VÄNSTERPARTIET: Så kan vi förbättra förlossningsvården

2022 03 11

Rejäla satsningar på Sveriges förlossningsvård  behöver ske så snabbt som möjligt.

Det menar Vänsterpartiet som nu går fram med sex förslag.

Samtliga förslag

  • En barnmorska för varje förlossning
  • Anställ fler barnmorskor till bättre villkor
  • Kortare arbetstid i förlossningsvården
  • Uppvärdera undersköterskorna – de är livsviktiga i förlossningsvården
  • Behöver man tolk så ska det finnas
  • Man ska kunna föda så nära sitt hem som möjligt – i hela landet

Vinstdrivande företag ska inte bedriva verksamhet

För Vänsterpartiet är det viktigt att vinstsyftande företag inte bedriver verksamhet med skattemedel i sjukvården. Det framhäver partiledare Nooshi Dadgostar till Aftonbladet.

– När den skattefinansierade vården öppnats upp för privata intressen sker satsningar där det går att göra störst vinst, inte störst nytta, medan till exempel förlossningsvården går med underskott för att den anses mindre produktiv,  poängterar hon.

Har inte prioriterats

Nooshi Dadgostar menar att politikerna behöver tänka om och lägga större vikt vid gravida kvinnor och deras möjligheter.

– I grunden handlar förlossningskrisen inte om att det fattas resurser. Det handlar om vanskött politik som inte prioriterat förlossningsvården, de gravida kvinnorna och de nyfödda.

◾FAKTA: Förlossningskrisen

Brist i alla regioner

  • 2022 års rapport från Socialstyrelsen visar att samtliga regioner redovisade brist på barnmorska, specialistsjuksköterska, läkare med specialistkompetens och röntgensjuksköterska. De främsta orsakerna till personalbristen uppgavs vara för få utbildade, hög konkurrens från andra arbetsgivare och pensionsavgångar.

Långvarig kris

  • Tillgången till personal skiljer sig mellan olika delar av landet, men även inom regionerna, både geografiskt och mellan olika verksamheter. Samtidigt har tillgången på legitimerad och sysselsatt personal förändrats relativt lite mellan 2015 och 2019 för majoriteten av legitimationsyrkena inom hälso- och sjukvården.

Över internationellt snitt

  • Utifrån ett internationellt perspektiv var tillgången på läkare och sjuksköterskor relativt god 2019. Bland OECD-länderna var det genomsnittliga antalet sjuksköterskor 8,8 per 1 000 invånare, motsvarande antal i Sverige var 10,9. Antalet läkare var i genomsnitt 3,6 per 1 000 invånare och motsvarande antal i Sverige var 4,3 per 1 000 invånare.   
  • Källa: Socialstyrelsen

Foto: Vänsterpartiet

Text: Redaktionen