VAL 2022: Stora skillnader i hur kvinnor och män röstar

2022 06 30

Hade enbart kvinnor eller män fått rösta hade valresultaten sett väldigt olika ut.

Idag presenterade SVT/Novus en ny opinionsmätning. Där konstaterades bland annat att Liberalerna fortsätter rida på framgångsvågen och att Moderaterna tappar.

Men en annan intressant aspekt av undersökningen är att det kartlagts hur valresultatet egentligen skulle se ut – om enbart kvinnor respektive män skulle rösta om det vore val idag.

S dominerar bland kvinnor

Flera stora skillnader sticker ut när kvinnor och mäns partisympatier jämförs.

En av de största består i att 40,9 procent av kvinnorna röstar på Socialdemokraterna – medan partiet enbart lockar 22,9 procent av männens röster.

Svagt kvinnostöd för SD

Även för Sverigedemokraterna är skillnaden mellan könen anmärkningsvärd. Partiet har oerhört svårt att locka kvinnliga röster och samlar enbart ihop 9,3 procent bland kvinnorna.

Hos männen är partiet betydligt starkare – 25,3 procent av männen skulle rösta på SD om det vore val idag, enligt SVT.

Manliga väljare skickar ut MP

En annan noterbar skillnad är att Miljöpartiet inte hade klarat sig kvar i riksdagen om manliga väljare får bestämma.

Det hade det däremot gjort om det enbart vore kvinnor som gick till val, då partiet parkerar på 4,4 procent av kvinnornas röster.

Män litar på M och D

Liknande tendenser mättes i en opinionsmätning från Sifo som kartlade partiernas förtroende hos väljarna i svåra ekonomiska tider. 

Även i den frågan drogs kvinnorna i större utsträckning till Socialdemokraterna, medan männen litar mer på Moderaterna och Sverigedemokraterna.

– Vi ser att skillnaden mellan hur kvinnor och män röstar ökar dramatiskt, och det spiller över i det här, säger statsvetaren Magnus Blomgren till TV4.

Ökad polarisering

Enligt Statistiska centralbyrån har glappet mellan kvinnliga och manliga väljare ökat under de senaste decennierna.

– Om vi istället studerar partisympatierna för kvinnor och män över tid, kan vi se att polariseringen av politiska åsikter under de senaste 50 åren har ökat mellan könen, säger Mikaela Järnbert, statistiker, i ett pressmeddelande från SCB 2021.

Valresultatet för respektive kön

Siffrorna anges i procent.

Valresultatet om kvinnor röstar:

🔴Vänsterpartiet                  10,2      
🔴Socialdemokraterna      40,9       
🟢Miljöpartiet                          4,4      
🟢Centern                                  5,7       
🔵Liberalerna                           4,8       
🔵Moderaterna                     17,5      
🔵Kristdemokraterna           6,0      
🔵Sverigedemokraterna     9,3
 

Valresultatet om män röstar:

🔴Vänsterpartiet                   7,3      
🔴Socialdemokraterna     22,9       
🟢Miljöpartiet                          2,7      
🟢Centern                                  5,1       
🔵Liberalerna                           5,3       
🔵Moderaterna                     21,7      
🔵Kristdemokraterna           7,2      
🔵Sverigedemokraterna  25,3
 
Källa: SVT/Novus
 
Foto: K. Hanlon
Text: Redaktionen
     

Ny lag börjar gälla i dag lördag – påverkar elbilsägare

2024 04 13

Från och med i dag förenklas betalningen vid laddstationer.

EU-parlamentet fattade beslut om den nya lagen redan sommaren 2023, och på lördagen börjar den gälla.

Nu ska betalningen vid laddstationer förenklas.

Detta genom att införa krav på att erbjuda kortbetalning vid alla nya laddplatser.

Det rapporterar Teknikens värld.

Blir mer tillgängligt

Syftet med lagförändringen är att göra laddning för elbilar mer tillgängligt för alla.

Det hela innebär att det inte längre kommer ställas krav på registrering, brickor eller speciella kort.

