VAL 2022: Kräver krafttag mot omstridd religiös metod

2022 05 31

Liberalerna vill kriminalisera så kallad omvändelseterapi som syftar till att omvända hbtqi-personer från sin sexuella läggning eller könsidentitet. 

En granskning av Aftonbladet visar att flera frikyrkor i Sverige erbjuder omvändelseterapi till hbtqi-personer.

– Vi tycker det är fel. Alltså inte homosexualiteten som fenomen, men att leva ut det, säger en pingstpastor till tidningen.

Samma kyrkor får miljoner i statsbidrag. Pingstkyrkan får sammanlagt drygt 11 miljoner i bidrag från staten, rapporterar Aftonbladet.

Vill se hårda tag

Liberalerna har länge drivit på för en kriminalisering av fenomenet.

Tillsammans med Moderaterna, och Centerpartiet är de överens om att omvändelseterapi ska räknas som ett brott.

– Det hör inte hemma ett jämställt Sverige. Inte en skattekrona ska gå till att "bota" hbtqi-personer. Liberalerna har länge kämpat för att omvändelseterapi ska kriminaliseras. Nu måste regeringen följa efter. Annars fortsätter man svika hbtqi-personer, kommenterar riksdagsledamoten Robert Hannah (L).

Lagstiftningen räcker inte till

Enligt Moderaternas rättspolitiske talesperson Johan Forssell kan omvändelseterapi utgöra olaga tvång, något som i dag är brottsligt.

Men nuvarande lagstiftning räcker inte till, enligt Johan Forsell.

– Vi tycker att det ska vara ett förbud. Sverige ska vara ett tolerant land, där sådana här dumheter helt enkelt inte ska ske, säger han till SR Ekot.

Utbrett fenomen

Enligt Moderaternas riksdagsledamot är fenomenet mer utbrett än vad gemene man tror.

–  Det är vanligare än vi vill att det ska vara, och vi tycker oss se tecken på att det har ökat i omfattning på senare år, säger Johan Forssell till SR.

Fakta omvändelseterapi

  • Det saknas i dag en tydlig definition av ordet omvändelseterapi och flera aktörer tolkar begreppet mer snävt än vad som beskrivs i regeringsuppdraget.
  • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har därför valt att i stället använda begreppet omvändelseförsök med definitionen ”försök att få någon att förändra, permanent dölja eller avstå från att leva i enlighet med sin sexuella läggning eller könsidentitet eller uttrycka kön på det sätt personen själv vill”.
  • Hittills har bland annat Tyskland, Malta och Albanien infört förbud mot så kallad omvändningsterapi av hbtq-personer.
  • Experter inom psykolog, psykiatri och medicin runt om i världen fördömer metoderna och nyligen krävde flera kända artister i Storbritannien att landet ska införa ett förbud.
  • Källa: MUCF

Foto: P. Lima

Text: Redaktionen