VAL 2022: Stora skillnader i hur kvinnor och män röstar

2022 06 30

Hade enbart kvinnor eller män fått rösta hade valresultaten sett väldigt olika ut.

Idag presenterade SVT/Novus en ny opinionsmätning. Där konstaterades bland annat att Liberalerna fortsätter rida på framgångsvågen och att Moderaterna tappar.

Men en annan intressant aspekt av undersökningen är att det kartlagts hur valresultatet egentligen skulle se ut – om enbart kvinnor respektive män skulle rösta om det vore val idag.

S dominerar bland kvinnor

Flera stora skillnader sticker ut när kvinnor och mäns partisympatier jämförs.

En av de största består i att 40,9 procent av kvinnorna röstar på Socialdemokraterna – medan partiet enbart lockar 22,9 procent av männens röster.

Svagt kvinnostöd för SD

Även för Sverigedemokraterna är skillnaden mellan könen anmärkningsvärd. Partiet har oerhört svårt att locka kvinnliga röster och samlar enbart ihop 9,3 procent bland kvinnorna.

Hos männen är partiet betydligt starkare – 25,3 procent av männen skulle rösta på SD om det vore val idag, enligt SVT.

Manliga väljare skickar ut MP

En annan noterbar skillnad är att Miljöpartiet inte hade klarat sig kvar i riksdagen om manliga väljare får bestämma.

Det hade det däremot gjort om det enbart vore kvinnor som gick till val, då partiet parkerar på 4,4 procent av kvinnornas röster.

Män litar på M och D

Liknande tendenser mättes i en opinionsmätning från Sifo som kartlade partiernas förtroende hos väljarna i svåra ekonomiska tider. 

Även i den frågan drogs kvinnorna i större utsträckning till Socialdemokraterna, medan männen litar mer på Moderaterna och Sverigedemokraterna.

– Vi ser att skillnaden mellan hur kvinnor och män röstar ökar dramatiskt, och det spiller över i det här, säger statsvetaren Magnus Blomgren till TV4.

Ökad polarisering

Enligt Statistiska centralbyrån har glappet mellan kvinnliga och manliga väljare ökat under de senaste decennierna.

– Om vi istället studerar partisympatierna för kvinnor och män över tid, kan vi se att polariseringen av politiska åsikter under de senaste 50 åren har ökat mellan könen, säger Mikaela Järnbert, statistiker, i ett pressmeddelande från SCB 2021.

Valresultatet för respektive kön

Siffrorna anges i procent.

Valresultatet om kvinnor röstar:

🔴Vänsterpartiet                  10,2      
🔴Socialdemokraterna      40,9       
🟢Miljöpartiet                          4,4      
🟢Centern                                  5,7       
🔵Liberalerna                           4,8       
🔵Moderaterna                     17,5      
🔵Kristdemokraterna           6,0      
🔵Sverigedemokraterna     9,3
 

Valresultatet om män röstar:

🔴Vänsterpartiet                   7,3      
🔴Socialdemokraterna     22,9       
🟢Miljöpartiet                          2,7      
🟢Centern                                  5,1       
🔵Liberalerna                           5,3       
🔵Moderaterna                     21,7      
🔵Kristdemokraterna           7,2      
🔵Sverigedemokraterna  25,3
 
Källa: SVT/Novus
 
Foto: K. Hanlon
Text: Redaktionen