VAL 2022: Skandalrisken extra stor för Magdalena Andersson (S)

2022 01 09

Den efterlysta städerskan är ingen skandal för S-ledaren utan för någon annan – se nedan vem – men incidenten påminner om Magdalena Anderssons (S) stora skandalrisk. Och om en naivitet avseende rikets säkerhet.

Det var strax före jul som polisen larmades till statsminister Magdalena Anderssons (S) villa utanför Stockholm, enligt Expressen.

Efterlyst

En städfirma hade utlöst statsministerfamiljens inbrottslarm av misstag och när polisen kom fram uppdagades en 25-årig kvinnlig städerska utan uppehållstillstånd som vistades olagligt i Sverige då hon var avvisad och efterlyst.

Inget kollektivavtal

Själva efterlysning beror just på att hon avvisats och måste lämna landet. Hon finns nu i Migrationsverkets förvar enligt DN och enligt Expressen saknade städföretaget dessutom kollektivavtal.

Oseriös aktör

Statsminister Magdalena Andersson  (S) med stab har meddelat följande till media:

◾Magdalena Andersson (S) har avslutat alla kontakter med städfirman.

◾Städföretaget har vid flera tillfällen svarat ja på att de har kollektivavtal.

◾Statsministern förutsätter att ansvariga myndigheter går till botten med händelsen och klarlägger vad som skett.

◾Magdalena Andersson är noga med att det ska vara ordning och redan men även de som vill göra rätt för sig kan råka ut för oseriösa aktörer vilket visar att ännu fler politiska åtgärder för att motverka fusk behövs, uppger staben.

Har inte brutit mot regler

Skatteverket uppger för DN att S-ledaren inte brutit mot några regler. Och inte heller städföretaget behöver ha gjort det om de har anlitat städare från ett annat företag med F-skattesedel som anlitat svart arbetskraft, enligt Expressen.

ANALYS

Händelsen har fått stor uppmärksamhet och framförallt tre saker kan konstateras.

1 – Ingen direkt skandal för Magdalena Andersson (S)

Statsministern måste – precis som medelsvensson – borde kunna utgå ifrån att ett företag som man anlitar för köp av varor eller tjänster följer lagar och regler och har godkända anställda.

Det åligger inte konsumenten att granska detta utan den uppgiften ligger på myndigheterna och den som har begått brott i dylika fall är företaget – inte köparen.

Just i detta specifika fall kan det dock vara så att även företaget gjort rätt och att brottet ligger hos till exempel underleverantörer.

Däremot borde man som statsminister och finansminister vara på det säkra med att man anlitar företag som har kollektivavtal. På den punkten har hon inte lyckats.

2 – Extra stor skandalrisk för S-ledaren

Lagom till valåret har inletts så har Socialdemokraterna gått upp som en raket i opinionen. Lyftet är enormt – i senaste Ipsosmätningen slog S till med högsta resultatet på 1,5 år och lyfte med hela 3,5 procentenheter.

Och i Sifo har Socialdemokraterna lyft med hela 7,0 procentenheter sedan i augusti – från 24,1 till 31,1 i decembermätningen.

Det som är extra värdefullt för S i Sifomätningarna är att man även tagit väljare från Moderaterna enligt Sifos opinionschef.

Handlar om ny partiledare

Socialdemokraterna har dock inte lagt om sin politik utan det handlar om en ny partiledare och det ger i regel alltid ett lyft som emellertid ofta kan avta efter en tid. Men det kan inte uteslutas att hela eller åtminstone dela av lyftet består.

Hennes popularitet har lyft partiet

Magdalena Andersson har en tuffare retorik än den beskedlige företrädaren Stefan Löfven och hennes besked om stramare tag avseende brottsligheten och fler utvisningar lär bidra till partiets ökade popularitet.

Att S lyft till stor del kan kopplas till den nya partiledaren gör också att partiet är extra beroende av just partiledaren, hennes popularitet och rykte. Det är främst partiets partiledare som ökat i popularitet och partiets popularitet har ökat som en följdeffekt.

Tillsammans med KD

Om hon skulle drabbas av en skandal så riskerar partiet att tappa rejält i opinionen vilket i förlängningen kan leda till att M-KD-SD-L-sidan vinner valet istället.

Väldigt mycket står alltså på spel. Som jag redovisade i ett TV-inslag i TV 4 före jul är partiledarnas skandalrisk – det vill säga den risknivå ett parti löper om just deras partledare hamnar i en skandal – extra stor för just S, tillsammans med KD.

3 – Naivt och olämpligt

Den slutsats man kan dra rent allmänt av händelsen med den efterlysta städerskan är potentiellt mycket allvarlig. Det handlar om säkerhetsrisker för Sveriges statsminister och Sverige som land.

En statsminister och en utrikesminister har redan mördats och det behöver självklart göras noggranna kontroller av okända personer som tillåts röra sig i statsministerns bostad.

Att händelsen är potentiellt allvarlig beror på att statsministern redan hade flyttat från villan när händelsen inträffade. Och det är inte klarlagt om städfirman även var anlitad innan flytten.

Hade redan flyttat

På den punkten är det potentiellt naivt hanterat och det är bekymrande att Säpo och Regeringskansliet inte kan ge en gemensam bild av vem som bär ansvaret för. Men det ligger inte hos statsministern. Att de har olika bild indikerar att även om städningen skedde efter flytten så finns det ingen tydlig ansvarsrutin för granskning av inhyrd städpersonal i statsministerns bostad.