Från och med den 13 april måste alla nyinstallerade laddstationer erbjuda alternativet kortbetalning.

Har ställts krav

Under en längre tid har konsumenter ställt krav på att förenkla elbilsägande på olika sätt för att skynda på utvecklingen vad gäller elektrifieringen av fordonsflottan.

Just laddningen är en av de saker som man har menat varit underprioriterat.

De som har elbil vill i högre utsträckning se att tillgängligheten vad gäller laddstationer över hela landet måste förbättras.

Detta som en delåtgärd i arbetet med elektrifieringen av samhället.

Elektrifieringen viktig

Regeringen vill satsa på utbyggnaden av laddinfrastrukuren.

– Elektrifieringen av transportsektorn är central för att Sveriges klimatmål och åtaganden inom EU ska nås, framhöll regeringen i höstas.

– Därför satsar regeringen nu på laddinfrastruktur för både lätta och tunga fordon för att skapa förutsättningar för elektrifierade vägtransporter.

– En omfattande och snabb elektrifiering av vägtransporterna krävs för att transportsektorn ska kunna nå i princip noll utsläpp av växthusgaser. 

– För elbilar behöver det finnas tillgång till publik och icke-publik laddning i hela landet, för invånare i allt från gles- och landsbygd till städer.

“Av yttersta vikt”

Ebba Busch är en som har tryckt på vikten av utbyggnaden.

– Vi behöver ersätta fossila transporter och minska hushållens transportkostnader, det är av yttersta vikt för Sveriges konkurrenskraft och den gröna omställningen, har hon sagt.

Foto: My Energy

Text: Redaktionen


Råttkaos väntas i svensk stad på torsdag – “Kommer vara påtagligt”

2024 04 14

En kommande strejk kan vara på väg att ställa till det rejält i Skåne.

Det handlar om fackförbundet Kommunals krav på SKR om förbättringar gällande bland annat lönevillkor och regler för dygnsvila.

På torsdag nästa vecka lär medlemmarna gå ut i strejk.

Det handlar om över 5 000 medlemmar på 750 arbetsplatser runt om i landet.

Fruktar kaos

Strejken berör flera olika områden.

Bland annat renhållningsarbetare, där nästan alla renhållningsarbetare i Lund ingår i varslet.

Därför fruktar nu staden råttkaos och överfulla soptunnor i och med strejken.

Det rapporterar TV4.

“Kommer bli påtagligt”

Andra yrkesgrupper som berörs är bland annat lokalvårdare och måltidspersonal.

Just renhållningsarbetarnas deltagande i strejken väntas leda till obehagliga utmaningar.

– Det kommer ju att bli överfulla tunnor. Vi ser råttor varje dag, så det är något som kommer att bli påtagligt om det blir strejk, säger Nicklas Kryger som arbetar med saken i staden, till TV4.

Har krävt ordning

Fackförbundet kommunal framhåller att strejken kommer att utbryta om parterna inte kommer överens.

– Kommunal har i årets avtalsförhandlingar bland annat krävt ordning och reda i löneprocesserna, där Kommunal menar att ett skriftlighetskrav vid lönesättning och utbetalning av ny lön i tid, borde vara rena hygienfaktorer i Sveriges största kollektivavtal. Vilket motparten inte velat tillmötesgå, förklarar fackförbundet.

– Kommunal har även krävt att ett helhetsgrepp tas för att skapa hållbara arbetstider, samt förbättringar i dygnsviloregleringarna för bland annat räddningstjänst och LSS-verksamhet. Villkor som motparten i stället vill försämra.  

“Rimliga krav”

Vidare menar man att det inte rör sig om någonting taget ur luften.

– Medlemmarna i Kommunal kräver inga fantasier. Vi har haft rimliga krav. I en svår ekonomisk tid tar vi ansvar för att få ner inflationen och inte bära in yrkanden som är kostnadsdrivande. SKR och Sobona har ändå inte kunnat gå oss till mötes, säger Malin Ragnegård, ordförande Kommunal.

Foto: J. Cotten

Text: Redaktionen