Vänsterpartiets resa mot valet 2022

2021 12 13

Vänsterledaren Nooshi Dadgostars industriresa genom Sverige är en målinriktad resa som kan sluta med 10 % eller mer i valet.

Outokumpus järnverk i Degerfors i Värmland, Södra Cells pappersbruk i Mönsterås i Småland och Ovakos stålverk i Hofors i Gästrikland. Det är några av de industrier och arbetsplatser som vänsterledaren besökt på sin industriturné under hösten och vintern.

Förbättringar för befolkningen

– Jag gör en turné till industriorter runt om i Sverige för att jag vill se hur villkoren ser ut för människor och företag i dag och sen formulera förslag om förbättringar för dem som bor och verkar där, säger Nooshi Dadgostar.

Det senaste besöket gick till Södra Cells pappersmassabruk i Mönsterås som är en av Kalmar läns mest kända arbetsgivare.

Tar tillvara på energin

– På Södra cell är ett sätt att minska utsläppen att ta hand om alla restprodukter för att på så sätt skapa ett helt slutet system. Södra cell producerar även grön el via sina fyra turbiner, som drivs av den ånga som uppstår under tillverkningsprocessen och de förser bruket, Mönsterås och Blomstermåla med fjärrvärme. Ett bra sätt att ta tillvara på den energi som genereras i tillverkningen, framhåller Nooshi (V).

ANALYS

Sedan Nooshi Dadgostar tog över Vänsterpartiet har hon lyckats med något mycket ovanligt – trots att hon var okänd för de allra flesta väljarna har hon snabbt klättrat upp till den övre halvan.

I Novus förtroendemätning i september klättrade hon förbi tre erfarna partiledare – Annie Lööf (C), Ebba Busch (KD) och Jimmie Åkesson (SD) och hamnade på tredje plats efter S och M:s partiledare. Det är en placering som hon behåller i Novus senaste mätning i november där Magdalena Andersson (S) toppar. V-ledaren är en av tre partiledare som når över 30 %.

Mottagits väl av väljarna

Hennes resonerande och ödmjuka stil i kombination med skarp kritik i sakfrågor som äldreomsorgen och fri hyressättning i nyproducerade lägenheter, så kallade marknadshyror, har mottagits väl av väjarna enligt mätningarna.

Sjukvården och bostäder

Hon har även lagt fokus på rätt saker sett till vad partiet behöver för att profilera sig på effektivaste sätt inför valet 2022. Det handlar om frågor som ligger nära många väljare med låga eller medelstora inkomster.

-Förstärkning av äldreomsorgen och sjukvården.

-Fler och billigare bostäder.

-Höjda pensioner till de som har det sämst ställt.

-Satsningar på sjukförsäkringen.

Fokus på vissa frågor

Det innebär samtidigt att partiet inte har profilerat andra frågor lika mycket då man inte kan lyfta fram alla saker lika mycket på en och samma gång. Klimatet har pekats ut som en sådan fråga enligt interna kritiker. Det är en sanning med modifikation. Under industriturnén har Nooshi lyft fram klimatfrågan gång på gång och markerat att klimatomställningen kan skapa många nya jobb.

Klimatet och SD

Men när det gäller som enskild sakfråga lyfte Jonas Sjöstedt fram klimatet väldigt ofta – vilket ger Nooshi bra argument för att lyfta fram andra frågor eftersom väljarna redan vet om att V har en omfattande klimatpolitik.

En annan strategiskt smart inriktning är att inte lägga allt för mycket krut på att kritisera SD. Vänstern står mycket långt ifrån SD i en lång rad frågor – och det vet väljarna redan om.

Når ut med sakpolitiken

Centern och Miljöpartiet är två av de partier som oftast är i konflikt med SD i debatten och det har både fördelar och nackdelar för partierna rent kommunikativt.

Det upptar en stor del av medias fokus vilket gör att respektive partis övriga politik till mindre andel når ut till väljarna. V har lyckats mycket bra med att få ut sin sakpolitik.

