Vapen från andra världskriget kan hindra stor svensk vindkraftspark

2022 02 05

Försvarsmakten vill stoppa en satsning på upp emot 50 vindkraftverk i Göteborgs skärgård.

Vindkraftsparken som går under titeln Västvind är närmare bestämt planerad att upprättas utanför Kungälv och Öckerö, rapporterar Sveriges Radio P4 Göteborg.

Militära intressen

Men nu är det ovisst om planerna kommer att förverkligas efter att Försvarsmakten vill att de stoppas. Anledningen är att vindkraftsparken kan ”medföra påtaglig skada på riksintresse för totalförsvarets militära del” enligt Försvarsmaktens yttrande, rapporterar Kungälvs-Posten.

Minor från två världskrig

Den exakta orsaken till att Försvarsmakten säger nej är sekretessbelagd men försvaret uppger i sitt yttrande att det i havsområdet finns hög risk för oexploderad ammunition, i form av tyska minor från första och andra världskriget.

Tydligt bakslag

– Risken för kvarvarande sjunkna minor på havsbotten bedöms vara hög. Även minor som slitit sig från sin förankring kan påträffas spridda i området, skriver Försvarsmakten.

För vindkraftsbolaget Eolus Vind AB är försvarets besked ett tydligt bakslag.

Hoppas fortfarande

– Men vi kommer att fortsätta att utveckla projektet i dialog med Försvarsmakten och andra samhällsintressen, säger Johan Hammarqvist, kommunikationschef på Eolus Vind till tidningen.

Han hoppas fortfarande på att vindkraftsparken kan byggas.

Måste vara samarbetsvilliga

– Försvarsmakten har fått regleringsbrev från regeringen om att man måste vara samarbetsvilliga och försöka hitta lösningar. Det finns behov av mer elproduktion, och då är havsbaserad vindkraft något som kan komma på plats inom en rimlig tid, framhåller vindkraftsföretagets talesperson.

Räcker för hela Göteborg

De upp emot 50 vindkraftverken beräknas kunna producera så pass mycket el att det räcker för hela Göteborg året runt uppger SR. De skulle vara 300 meter höga och placeras nära Marstrand.

Eolus Vind indikerar att man kan sikta på att göra justeringar på planen om en del områden är problematiska och andra inte.

Ska skydda havslivet

Vindkraftsföretaget avser att göra undersökningar av havsbottnen för att skydda den marina miljön och man kastar ännu inte in handduken utan hoppas på att vindkraftsparken blir verklighet.

– Det är för tidigt att dra slutsatser åt ena eller andra hållet. Det är först en lång demokratisk process som vi själva inte styr över, men om allt går utan hinder så skulle den kunna vara på plats 2028.

Foto: N. Doherty

Text: Redaktionen


Ny variant av covid-19 sprids – här är symtomen

2024 05 24

Flera forskare befarar att en ny covidvåg kan ta världen med storm i sommar.

Det har gått ganska exakt ett år sedan WHO deklarerade att nödläget kopplat till covid-19-pandemin officiellt är över.

Men det innebär inte att viruset har slutat att förändras eller att människor inte längre blir smittade.

I USA har en ny variant av coronaviruset fått fäste och dominerar de bekräftade smittofallen, och varianten finns även i Sverige.

Den kallas för KP.2 och tillhör den så kallade Omicron-familjen.

– KP.2. verkar ersätta JN.1 och liknande subvarianter, som tidigare var de dominerande varianterna, säger Leana Wen, akutläkare och klinisk docent vid George Washington University, till CNN.

Vaccinet hjälper

En anledning till att en ny stam tränger undan tidigare dominerande varianter är att den är lika smittsam – eller till och med mer.

Det innebär att KP.2 kan spridas fort och enkelt, vilket följer det mönster som coronaviruset visat upp sedan starten.

Men det finns goda nyheter.

KP2. tycks inte orsaka mer allvarlig sjukdom än övriga varianter. Det finns heller inget skäl till att tro att befintliga vacciner och behandlingar inte skulle fungera mot varianten.