Brister hos statsministerns stab

Dock kan man konstatera att statsministerns stab brast när det gällde förhandskontrollen av ministrarna. Av de tre ministerhändelserna – påstått heilande, felaktig anklagelse om sexuellt ofredande samt obetalda fakturor som gått till Kronofogden – så pekar en av dem på en klar brist hos Magdalena Anderssons (S) stab.

Och det är kronofogdefrågan. Att en minister inte har räkningar hos Kronofogden borde ingå i den standardmall som granskas av statsministerkandidatens, och därefter den nyvalda statsministerns, stab.

Naivt rörande Sveriges säkerhet

Där brast man. Oavsett om bristen denna gång ligger hos statsministerns stab, Säpo eller någon annan myndighet, så karaktäriseras den allvarliga händelsen med den efterlysta städerskan av naivitet när det gäller rikets säkerhet.

Som Moderaterna har lyft så finns det alltid en risk att främmande makt använder sig av exempelvis efterlysta personer för att pressa dem att genomföra farliga handlingar. Och vi lever tyvärr i en värld med betydande risker.

Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet


Stor prisförändring på snus och cigaretter

2024 06 19

Priset på snus och cigaretter förändras.

Skatten på tobak kommer att förändras från och med i höst.

Det har riksdagen nu beslutat.

Tanken med förändringen är att skillnaden mellan snus och cigaretter ska återspeglas.

Cigaretter är betydligt farligare än snus, och det bör märkas i en större skillnad i beskattningen, anser regeringen, som nu alltså har fått riksdagen med sig.

”Hälsoeffekterna varierar”

Beslutet innebär att skatten på snus kommer att sänkas, rapporterar Expressen.

Samtidigt så kommer skatten på cigaretter att höjas.

Frågan har bland annat drivits av SD.

– Hälsoeffekterna varierar stort mellan snus och exempelvis cigarretter. Det är mot ljuset av detta fullt rimligt att återspegla den skillnaden även i skattepolitiken så att det mer hälsosamma alternativet blir cirka tre kronor billigare, har SD:s ekonomisk-politiske talesperson Oscar Sjöstedt sagt i ett uttalande.

Börja gälla i höst

När det gäller snuset så sänks skatten med 20 procent, uppger tidningen.

Cigaretter, cigariller och röktobak blir däremot dyrare då skatten höjs med 9 procent.

Förslaget röstades igenom i riksdagen under tisdagen.

Förändringen kommer att börja gälla från och med den 1 november i år.

Snusskatten redan lägre

Skatten på snus är redan idag lägre än på cigaretter.

Men Tidöpartierna bedömer alltså att skillnaden bör bli större, så att det mindre hälsofarliga alternativet blir ännu billigare.

Foto: Swedish Match Peter Knutson

Text: Redaktionen


Nytt körkort lanseras i Sverige – första gången någonsin

2024 06 18

Förra veckan meddelade Digg – myndigheten för digital förvaltning – att en statlig e-legitimation ska införas i Sverige.

Den införs 2026 och kommer att vara ett fysiskt plastkort.

– Du lägger kortet mot telefonen, så läses den av trådlöst. Så det innebär att det blir enklare att hjälpa till exempel sin gamla mamma, berättade Lotta Hämäläinen, ansvarig på Digg, för SR Ekot.

Nu kommer ytterligare ett id-besked till svenska folket.

Ett förslag om en digital identitetsplånbok ska beredas i Regeringskansliet.

Det meddelar civilminister Erik Slottner (KD) på måndagen.

– Exempelvis kommer körkort, pass och utbildningsbevis kunna användas på ett säkert sätt i en digital plånbok.

– I stället för att ha körkortet i en plånbok i bakfickan så kommer det vara möjligt att ha det i mobilen. Regeringen välkomnar utredningens slutbetänkande och de förslag som lämnas, säger ministern.

Första gången någonsin

Regeringens besked innebär att det för första gången någonsin kommer bli möjligt att ladda ner sitt körkort digitalt. Därmed följer Sverige övriga nordiska länder. I Finland, Danmark, Norge och Island har det sedan några år tillbaka varit möjligt att ladda ner sitt körkort i mobilen och lämna det fysiska kortet hemma.  

Det är oklart när det digitala körkortet införs i Sverige, men regeringen uppger att förslaget om en digital identitetsplånbok är i "slutbetänkandet". 

Flera funktioner

Beskedet om ett digitalt körkort är en del av EU-kommissionens förslag till ändring av den så kallade eIDAS-förordningen. Förslaget innebär bland annat att varje medlemsstat ska utfärda en europeisk digital identitetsplånbok.

Den digitala identitetsplånboken ska kunna användas i flera fall, till exempel för att:

- använda offentliga tjänster för att t.ex. få personbevis och läkarintyg eller anmäla adressändringar

- öppna bankkonto

- göra sin inkomstdeklaration

- söka till universitet och högskolor i hemlandet eller i ett annat EU-land

- spara läkemedelsrecept som kan användas i ett annat EU-land

- styrka sin ålder

- hyra en bil med hjälp av ett digitalt körkort

- checka in på ett hotell.

Foto: W. Kei

Text: Redaktionen