VAL 2022: Skandalrisken extra stor för Magdalena Andersson (S)

2022 01 09

Den efterlysta städerskan är ingen skandal för S-ledaren utan för någon annan – se nedan vem – men incidenten påminner om Magdalena Anderssons (S) stora skandalrisk. Och om en naivitet avseende rikets säkerhet.

Det var strax före jul som polisen larmades till statsminister Magdalena Anderssons (S) villa utanför Stockholm, enligt Expressen.

Efterlyst

En städfirma hade utlöst statsministerfamiljens inbrottslarm av misstag och när polisen kom fram uppdagades en 25-årig kvinnlig städerska utan uppehållstillstånd som vistades olagligt i Sverige då hon var avvisad och efterlyst.

Inget kollektivavtal

Själva efterlysning beror just på att hon avvisats och måste lämna landet. Hon finns nu i Migrationsverkets förvar enligt DN och enligt Expressen saknade städföretaget dessutom kollektivavtal.

Oseriös aktör

Statsminister Magdalena Andersson  (S) med stab har meddelat följande till media:

◾Magdalena Andersson (S) har avslutat alla kontakter med städfirman.

◾Städföretaget har vid flera tillfällen svarat ja på att de har kollektivavtal.

◾Statsministern förutsätter att ansvariga myndigheter går till botten med händelsen och klarlägger vad som skett.

◾Magdalena Andersson är noga med att det ska vara ordning och redan men även de som vill göra rätt för sig kan råka ut för oseriösa aktörer vilket visar att ännu fler politiska åtgärder för att motverka fusk behövs, uppger staben.

Har inte brutit mot regler

Skatteverket uppger för DN att S-ledaren inte brutit mot några regler. Och inte heller städföretaget behöver ha gjort det om de har anlitat städare från ett annat företag med F-skattesedel som anlitat svart arbetskraft, enligt Expressen.

ANALYS

Händelsen har fått stor uppmärksamhet och framförallt tre saker kan konstateras.

1 – Ingen direkt skandal för Magdalena Andersson (S)

Statsministern måste – precis som medelsvensson – borde kunna utgå ifrån att ett företag som man anlitar för köp av varor eller tjänster följer lagar och regler och har godkända anställda.

Det åligger inte konsumenten att granska detta utan den uppgiften ligger på myndigheterna och den som har begått brott i dylika fall är företaget – inte köparen.

Just i detta specifika fall kan det dock vara så att även företaget gjort rätt och att brottet ligger hos till exempel underleverantörer.

Däremot borde man som statsminister och finansminister vara på det säkra med att man anlitar företag som har kollektivavtal. På den punkten har hon inte lyckats.

2 – Extra stor skandalrisk för S-ledaren

Lagom till valåret har inletts så har Socialdemokraterna gått upp som en raket i opinionen. Lyftet är enormt – i senaste Ipsosmätningen slog S till med högsta resultatet på 1,5 år och lyfte med hela 3,5 procentenheter.

Och i Sifo har Socialdemokraterna lyft med hela 7,0 procentenheter sedan i augusti – från 24,1 till 31,1 i decembermätningen.

Det som är extra värdefullt för S i Sifomätningarna är att man även tagit väljare från Moderaterna enligt Sifos opinionschef.

Handlar om ny partiledare

Socialdemokraterna har dock inte lagt om sin politik utan det handlar om en ny partiledare och det ger i regel alltid ett lyft som emellertid ofta kan avta efter en tid. Men det kan inte uteslutas att hela eller åtminstone dela av lyftet består.

Hennes popularitet har lyft partiet

Magdalena Andersson har en tuffare retorik än den beskedlige företrädaren Stefan Löfven och hennes besked om stramare tag avseende brottsligheten och fler utvisningar lär bidra till partiets ökade popularitet.

Att S lyft till stor del kan kopplas till den nya partiledaren gör också att partiet är extra beroende av just partiledaren, hennes popularitet och rykte. Det är främst partiets partiledare som ökat i popularitet och partiets popularitet har ökat som en följdeffekt.