Här är symtomen

Symtomen är mycket lika övriga varianter som figurerat sedan världen bekantade sig med covid-19 för över fyra år sedan. Det handlar om rinnande näsa, ont i halsen, huvudvärk, feber, hosta och värk i kroppen.

– Vissa människor kan uppleva svårare symtom som andnöd. Covid-19 kan också förvärra underliggande tillstånd som hjärtsvikt, framhåller Leana Wen.

Blivit vanlig i Sverige

Varianten KP.2 finns bekräftad i Folkhälsomyndighetens tabell över genetiska grupper enligt pangolin där myndigheten sammanställt antalet sekvenserade fall under vecka 18.

I tabellen är varianten bland de mest förekommande i landet.

Även om smittspridningen av covid-19 fortfarande är på en relativt låg nivå uppmanar Folkhälsomyndigheten fortsatt utsatta grupper att vaccinera sig.

– Vårens vaccinationsinsats mot covid-19 pågår och hittills har drygt hälften av personer 80 år och äldre fått en påfyllnadsdos under våren 2024. Alla personer 80 år och äldre, samt personer 65 år och äldre med dagliga omsorgsinsatser, rekommenderas en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19, understryker FHM.

Foto: CDC

Text: Redaktionen


Flera smittade av allvarlig sjukdom – från vanligt föremål i trädgården

2024 05 23

Flera personer i södra Sverige har smittats av en ovanlig bakterie som tycks förekomma i vanligt trädgårdsmaterial.

Det är från Skåne de senaste larmen kommer.

Minst tre personer har under försommaren smittats av bakterien legionella efter att ha hanterat vanlig planteringsjord, rapporterar Sydsvenskan.

Alla smittade bor på olika platser i landskapet och samtliga har behövt uppsöka sjukhusvård.

– Vi ser toppen på isberget, de som kommer till sjukhus och får diagnosen. Då får man ofta en ganska allvarlig lunginflammation där man behöver vårdas inneliggande med riktad antibiotikabehandling, säger Marianne Alanko Blomé som är biträdande smittskyddsläkare på Region Skåne, till lokaltidningen.

Yngre och friska drabbas

Smittskyddsläkaren bekräftar att fallen inträffat på kort tid. Alla har haft någon form av jordkontakt.

Jord-legionella var länge helt okänt i Sverige. Under den varma sommaren 2018 skedde dock ett större utbrott med ett 30-tal bekräftade fall där de flesta var hemmahörande i Stockholm.

Totalt har Skåne haft tvåsiffriga antal fall under de senaste två åren.

Och även om det är relativt få som smittas höjer Smittskydd Skåne ett varningens  finger. Legionellatyperna slår nämligen annorlunda än andra varianter.

– När det gäller den vanliga legionellan är det ofta äldre eller personer med nedsatt immunförsvar som bli sjuka. Här ser vi en del yngre, väsentligen friska som drabbas, säger Marianne Alanko Blomé.

Vanligt i Australien

Bakterien kallas för “legionella longbeachae” och har inte kunnat spåras till någon specifik leverantör.

Att smittan numera sker just i Sverige är ovanligt, enligt Folkhälsomyndigheten. 

– I Australien och Nya Zeeland däremot är det relativt vanligt att legionellafall smittats vid trädgårdsarbete och jordhantering. Sommarens ökning av fall är unikt för Sverige och ses varken i Danmark, Norge eller Finland, kommenterade myndigheten i samband med utbrottet 2018.

Fyra rekommendationer

Även om risken för att insjukna bedöms som liten uppmanar Folkhälsomyndigheten att se över hur man hanterar jord eller kompostmaterial. Särskilt om man tillhör en sårbar grupp med nedsatt infektionsförsvar, nedsatt lungfunktion eller röker.

– Öppna jordpåsar utomhus eller i välventilerad miljö och undvik att andas in damm från jordpåsarna, framhåller Folkhälsomyndigheten som även ger följande rekommendationer:

- Undvik att andas in damm från trädgårdsmaterial

- Om jorden eller trädgårdskompostmaterialet är torrt, fukta/blöt ned detta me vattenkanna för att minska risken att damm virvlar upp

- Tvätta händerna med tvål och vatten efter hantering av jord och trädgårdskompostmaterial

Foto P. Shah

Text: Redaktionen