, regiondirektör i Västernorrland.

Även patientavgiften på vårdcentralen höjs i runt hälften av regionerna.

Får kritik

Höjda patientavgifter har fått kritik från flera håll.

I samband med höjningen av avgiften i Västra Götaland kom bland annat kritik från riksförbundet HjärtLung.

– Det här kommer inte att hjälpa regionerna på det sättet rent ekonomiskt. Det är möjligt att man i Västra Götaland har ambitionen att försöka styra vården över till primärvården. Men då måste man ju säkerställa att det finns möjlighet att komma till primärvården istället för att söka till akutsjukvården, sade Anders Åkesson, förbundsordförande i HjärtLung, till TV4.

Foto: H. Naidoo Jade

Text: Redaktionen


Populär korv stoppas – säljs på Ica

2024 06 15

Av hälsoskäl återkallas nu korv som sålts i flera Ica-butiker.

Det är Di Luca & Di Luca som ger besked om att en av deras produkter innehåller nötter, utan att det framgår i ingrediensförteckningen.

Det kan innebära en hälsorisk för allergiker, och produkten, en populär korv som säljs i Ica-butiker, återkallas nu.

Det framhåller företaget i ett pressmeddelande.

Innehåller nötter

Korven innehåller pistagenötter och det är viktigt att de som har en allergi inte konsumerar korven.

– DI LUCA & DI LUCA ÅTERKALLAR MORTADELLA FRÅN MANUELLA DELIKATESSDISKAR, meddelar företaget.

Butik och delikatess

Korven säljs över delikatessdisken och butikspackad i Ica-butiker över hela landet, från Lund och Borås till Stockholm och Umeå.

– Di Luca & Di Luca återkallar ett begränsat parti felmärkt Mortadella som sålts sedan 3 juni i ett 30-tal ICA-butiker, både över delikatessdisk samt butikspackad i charkdisken, fortsätter företaget.

– Produkten innehåller pistagenötter, vilket inte framgår av produktmärkningen.

Uppmanar konsumenter

Di Luca & Di Luca riktar en tydlig uppmaning till konsumenter om att lämna tillbaka korven om den har köpts.

– Pistagenötter är en allergen, som måste deklareras. Pistagenötterna är synliga i Mortadellan och vi uppmanar därför konsumenter som är allergiska mot pistagenöt att reklamera varan om man har köpt denna produkt efter 3 juni 2024.  

Beklagar händelsen

Företaget kommer nu att utreda händelsen för att kunna fastställa vad det är som har gått fel i processen.

– Di Luca & Di Luca beklagar det inträffade och uppmanar drabbade konsumenter som köpt produkten att kontakta Di Lucas kundtjänst. Kunder har även möjlighet att reklamera produkten till den ICA-butik där den köptes.  

– Vi ser allvarligt på det inträffade och utreder nu vilka åtgärder vi kan vidta för att det inte ska ske igen.

Korven har sålts på Ica-butiker i bland annat Stockholm, Göteborg, Lund, Umeå, Borås, Enköping, Uppsala, Strängnäs, Västerås, Örebro och Norrköping.

Foto: ICA-gruppen

Text: Redaktionen


OVÄNTAT: Rysk rusning till Norge

2024 06 15

En rysk rusning till Norge har pågått under det senaste året.

Efter Rysslands invasion av Ukraina 2022 har det varit svårt för ryssar att resa till Västeuropa och köpa eftertraktade lyxvaror.

Ett undantag har varit Kirkenes i Norge, som ligger precis på gränsen till Ryssland.

Dit har mängder av ryssar rest, och många av dem är ute efter att hamstra en lyxvara som numera är svår att få tag på i Ryssland.

Hamstrar champagne

Det handlar om champagne, rapporterar VG.

Det är en av de mest eftertraktade lyxprodukterna som sedan krigets början inte längre får exporteras från EU till Ryssland.

I stället har många ryssar rest till Kirkenes för att få tag på de eftertraktade dropparna, rapporterar tidningen.

Ingen norsk spritbutik har sålt fler flaskor av exklusiva champagner som Dom Perignon eller Cristal än Vinmonopolet i Kirkenes.

Och det är framför allt ryssar som har handlat.

– Vissa flaskor har sålts lokalt, men det är på grund av gränshandeln vi har som siffrorna är så höga, säger Anne Sonja Andreassen, som är butikschef för Vinmonopolet i Kirkenes, till tidningen.

– Majoriteten är ryska kunder, tillägger hon.

Får inte sälja för dyra varor

En flaska Dom Perignon kostar 2 500 norska kronor, och en flaska Cristal kostar 3 200. Under årets första fyra månader har det totalt sålts 150 stycken av dessa dyra flaskor i Kirkenes.

Man har dock varit tvungna att sluta sälja de dyraste flaskorna, på grund av sanktioner.

– Sanktionerna i Norge gör att vi inte får sälja enskilda föremål för mer än 300 euro. Vi hade lite champagne i butiken när kriget började, men vi har skickat den till en annan butik för att slippa ha den inne, säger Anne Sonja Andreasson.

Gränsen stängd – nedgång i handeln

Gränsen i närheten av Kirkenes har varit den enda öppna gränsen från Europa till Ryssland sedan kriget i Ukraina inleddes.

Sedan några dagar tillbaka har Norge dock skärpt reglerna och stängt gränsen.

– Jag tycker att det är naturligt att vi ser en nedgång i handeln nu, säger Andreassen.

Det finns dock fortfarande undantag, bland annat för ryssar som har familjemedlemmar i Norge eller arbetar där.

Foto: M Oetelaar

Text: Redaktionen