Tillsammans med KD

Om hon skulle drabbas av en skandal så riskerar partiet att tappa rejält i opinionen vilket i förlängningen kan leda till att M-KD-SD-L-sidan vinner valet istället.

Väldigt mycket står alltså på spel. Som jag redovisade i ett TV-inslag i TV 4 före jul är partiledarnas skandalrisk – det vill säga den risknivå ett parti löper om just deras partledare hamnar i en skandal – extra stor för just S, tillsammans med KD.

3 – Naivt och olämpligt

Den slutsats man kan dra rent allmänt av händelsen med den efterlysta städerskan är potentiellt mycket allvarlig. Det handlar om säkerhetsrisker för Sveriges statsminister och Sverige som land.

En statsminister och en utrikesminister har redan mördats och det behöver självklart göras noggranna kontroller av okända personer som tillåts röra sig i statsministerns bostad.

Att händelsen är potentiellt allvarlig beror på att statsministern redan hade flyttat från villan när händelsen inträffade. Och det är inte klarlagt om städfirman även var anlitad innan flytten.

Hade redan flyttat

På den punkten är det potentiellt naivt hanterat och det är bekymrande att Säpo och Regeringskansliet inte kan ge en gemensam bild av vem som bär ansvaret för. Men det ligger inte hos statsministern. Att de har olika bild indikerar att även om städningen skedde efter flytten så finns det ingen tydlig ansvarsrutin för granskning av inhyrd städpersonal i statsministerns bostad.

Brister hos statsministerns stab

Dock kan man konstatera att statsministerns stab brast när det gällde förhandskontrollen av ministrarna. Av de tre ministerhändelserna – påstått heilande, felaktig anklagelse om sexuellt ofredande samt obetalda fakturor som gått till Kronofogden – så pekar en av dem på en klar brist hos Magdalena Anderssons (S) stab.

Och det är kronofogdefrågan. Att en minister inte har räkningar hos Kronofogden borde ingå i den standardmall som granskas av statsministerkandidatens, och därefter den nyvalda statsministerns, stab.

Naivt rörande Sveriges säkerhet

Där brast man. Oavsett om bristen denna gång ligger hos statsministerns stab, Säpo eller någon annan myndighet, så karaktäriseras den allvarliga händelsen med den efterlysta städerskan av naivitet när det gäller rikets säkerhet.

Som Moderaterna har lyft så finns det alltid en risk att främmande makt använder sig av exempelvis efterlysta personer för att pressa dem att genomföra farliga handlingar. Och vi lever tyvärr i en värld med betydande risker.

Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet


Bekräftad smäll efter nyår

2023 12 07

Mängder med elkonsumenter står inför ännu en höjd avgift efter årsskiftet.

Hushållen i södra Sverige har inte haft det lätt den senaste veckan.

Kärnkraftsreaktorn Ringhals 4 stoppades i onsdags – och återstarten har skjutits fram flera gånger.

Senast ikväll kom beskedet att reaktorn kommer att gå på halvfart fram till och med fredag, vilket förstås fortsätter påverka elpriserna som sköt i höjden efter förra veckans avbrott.

Höjer elnätsavgiften

Nu måste elkonsumenter i de sydligare delarna av landet förhålla sig till fler dåliga nyheter.

Den 1 januari 2024 höjs elnätsavgiften för samtliga 280 000 kunder till energijätten Kraftringen, vilket bolaget bekräftar i ett internt mejlutskick på onsdagen.

– På grund av de stora investeringarna som har gjorts och kommer att göras, kostnadsutvecklingen av material och tjänster samt ökade abonnemangsavgifter från överliggande nätägare (E.ON), förklarar Kraftringen i mejlet.

Byter modeller

Enligt eljätten handlar det om en investering värd 1,9 miljarder kronor som ska stabilisera elleveranser de kommande fem åren.

Kraftringen kommer också att byta beräkningsmodell för överföringsavgiften – från den som låg på fast pris per kilowattimme till en avgift som är baserad på timpris.

