VAL 2022: Styrkebesked för tre partier

2022 01 04

Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna har ett starkt utgångsläge inför valåret som nu inletts.

Det framgår i Demoskops nya undersökning av vilka sakfrågor som väljarna anser är viktigast just nu samt framförallt vilka partier som enligt väljarna har bäst politik på de olika sakfrågorna.

Väljarna rankar

Här är de fem sakfrågor som väljarna rankar allra högst för närvarande enligt Demoskops nya mätning som presenteras i Aftonbladet. Värdet avser andelen väljare som anser att det är en av de tre viktigaste sakfrågorna. Inom parentes ses förändringen i procentenheter jämfört med förra månaden.

Viktigaste sakfrågorna

▪1, Lag och ordning, 31 % (-2)

▪2, Miljö och klimat, 16 % (+1)

▪3, Vården 14 %, (+4)

▪4, Invandring, 13 % (-2)

▪5, Integration, 8 % (-1)

Sjukvården och Lag och ordning

Vården ökar mest i betydelse och är den av sakfrågorna som även ökar i placering då den klättrar från plats 4 till plats 3 i listan. I mätningar hos andra mätbolag ligger vården ofta ännu högre och i SVT Valus stora mätning på valdagen 2018 låg sjukvården i topp på 56 %, före lag och ordning som låg först på femte plats på 45 %.

Bästa politik inom respektive sakfråga

Minst lika viktigt är vilka partier som har den bästa politiken inom respektive sakfråga och där har nu Kristdemokraterna och Vänsterpartiet tappat.

Här följer Demoskopmätningens resultat för de 12 undersökta sakfrågorna.

🔵 Moderaterna – Bäst på 5 frågor (- 1 st)

▪Sveriges ekonomi

▪Jobben

▪Miljö och klimat

▪Försvaret

▪Företagande

🔴 Socialdemokraterna – Bäst på 4 frågor (+3 st)

▪Vården (tidigare KD)

▪Skola och barnomsorg

▪Äldreomsorg (tidigare KD)

▪Jämställdhet (tidigare V)

🟡 Sverigedemokraterna – Bäst på 3 frågor (+1 st)

▪Invandring

▪Integration

▪Lag och ordning (tidigare M)

ANALYS

Mätningen är viktig eftersom partierna har stora möjligheter att profilera sig på specifika frågor i en valkampanj. Det är lätt för många väljare att fokusera på ett begränsat antal frågor, till exempel 2-3 frågor och sedan välja det parti man anser är bäst på just den frågan.

Viktigt i valspurten

Det har funnits val då ekonomin dominerat totalt och det har funnits andra val då miljön eller sjukvården varit en dominerande fråga. Invandringen eller brottsligheten är andra centrala frågor med potential att fälla avgörandet för en hel del väljare i en valkampanj.

Därför är det viktigt att granska vilka fem frågor som finns på topplistan ovan och man kan bland annat se att Skolan inte finns med.

För tre av partierna är mätningen ett glatt besked.

Socialdemokraterna ökar brett

Från att endast ha varit bästa parti, i väljarna ögon, i en enda sakfråga har man nu norpat åt sig fyra sakfrågor. Det är en kraftig uppgång som kan kopplas till nya partiledaren tillika nya statsministern Magdalena Anderssons (S) popularitet. Hon är en starkare partiledare än Stefan Löven.

Samtidigt innebär S framgångar i mätningen dåliga nyheter för både KD och V som inte längre är bäst på någon sakfråga i mätningen.

Moderaterna bäst i flest frågor

För statsministerkandidaten Ulf Kristersson parti är mätningen också ett starkt besked. Visserligen tappar Moderaterna en fråga till SD men man dominerar inom de viktiga frågorna Ekonomi och Jobb och har dessutom sett till att Miljöpartiet inte längre är bästa parti på Miljö och klimat.

Mätningen utgör ett starkt utgångsläge för Moderaterna inför valåret.

Sverigedemokraterna kan fira

Det tredje partiet som har anledning att fira är SD som lyckas med två viktiga politiska konststycken. Dels har SD tagit över som bästa parti i den allra viktigaste frågan enligt mätningen – Lag och ordning. Dels finns alla SD:s tre sakfrågor på 5-i-topp-listan.

Kämpigt för V, C, KD, MP och L

För alla de andra fem partierna är mätningen dyster läsning. Att inte vara bäst i en enda fråga är ett svaghetstecken inför valåret och nu kan man vänta sig att Vänstern, Centern, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna lägger in en extra växel för att profilera sig inom sina favoritfrågor.

Men det är minst lika viktigt för partierna att tänka igenom om de har några frågor där de är extra svaga och där de kan tappa väljare om de anses ha en alltför orealistisk eller impopulär politik.

Läs hela mätningen här i Aftonbladet.