Vapen från andra världskriget kan hindra stor svensk vindkraftspark

2022 02 05

Försvarsmakten vill stoppa en satsning på upp emot 50 vindkraftverk i Göteborgs skärgård.

Vindkraftsparken som går under titeln Västvind är närmare bestämt planerad att upprättas utanför Kungälv och Öckerö, rapporterar Sveriges Radio P4 Göteborg.

Militära intressen

Men nu är det ovisst om planerna kommer att förverkligas efter att Försvarsmakten vill att de stoppas. Anledningen är att vindkraftsparken kan ”medföra påtaglig skada på riksintresse för totalförsvarets militära del” enligt Försvarsmaktens yttrande, rapporterar Kungälvs-Posten.

Minor från två världskrig

Den exakta orsaken till att Försvarsmakten säger nej är sekretessbelagd men försvaret uppger i sitt yttrande att det i havsområdet finns hög risk för oexploderad ammunition, i form av tyska minor från första och andra världskriget.

Tydligt bakslag

– Risken för kvarvarande sjunkna minor på havsbotten bedöms vara hög. Även minor som slitit sig från sin förankring kan påträffas spridda i området, skriver Försvarsmakten.

För vindkraftsbolaget Eolus Vind AB är försvarets besked ett tydligt bakslag.

Hoppas fortfarande

– Men vi kommer att fortsätta att utveckla projektet i dialog med Försvarsmakten och andra samhällsintressen, säger Johan Hammarqvist, kommunikationschef på Eolus Vind till tidningen.

Han hoppas fortfarande på att vindkraftsparken kan byggas.

Måste vara samarbetsvilliga

– Försvarsmakten har fått regleringsbrev från regeringen om att man måste vara samarbetsvilliga och försöka hitta lösningar. Det finns behov av mer elproduktion, och då är havsbaserad vindkraft något som kan komma på plats inom en rimlig tid, framhåller vindkraftsföretagets talesperson.

Räcker för hela Göteborg

De upp emot 50 vindkraftverken beräknas kunna producera så pass mycket el att det räcker för hela Göteborg året runt uppger SR. De skulle vara 300 meter höga och placeras nära Marstrand.

Eolus Vind indikerar att man kan sikta på att göra justeringar på planen om en del områden är problematiska och andra inte.

Ska skydda havslivet

Vindkraftsföretaget avser att göra undersökningar av havsbottnen för att skydda den marina miljön och man kastar ännu inte in handduken utan hoppas på att vindkraftsparken blir verklighet.

– Det är för tidigt att dra slutsatser åt ena eller andra hållet. Det är först en lång demokratisk process som vi själva inte styr över, men om allt går utan hinder så skulle den kunna vara på plats 2028.

Foto: N. Doherty

Text: Redaktionen