Förlossningsavdelning

Nooshis industriturné passar perfekt in i partiets sakpolitik när det gäller att skapa bättre välfärd och bättre ekonomiska villkor för låg- och medelinkomsttagare, anställda inom yrken med påtaglig fysisk belastning som till exempel vissa industrier och sjukvården.

Hon har även hunnit med att träffa personal vid Södersjukhusets förlossningsavdelning i november.

V:s stora utmaning

Vänsterns stora utmaning i svensk politik är att accepteras av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet för att kunna ingå i regeringsunderlaget i valet 2022. Och i praktiken handlar det mest om Centern eftersom S och MP sannolikt inte har några större problem att samarbete med Vänstern – de har gjort det förut. Senast mandatperioden 2014 – 2018 då de tre partierna hade ett omfattande budgetsamarbete.

2014 – 2018 visar vägen

Det är inte omöjligt att det budgetsamarbetet kan utgöra grund för partiets konkretisering av vad en framtida samverkan med C kan innebära.

Under Jonas Sjöstedts (V) tid fanns det en flik på V:s webbsida med alla reformer partiet fick igenom i budgetsamarbetet med S-MP:

▪10 miljarder till skola & sjukvård

▪Förlossningsvården

▪Miljardsatsning på äldreomsorgen

▪Avgiftsfri mammografi

▪Ungas psykiska hälsa

▪Avgiftsfri tandvård till 23 år

▪Sommarlovsstöd för låginkomstbarn

▪Satsning primärvården

▪Avgiftsfria vårdbesök för 85+

▪Fler anställda på fritids

▪Kollektivtrafik i landsbygd

Det är några av de saker som stod på listan. Det är satsningar som inte bara Centern sannolikt är positiva till utan i stort sett alla åtta partier mer eller mindre. Det är ingen lista som skrämmer Centerns väljare.

Det är snarare den så kallade inkomstsidan i budgeten som kan vara en stötesten, det vill säga eventuella skattehöjningar.

Behöver tonas ned

Samtidigt skulle ett närmande till Centern sannolikt underlättas av att Vänsterpartiet även tittar på vad i partiets program och politik som behöver tonas ned och kanske rent av ändras. V-beskedet 2019 om att i plattformen inför EU-valet inte längre ha med kravet om att lämna EU är ett sådant exempel som underlättar samverkan med andra partier.

Foto: Nooshi Dadgostar FB


Klassisk klädkedja i konkurs – efter 40 år i Sverige

2024 07 10

En av de mer etablerade klädkedjorna i Sverige tvingas kasta in handduken.

Pengarna är slut.

Efter att förra året ha slagit sig för bröstet kring en omstart i Skandinavien blir det istället platt fall för klädkedjan Esprit, som har butiker i stora köpcentrum som Emporia, Täby centrum och Väla.

Det svenska bolaget Esprit Sweden går nu i konkurs, rapporterar Market med hänvisning till Bolagsverket.

Beskedet bekräftades i dagarna.

Spiken i kistan

Konkursen är spiken i kistan för kedjan, som funnits i Sverige sedan 1980-talet.

Under våren stängde bolaget sina butiker i Nordstan och på Frölunda torg i Göteborg. Dessutom kursade ett av de två kvarvarande svenska franschisebolagen.

Den sista finns kvar i Linköping, där lagret sålts ut på rea.

– Det är ingen rörelse som kan fortsätta, sade konkursförvaltaren Kenneth Nilsson till Dagens Handel vid tillfället.

Stängd webbshop

Esprit har länge levt även på sin onlinebutik, men där möts nu svenska kunder av ett meddelande om att hemsidan är stängd.

– Vi kan för närvarande inte behandla nya beställningar och vår webbshop kommer att vara stängd tills vidare, framhåller Esprit och tillägger:

– Vi hoppas kunna vara tillgängliga för dig snart igen. Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss. Om du vill granska statusen för din nuvarande beställning, tänk på att du fortfarande kan logga in på ditt konto.