Även beräkningsmodellen för nätersättningen ändras till den rörliga varianten.

Elproducenter som matar in el i lokalnätet gör att vi som lokalnätägare får mindre elnätsförluster och därför också lägre elnätsförlustkostnader, framhåller Kraftringen.

Högsta priserna i Sverige

Kraftringen underhåller elnätet i både delar av Skåne och Småland.

Enligt Nils Holgersson-rapporten, som kartlagt avgifterna i alla Sveriges kommuner, hade elbolaget den dyraste elnätsavgiften i hela Sverige för ett år sedan.

Redan då försvarades det höga priset med investeringar.

– Generellt har vi en stabil och långsiktig prissättning. Under de senaste åren har vi ökat vår investeringstakt och framöver kommer vi att öka den ännu mer, sade bolagets ekonomidirektör Micke Andersson till SVT vid tillfället.

Enligt Kraftringen rider man dock inte på någon framgångsvåg med anledning av höga elpriser.

– Det är snarare så att vi påverkas negativt av de höga elpriserna, sade Micke Andersson förra vintern.

Foto: Tomas Ärlemo Svenska Kraftnät

Text: Redaktionen


SVERIGE: Nu höjs pensionen – för hundratusentals svenskar

2023 12 06

Från och med 1 januari 2024 så kommer cirka 155 000 svenskar få en höjd pension.

Det meddelar försäkring- och pensionsbolaget Folksam.

Företaget har beslutat att inflationssäkra pensionen.  

Cirka 65 000 kunder hos företaget med förmånsbestämd tjänstepension inom ramen för KTP 2 kommer att få sin pension höjd med 6,48 procent.

Tjänstepensionen kommer även att höjas med motsvarande procentsats för cirka 90 000 kunder där pensionen inte betalats ut än.

Dessutom kan drygt 2 600 arbetsgivare räkna med premiereduceringar på 30 procent under 2024.

”Stor skillnad”

Folksam motiverar beslutet med att man vill säkerställa att pensionerna inte ”äts upp av inflationen”.

– I dessa tider när allt fler märker av den rådande ekonomiska oron och stigande priser kan höjningen av tjänstepensionen med över sex procent göra stor skillnad.

– Dessutom kommer uppräkningen av intjänad pension och reduceringen av premierna bidra till att hålla nere pensionskostnaderna för nästan 2 600 arbetsgivare.

Det säger Katrin Röcklinger, chef Affärsområde Liv på Folksam. 

Under mitten av januari 2024 skickas utbetalningsbesked ut till Folksams kunder. Där kommer det nya pensionsbeloppet att framgå.

Större procentuell höjning 2022

Förra året genomförde Folksam en procentuell större höjning av pensionerna.

Tjänstepensionerna höjdes med 10,84 procent och premiereduceringar med 60 procent.

– Folksam är finansiellt starkt och allt överskott ska gå tillbaka till våra kunder i form av exempelvis återbäring eller sänkta premier.  Vi kan se tillbaka på ett antal år med bra avkastning på våra förvaltade pensionspengar inom dessa avtalsområden och därför genomför vi nu kraftiga sänkningar av premierna för många företag, sa Katrin Röcklinger då.

Folksams förändringar av pensionen 2024

 1. Privatpersoner, drygt 155 000 personer: 
  - Pensionstillägg och fribrev inom ramen för KTP 2 höjs med 6,48 procent vilket motsvarar inflationen det senaste året 
  - Sjukpensionstilläggen höjs med 6,48 procent inom KTP2, motsvarande siffra för KTP1 är 9,14 procent 
 2. Arbetsgivare, knappt 2 600 stycken: 
  - Premiereducering för ålderspension och familjepension med 30 procent  
  - Premiereducering för sjukpension med 95 procent (KTP2) och 80 procent (KTP1) 
  - Premiereducering för premiebefrielseförsäkringen med 90 procent (KTP2) och 15 procent (KTP1) 

Källa: Folksam

Foto: F. Arw

Text: Redaktionen