VAL 2022: Vill förbjuda fossilbilar i Stockholms innerstad

2022 06 10

Miljöpartiet vill förbjuda fossilbilar och inrätta en elbilzon i centrala Stockholm.

Partiet presenterar sitt nya förslag i ett pressmeddelande.

– Världen befinner sig i ett klimatnödläge och klimatmålen måste vässas. Genom att fasa ut bensin- och dieselbilarna kan vi halvera klimatutsläppen i Stockholm. På köpet får vi en stad med friskare luft, som är härligare att bo och växa upp i, säger Gabrielle Gjerswold (MP), kandidat till Stockholms kommunfullmäktige.

Efter valet

Om förslaget blir verklighet betyder det att fossilbilarna kan portas – redan nästa mandatperiod.

 Miljöpartiet vill att elbilszonen ska finnas på plats senast år 2026.

– Vi vill bygga en stad som domineras av folkliv, istället för motorbuller och parkeringar. En elbilszon i city och Gamla stan är ett första steg på vägen dit. Det är ett viktigt förslag för att skydda våra barns lungor och för att sänka koldioxidutsläppen, säger Lars Strömgren (MP), kandidat till Stockholms kommunfullmäktige.

Från norr till söder

MP föreslår att elbilszonen ramas in av Tegnergatan i norr, Birger Jarlsgatan i öst, Slussen i syd och Klara sjö i väst.

– En elbilszon i city och Gamla stan skulle påverka en stor del av trafiken i innerstan. På sikt är vi förstås beredda att gå ännu längre, och utvidga elbilszonen till fler stadsdelar, säger Gabrielle Gjerswold.

Riskerar böter

Partiet framhäver att elbilszonen ska fungera på samma sätt som de miljözoner som finns i dag. Den som kör in med en otillåten bil i elbilszonen kommer att riskera böter.

– Alla som vill fortsätta köra bil i city och Gamla stan kommer att behöva ställa om till el. Samtidigt vill vi förstås att så få som möjligt i Stockholm ska känna ett behov av att äga en egen bil. Därför vill vi göra det ännu enklare att promenera, cykla, åka buss eller gå med i en bilpool, säger Lars Strömgren.

Foto: E. Garrido

Text: Redaktionen