Kris efter pandemin

Esprit, som drivs av ett tyskt bolag, hamnade i kris under pandemin.

Omsättningen rasade från 143 till 90 miljoner mellan 2021 och 2022, företaget gick med flera miljoner i förlust och var nära konkurs redan då.

– Pandemin resulterade i omfattande tillfälliga butiksstängningar i Europa och Asien, vilket bidrog till att ledningen vidtog åtgärder i form av ett skyddsförfarande då det tyska bolaget försattes i rekonstruktion, framhåller Esprit Sweden AB i årsredovisningen för 2022 enligt sajten Ehandel.

– För Esprit Sweden AB innebar detta att företaget var tvungen att frångå det internprissättningsavtal som satts upp för koncernen och att bolaget fick efterskänka sina fordringar hos det tyska koncernbolaget.

Totalt stänger nu fyra butiker i Täby, Nacka, Malmö och Helsingborg vilket påverkar ett 30-tal anställda.

Foto: Väla

Text: Redaktionen


Sverige har fått nog – vill införa nytt förbud för alla bilägare

2024 07 09

Över 80 procent av Sveriges kommuner vill se ett nytt förbud för landets bilägare.

Drygt hälften av alla biltvättar i Sverige sker på gatan.

Helt ohållbart, enligt kommunerna i landet, som anser att beteendet behöver försvinna genom lagstiftning.

Det visar en ny rapport från organisationen Hållbar biltvätt.

Inställningen backas även upp av en stor del av svenska folket – där sex av tio svenskar enligt samma rapport helt vill förbjuda att tvätta bilen hemma.

– Det är glädjande att fler vill se ett förbud mot hemmatvättande, säger Robert Dimmlich, initiativtagare till Hållbar biltvätt och vd för Organisationen Sveriges Servicestationer, i en kommentar.

Stor ökning

Att 58 procent av svenskarna säger ja till ett förbud är en stor ökning.

Motsvarande siffra för fyra år sedan var blott 40 procent.

Robert Dimmlich pekar på att 1 000 ton olja och 50 ton tungmetaller årligen rinner ut i Sveriges sjöar, hav och vattendrag som följd av biltvättar på gatan och att budskapet börjar gå hem.

– Vi försöker på många olika sätt att informera om miljöfarorna och lyfta goda exempel i form av Årets Biltvättarkommun, men kanske behövs det ett förbud för att få bukt med problemet på riktigt, säger han.

Kräver fler anläggningar

Det finns dock stora skillnader mellan stad och landsbygd. Andelen som vill se ett förbud är färre i mindre orter.

I Stockholm anser 40 procent att ett totalförbud mot biltvätt på gatan bör införas, medan motsvarande siffra för landsbygdsbor parkerar på 29 procent.

– För att fler ska sluta tvätta bilen på gatan måste tillgängligheten till godkända biltvättsanläggningar bli bättre, säger Robert Dimmlich och tillägger:

– På en godkänd biltvätt samlas tungmetaller upp i reningsverk där de tas omhand på ett säkert sätt i stället för att förorena vår natur. Det ska vara lätt att tvätta rätt.

30 miljoner biltvättar årligen

Enligt siffror från Stora Biltvättsrapporten 2024 från Hållbar biltvätt genomförs över 30 miljoner biltvättar i Sverige varje år. 

– I Sverige är vi duktiga på att göra miljösmarta val och agera med miljöförnuft. Vi är ett föredöme när det gäller att panta och att återvinna. Medvetenheten om att textilier konsumerar stora mängder vatten är hög, framhåller Robert Dimmlich. 

– Men det ofta bortglömda miljöbeteendet är biltvätt på gatan, en fråga som länge fått stå i skuggan av de större miljöfrågorna. Biltvättande hemma är dessutom romantiserat i media och ofta ett accepterat beteende även hos grannar.

Foto: E. Mclean

Text: Redaktionen